Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" QUYET DINH 17-CP 1979 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 213 tiêu chuẩn

81

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12365-2:2018 (ISO 16140-2:2016) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp - Phần 2: Quy trình xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thay thế so với phương pháp chuẩn

quy trình khác nhau được sử dụng cho các loại mẫu khác nhau. AL không đáp ứng khi giá trị quan sát được cao hơn AL. Khi AL không đáp ứng thì tiến hành điều tra (ví dụ: phân tích nguyên nhân gốc) để diễn giải các kết quả quan sát được. Dựa vào AL và thông tin bổ sung, quyết định xem phương pháp thay thế có được coi là không phù hợp với mục đích

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

82

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12108-6:2017 (ISO 11064-6:2006) về Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển - Phần 6: Các yêu cầu về môi trường đối với trung tâm điều khiển

giác cần thiết. 5.4.3  Cần tính tới việc tiến hành một cuộc khảo sát âm thanh đối với nguồn tiếng ồn liên quan đến thiết bị, cả ở bên trong và bên ngoài phòng điều khiển, cũng như các nguồn phát ra tiếng ồn khác. 5.4.4  Khi vị trí của tổ hợp điều khiển nằm bên trong tòa nhà đang được quyết định, các nguồn tiềm ẩn gây ra tiếng ồn bên

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

83

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2014/BGTVT về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ngày 19/4/2011 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ Giao thông vận tải. 4 Các Nghị quyết, Hướng dẫn liên quan của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO). 1.2.2 Giải thích từ ngữ 1 Những thuật ngữ sử dụng trong Quy chuẩn này như sau, trừ khi có những quy định khác

Ban hành: 30/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

84

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-82:2014 (IEC 60068-2-82:2007) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-82: Các thử nghiệm - Thử nghiệm XW1: Phương pháp thử nghiệm mọc râu đối với linh kiện và điện tử

trong quy định kỹ thuật liên quan, các phương pháp thử nghiệm phải được lựa chọn tùy theo kiểu của lớp mạ, lớp lót và vật liệu gốc của linh kiện. Áp dụng ma trận quyết định của Bảng 6 để lựa chọn phương pháp thử nghiệm thích hợp. Bảng 6 - Tính phù hợp của phương pháp thử nghiệm đối với các trường hợp lớp mạ khác nhau Trường

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

85

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 592:2004 về ngũ cốc và đậu đỗ - Thóc tẻ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Method 10 TCN 592 - 2004 Ban hành kèm theo Quyết định số:  05/2004/QĐ-BNN ngày 16 tháng 3 năm 2004 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu cho thóc tẻ chế biến làm thức ăn cho người và là đối tượng buôn bán trong nước. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn - TCVN 5451-1991 (ISO 950:1979): Ngũ cốc - Lấy mẫu

Ban hành: 16/03/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

86

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7942-2:2008 (ISO 4037-2 : 1997) về An toàn bức xạ - Bức xạ chuẩn tia X và gamma hiệu chuẩn liều kế và máy đo suất liều và xác định đáp ứng của thiết bị theo năng lượng photon - Phần 2: Đo liều trong bảo vệ bức xạ cho dải năng lượng từ 8 KeV đến 1,3 MeV và và từ 4 MeV đến 9 MeV

định bằng Nf = fc/n, là hệ số hiệu chuẩn dòng của đầu dò ở năng lượng Ec, trong đó fc là dòng photon; và (mtr/r)c là hệ số truyền năng lượng khối của không khí, cũng ở năng lượng hiệu chuẩn Ec. Các ví dụ về sử dụng đầu dò hiệu chuẩn để xác định thông lượng của chùm tia chuẩn có thể tìm thấy trong [17], [18], bao gồm các bước để có được

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

87

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12260-1:2018 (ISO 13164-1:2013) về Chất lượng nước - Radon 222 - Phần 1: Nguyên tắc chung

và các ký hiệu sau: c Nồng độ hoạt độ radon trong không khí sau khi tách khí, tính bằng becquerel trên mét khối cA Nồng độ hoạt độ của radon trong nước, tính bằng becquerel trên lít c*A Ngưỡng quyết định, tính bằng becquerel trên

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

88

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7072:2002 về Bột giấy - Xác định độ nhớt giới hạn bằng dung dịch Etylendamin(CED) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

ống nhớt kế dạng mao dẫn, kết quả của phép đo chịu ảnh hưởng lớn của tốc độ trượt. Trở ngại này có thể được giải quyết bằng cách xác định tính chất độ nhớt ở nồng độ bột giấy thấp, như vậy ảnh hưởng của tốc độ trượt sẽ thấp, hoặc bằng cách xác định tại tốc độ trượt lặp lại tại các phòng thí nghiệm khác nhau. Trong tài liệu này, hai cách xác định

Ban hành: 07/08/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

89

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 11180:2004 (ISO 11180:1993) về Ghi địa chỉ bưu điện

kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. ĐỊA CHỈ CHO DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN Postal addressing 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định kích thước lớn nhất và vị trí của địa chỉ bưu điện trên

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

90

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6611-11:2000 (IEC 326-11 : 1991) về Tấm mạch in - Phần 11 - Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in nhiều lớp có phần cứng và phần uốn được có các điểm nối xuyên

dẫn IEC 68-2-3: 1969 Thử nghiệm môi trường - Phần 2: Thử nghiệm CA: Nóng ẩm, không đổi. IEC 68-2-20: 1979 Thử nghiệm môi trường - Phần 2: Thử nghiệm T: Mối hàn IEC 68-2-38: 1974 Thử nghiệm môi trường - Phần 2: Thử nghiệm Z/AD: nóng ẩm chu kỳ. IEC 194: 1988 Thuật ngữ và định nghĩa đối với mạch in. IEC 321: 1970 Hướng dẫn

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

91

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2009/BXD về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

2.5; 2.6; 2.8; 2.12 thuộc Tập III, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997. MỤC LỤC CHƯƠNG 1 QUY  ĐỊNH CHUNG.. 3 1.1     Phạm vi áp dụng. 3 1.2     Giải thích từ ngữ. 3 1.3     Các số liệu  trong quy chuẩn. 3

Ban hành: 14/08/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

92

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-65:2013 (IEC 60068-2-65:1993) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2- 65: Phương pháp thử nghiệm – Thử nghiệm Fg: Rung do âm thanh

trường có mức thanh áp quy định mà mẫu phải chịu, hoặc có khả năng phải chịu. Đối với môi trường có mức thanh áp nhỏ hơn 120 dB, thường không đòi hỏi các thử nghiệm âm thanh. Tiêu chuẩn này xác định các điểm yếu về cơ và/hoặc suy giảm tính năng của mẫu nhằm sử dụng các thông tin này, kết hợp với các qui định kỹ thuật liên quan, quyết định chấp

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

93

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 258:1999 về quy trình kỹ thuật kiểm định cầu đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

22TCN258:1999,Tiêu chuẩn ngành 22TCN258:1999,Bộ Giao thông vận tải,Kiểm định cầu đường sắt,22 TCN 258:1999,Quy trình kiểm định,Quy trình kỹ thuật,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 258 - 99 QUY TRÌNH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH CẦU ĐƯỜNG SẮT (Ban hành kèm theo Quyết định số 2563/2000/QĐ-BGTVT, ngày 1/9/2000) Chương 1.

Ban hành: 01/09/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

94

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7909-1-5:2008 (IEC/TR 61000-1-5 : 2004) về Tương thích điện từ (EMC) - Phần 1-5: Quy định chung - Ảnh hưởng của điện từ công suất lớn (HPEM) trong khu dân cư

Bảng 1, nhận thấy rằng loại điều biến (CW, AM 80 % 1 kHz, xung có tần số lặp 217 Hz và 50 % chu kỳ làm việc) cũng là tham số quyết định trong các hạng mục quan sát được. Cả ba điều biến đều tạo ra các ảnh hưởng bất lợi lên PC. Các ảnh hưởng quan sát được bao gồm từ mất dữ liệu, khởi động lại (trong trường hợp PC tự khởi động lại) và lỗi ghi đĩa

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

95

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7379-2:2004 (CISPR 18-2 : 1986) về Đặc tính nhiễu tần số rađiô của đường dây tải điện trên không và thiết bị điện cao áp - Phần 2: Phương pháp đo và quy trình xác định giới hạn

a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. ĐẶC TÍNH NHIỄU TẦN SỐ RADIO CỦA ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN CAO ÁP PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN Radio interference

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

96

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4399:2008 về Thép và sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp

thử ở trạng thái cán, mẻ luyện hoặc nhiệt luyện (xem Hình 3). Nhà sản xuất có thể tự quyết định giữ lại trong lô thử sản phẩm mẫu mà có kết quả thử không thỏa mãn, trừ khi có thỏa thuận khác. 1) Nếu sản phẩm mẫu được lấy từ lô thử, thì đại diện kiểm tra phải chỉ rõ hai sản phẩm thử khác được anh ta chọn trong cùng lô thử. Nhiều hơn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

97

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10759-1:2016 (ISO 11665-1:2012) về Đo hoạt độ phóng xạ môi trường - Không khí: randon-222 - Phần 1: Nguồn gốc, các sản phẩm phân rã sống ngắn và các phương pháp đo

định. [TCVN 6165:2009 (ISO/IEC Guide 99:2007), Thuật ngữ 3.2] 3.1.17 Lấy mẫu thụ động (passive sampling) Lấy mẫu nhưng không sử dụng các thiết bị chủ động như máy bơm để lấy mẫu không khí, mà trong hầu hết các thiết bị, lấy mẫu được thực hiện chủ yếu nhờ khuếch tán. CHÚ THÍCH: Được điều chỉnh từ IEC 61577-1:2006.

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

98

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN7563-26:2013 (ISO/IEC 2382-26:1993) về Công nghệ thông tin–Từ vựng–Phần 26: Liên kết hệ thống mở

Từ vựng - Phần 8: An ninh. - TCVN 7563-9:2008 (ISO/IEC 2382-9:1995), Công nghệ thông tin - Từ vựng - Phần 9: Truyền thông dữ liệu. - TCVN 7563-10:2008 (ISO/IEC 2382-10:1979), Xử lý dữ liệu - Từ vựng - Phần 10: Kỹ thuật và phương tiện điều hành. - TCVN 7563-13:2009 (ISO/IEC 2382-13:1996), Công nghệ thông tin - Từ vựng - Phần 13:

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

99

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11696-3:2016 (ISO 14915-3:2002) về Ecgônômi phần mềm dành cho giao diện người sử dụng đa phương tiện - Phần 3: Lựa chọn và kết nối phương tiện

thông điệp cụ thể, được truyền đi trong một ứng dụng đa phương tiện. Như đối với các dạng phương tiện, dạng thông tin gắn với các chiều và các thể loại. Một hướng tiếp cận để phân loại các thành tố thông tin với các dạng thông tin được giới thiệu trong Phụ lục A, sẽ cung cấp một cây ra quyết định (Hình A.1) tập trung đầu tiên vào việc một thành tố

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

100

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 490:2001 về máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - xác định mức công suất âm của nguồn phát ồn - phương pháp đo so sánh tại hiện trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

LỢI - XÁC ĐỊNH MỨC CÔNG SUẤT ÂM CỦA NGUỒN PHÁT ỒN - PHƯƠNG PHÁP ĐO SO SÁNH TẠI HIỆN TRƯỜNG. Agricultural, forestry and irrigation machines – Determination of sound power levels of noise source - Comparison method in situ Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2002-QĐ-BNN-KHCN ngày 15 tháng 01 năm 2001 1. Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188