Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" QUYET DINH 17-CP 1979 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 213 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12881:2020 (ISO 39511:2018) về Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định lượng phần trăm không phù hợp (đã biết độ lệch chuẩn)

nghĩa 4.1.6] 3.3 Lấy mẫu chấp nhận (acceptance sampling) Việc lấy mẫu sau đó đưa ra quyết định chấp nhận hay không chấp nhận lô, hoặc nhóm sản phẩm, vật liệu hoặc dịch vụ dựa trên kết quả lấy mẫu. [NGUỒN: TCVN 8244-2:2010 (ISO 3534-2:2006), định nghĩa 1.3.17] 3.4 Kiểm tra lấy mẫu chấp nhận (acceptance sampling

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9259-8:2012 (ISO 3443-8:1989) về Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công

Lời nói đầu TCVN 9259-8:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 3443-8:1989. TCVN 9259-8:2012 được chuyển đổi từ TCXD 211:1998 (ISO 3443-8:1989) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

23

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5108:1990 (CAC/RCP 17 – 1978) về chế biến tôm - Điều kiện kỹ thuật và vệ sinh do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

lượng Cơ quan trình duyệt và đề nghị ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học Nhà nước Quyết định ban hành số 716/QĐ ngày 24 tháng 12 năm 1990 CHẾ BIẾN TÔM ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ VỆ SINH Recommended international Codel of practice for shrimps

Ban hành: 24/12/1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

24

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 22002-2:2014 (ISO/TS 22002-2:2013) về Chương trình tiên quyết an toàn thực phẩm - Phần 2: Cung cấp thực phẩm

không cho phép miễn trừ các nghĩa vụ pháp lý. 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc thiết kế, thực hiện và duy trì các chương trình tiên quyết (PRP) nhằm hỗ trợ việc kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm trong cung cấp thực phẩm. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho mọi tổ chức tham gia vào quá trình

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10564:2015 (ISO/TS 22113:2012) về Sữa và sản phẩm sữa - Xác định độ axit chuẩn độ của chất béo sữa

kiểm tra, nếu độ lặp lại của các kết quả chuẩn độ trên chất béo thí nghiệm (3.7.1) tốt và các mẫu chất béo đối chứng (3.7.2) được khẳng định, nhưng độ lệch vẫn nằm ngoài dải 1,00 ± 0,05, thì kết quả chuẩn độ vẫn có độ lệch tái lập có hệ thống. Trước tiên vẫn phải giải quyết vấn đề này để thu được kết quả tin cậy. CHÚ THÍCH: Sai số hệ thống

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

26

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-109:2012/BNNPTNT về quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Bactrocera là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 73/2005/QĐ-BNN ngày 14/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 1.3. Giải thích từ ngữ Những thuật ngữ trong quy chuẩn này được hiểu như sau: 1.3.1. Dịch hại kiểm dịch thực vật Là loài sinh vật hại có nguy cơ gây hại nghiêm trọng tài nguyên thực vật trong một vùng

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11297:2016 về Cầu đường sắt - Quy trình kiểm định

thực. TCVN 4117:1985, Đường sắt khổ 1435mm - Tiêu chuẩn thiết kế và phiên bản chuyển đổi mới nhất của Tiêu chuẩn này; TCVN 3104:1979, Thép kết cấu hợp kim thấp - Mác thép và yêu cầu kỹ thuật; 3. Thuật ngữ, ký hiệu và định nghĩa 3.1. Các thuật ngữ và định nghĩa chung Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

28

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-108:2012/BNNPTNT về quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Anastrepha là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

hành kèm theo Quyết định số 73/2005/QĐ-BNN ngày 14/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 1.3. Giải thích từ ngữ Những thuật ngữ trong quy chuẩn này được hiểu như sau: 1.3.1. Dịch hại kiểm dịch thực vật Là loài sinh vật hại có nguy cơ gây hại nghiêm trọng tài nguyên thực vật trong một vùng mà ở đó

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12050:2017 (ISO 15971:2008) về Khí thiên nhiên - Xác định các tính chất - Nhiệt trị và chỉ số Wobbe

TCVN12050:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12050:2017,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12050:2017 ISO 15971:2008 KHÍ THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH CÁC TÍNH CHẤT - NHIỆT TRỊ VÀ CHỈ SỐ WOBBE Natural gas - Measurement of properties - Calorific value and Wobbe index Lời nói đầu TCVN 12050:2017 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

30

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11248:2015 (ISO 10209:2012) về Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm - Từ vựng - Thuật ngữ về bản vẽ kỹ thuật, định nghĩa sản phẩm và tài liệu có liên quan

hình dạng không được qui định một cách chính xác [ISO 13715: 2000] 2.33. Phần tử (element) Một phần của một chi tiết [ISO 14617-1: 2005] 2.34. Tỷ lệ phóng to (enlargement scale) Tỷ lệ có tỷ số lớn hơn 1:1 [TCVN 7286:2003 (ISO 5455: 1979)] 2.35. Trang thiết bị (equipment) Các thành phần riêng lẻ của một

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

31

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12849-4:2020 (ISO/IEC/IEEE 29119-4:2015) về Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Kiểm thử phần mềm - Phần 4: Các kỹ thuật kiểm thử

vào cho các cơ sở kiểm thử; d) Lặp lại các bước b) và c) cho đến khi đạt được mức bao phủ kiểm thử yêu cầu. 5.2.6  Kiểm thử bảng quyết định 5.2.6.1  Xác định các điều kiện kiểm thử (TD2) Kiểm thử bảng quyết định (được nêu trong BS 7925-2:1998, Myers 1979) sử dụng một mô hình các mối quan hệ lô-gic (các quy tắc quyết định

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823-10:2017 về Thiết kế cầu đường bộ - Phần 10: Nền móng

búa rơi tự do trong hệ thống thiết bị búa dùng trong thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn. 3.16  Chiều dài không dính kết (Free (Unbonded) Length) - phần chiều dài của cọc siêu nhỏ được thiết kế không dính kết với môi trường đất xung quanh hoặc với vữa bơm. 3.17  Cọc ma sát (Friction Pile) - Loại cọc mà sức kháng của nó huy động toàn bộ sức

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9791:2013 (ASTM D 4006 – 11) về Dầu thô – Xác định nước bằng phương pháp chưng cất

biết để xác định độ chệch (chính xác). Cả hai cách tiệm cận này đã được xem xét trong nghiên cứu này. B.1.4.1.2. Do Phương pháp API MPMS Chương 10.4 xác định phương pháp thử cơ sở  là kết hợp các phương pháp TCVN 2692 (ASTM D 95) (API MPMS Chương 10.5) và TCVN 9790 (ASTM D 473) (API MPMS Chương 10.1), nên người ta quyết định là các số liệu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12441:2018 về Hướng dẫn đối với thức ăn công thức bổ sung dành cho trẻ từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi

cho chế độ ăn đặc biệt) CAC/GL 10-1979 Advisory List of Mineral Salts and Vitamin compounds for Use in Foods for Infants and Children (Danh mục các hợp chất muối khoáng và vitamin sử dụng trong thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ) CAC/GL 23-1997 Guidelines for Use of Nutrition and Health Claims (Hướng dẫn sử dụng công bố dinh

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

35

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 591:2004 về ngũ cốc và đậu đỗ - Xác định hàm lượng Tryptophan bằng phương pháp quang phổ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

of Tryptophan Content by Spectrophotometric method 10 TCN 591 - 2004 Ban hành kèm theo Quyết định số:   05/2004/QĐ-BNN ngày 16 tháng  03 năm 2004 1. Phạm vi áp dụng. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp quang phổ xác định hàm lượng tryptophan trong các loại  ngũ cốc và đậu đỗ. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn. - TCVN 5451-91 ( ISO 950:1979

Ban hành: 16/03/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

36

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-07:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến chè – điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

phải là nước sạch, phù hợp quy định của Bộ Y tế tại quyết định số 1329/QĐ-BYT ngày 18/4/2002 về việc ban hành Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống. Số lượng nước phải đủ cho sản xuất, sinh hoạt và vệ sinh công nghiệp. 2.1.3.4. Hệ thống cung cấp hơi nước và nhiệt Nồi hơi phải bố trí khu vực riêng, có tường ngăn cách biệt với khu vực chế biến

Ban hành: 02/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

37

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10853:2015 (ISO 8423:2008) về Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định lượng phần trăm không phù hợp (đã biết độ lệch chuẩn)

mẫu sau đó đưa ra quyết định chấp nhận hay không chấp nhận lô, hoặc nhóm sản phẩm, vật liệu hoặc dịch vụ dựa trên kết quả lấy mẫu. [TCVN 8244-2:2010 (ISO 3534-2:2006), định nghĩa 1.3.17] 3.4. Kiểm tra lấy mẫu chấp nhận (acceptance sampling inspection) Kiểm tra chấp nhận trong đó khả năng chấp nhận được xác định bằng việc kiểm tra

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

38

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7175:2011 (ISO 10703:2007) về Chất lượng nước - Xác định nồng độ hoạt độ của các nuclit phóng xạ - Phương pháp phổ gamma độ phân giải cao

1,2,…, tính bằng becquerel trên lít c*A, c*A,c  Ngưỡng quyết định, không hiệu chính và có hiệu chính, tính bằng becquerel trên lít c#A,c#A,c  Giới hạn quyết định, không hiệu chính và có hiệu chính, tính bằng becquerel trên lít    Giới

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

39

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8867:2011 về áo đường mềm – Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman

for determination of elastic modulus of pavement structure using Benkelman beam Lời nói đầu TCVN 8867 : 2011 được chuyển đổi từ 22 TCN 251 - 98 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

40

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12076:2017 (ISO 14470:2011) về Chiếu xạ thực phẩm - Yêu cầu đối với việc xây dựng, đánh giá xác nhận và kiểm soát thường xuyên quá trình chiếu xạ bằng bức xạ ion hóa để xử lý thực phẩm

Quá trình thu nhận và lập hồ sơ nhằm chứng minh rằng thiết bị, dụng cụ được cung cấp và lắp đặt theo đúng quy định kỹ thuật. (3.16, TCVN 7393-1:2009 (ISO 11137-1:2006)[4], có sửa đổi]. 3.17 Vật chứa chiếu xạ (irradiation container) Vật chứa đựng các sản phẩm cần chiếu xạ khi di chuyển qua thiết bị chiếu xạ. CHÚ THÍCH:

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.36.94