Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN7563-24:2013 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2013 Ngày hiệu lực:
ICS:01.040.35, 35.240.50 Tình trạng: Đã biết

 

B

 

bề mặt

gia công bề mặt

24.02.04

 

mô hình hóa bề mặt

24.02.04

bộ phận

lập trình theo họ bộ phận

24.02.08

 

C

 

CIM

CIM (viết tắt)

24.01.01

CAE

CAE (viết tắt)

24.01.02

CAD

CAD (viết tắt)

24.01.03

 

CAD/CAM (viết tắt)

24.01.07

CAM

CAM (viết tắt)

24.01.06

 

CAD/CAM (viết tắt)

24.01.07

CADM

CADM (viết tắt)

24.01.07

CAP

CAP (viết tắt)

24.01.05

CAPC

CAPC (viết tắt)

24.01.08

CAPM

CAPM (viết tắt)

24.01.08

CAPP

CAPP (viết tắt)

24.01.10

CAQ

đảm bảo CAQ (viết tắt)

24.01.09

CAQA

CAQA (viết tắt)

24.01.09

CAT

CAT (viết tắt)

24.01.11

CNC

CNC (viết tắt)

24.03.03

chất lượng

đảm bảo chất lượng có máy tính hỗ trợ

24.01.09

công nghệ

công nghệ nhóm

24.03.02

công nghiệp

rô bốt thao tác công nghiệp

24.04.03

công cụ

hiển thị công cụ động

24.03.04

 

D

 

điều khiển

điều khiển sản xuất có máy hỗ trợ

24.01.08

 

hệ thống điều khiển hoạch định sản xuất

24.01.12

 

điều khiển số

24.03.01

 

điều khiển số bằng máy tính

24.03.03

đảm bảo

đảm bảo chất lượng có máy tính hỗ trợ

24.01.09

 

đảm bảo CAQ (viết tắt)

24.01.09

đơn vị

đơn vị sản xuất

24.01.16

 

đơn vị (trong sản xuất có tích hợp máy tính)

24.01.16

 

F

 

FMS

FMS (viết tắt)

24.01.15

 

G

 

gia công

gia công bề mặt

24.02.04

 

Q

 

quản lý

quản lý sản xuất có máy tính hỗ trợ

24.01.08

quy trình

hoạch định quy trình có máy tính hỗ trợ

24.01.10

 

H

 

hệ thống

hệ thống điều khiển hoạch định sản xuất

24.01.12

 

hệ thống sản xuất linh hoạt

24.01.15

 

hệ thống rô bốt

24.04.04

 

hệ thống rô bốt hóa

24.04.04

hiển thị

hiển thị công cụ động

24.03.04

hình học

mô hình hóa hình học

24.02.03

hình khối

mô hình hóa hình khối

24.02.05

hỗ trợ

kỹ nghệ có máy tính hỗ trợ

24.01.02

 

thiết kế có máy tính hỗ trợ

24.01.03

 

vẽ có máy tính hỗ trợ

24.01.04

 

phác thảo có máy tính hỗ trợ

24.01.04

 

hoạch định có máy tính hỗ trợ

24.01.05

 

sản xuất có máy tính hỗ trợ

24.01.06

 

thiết kế và sản xuất có máy tính hỗ trợ

24.01.07

 

quản lý sản xuất có máy tính hỗ trợ

24.01.08

 

điều khiển sản xuất có máy tính hỗ trợ

24.01.08

 

đảm bảo chất lượng có máy tính hỗ trợ

24.01.09

 

hoạch định quy trình có máy tính hỗ trợ

24.01.10

 

thử nghiệm có máy tính hỗ trợ

24.01.11

hoạch định

hệ thống điều khiển hoạch định sản xuất

24.01.12

 

hoạch định tài nguyên sản xuất

24.01.13

 

hoạch định nhu cầu vật liệu

24.01.14

hữu hạn

phân tích phần tử hữu hạn

24.02.01

 

mô hình hóa phần tử hữu hạn

24.02.02

 

K

 

khung dây

mô hình hóa khung dây

24.02.07

kỹ nghệ

kỹ nghệ có máy tính hỗ trợ

24.01.02

 

L

 

lập trình

lập trình theo họ bộ phận

24.02.05

linh hoạt

hệ thống sản xuất linh hoạt

24.01.15

 

M

 

MRP

MRP II (viết tắt)

24.01.13

 

MRP (viết tắt)

24.01.14

mô hình

mô hình hóa phần tử hữu hạn

24.02.02

 

mô hình hóa hình học

24.02.03

 

mô hình hóa bề mặt

24.02.04

 

mô hình hóa thể rắn

24.02.05

 

mô hình hóa hình khối

24.02.05

 

mô hình hóa sản phẩm

24.02.06

 

mô hình khung dây

24.02.07

máy tính

sản xuất có tích hợp máy tính

24.01.01

 

kỹ nghệ có máy tính hỗ trợ

24.01.02

 

thiết kế có máy tính hỗ trợ

24.01.03

 

vẽ có máy tính hỗ trợ

24.01.04

 

phác thảo có máy tính hỗ trợ

24.01.04

 

hoạch định có máy tính hỗ trợ

24.01.05

 

sản xuất có máy tính hỗ trợ

24.01.06

 

thiết kế và sản xuất có máy tính hỗ trợ

24.01.07

 

quản lý sản xuất có máy tính hỗ trợ

24.01.08

 

điều khiển sản xuất có máy tính hỗ trợ

24.01.08

 

đảm bảo chất lượng có máy tính hỗ trợ

24.01.09

 

hoạch định quy trình có máy tính hỗ trợ

24.01.10

 

thử nghiệm có máy tính hỗ trợ

24.01.11

 

điều khiển số bằng máy tính

24.03.03

 

N

 

NC

NC (viết tắt)

24.03.01

nhu cầu

hoạch định nhu cầu vật liệu

24.01.14

 

P

 

phác thảo

phác thảo có máy tính hỗ trợ

24.01.04

phân tích

phân tích phần tử hữu hạn

24.02.01

phần tử

phân tích phần tử hữu hạn

24.02.01

 

mô hình hóa phần tử hữu hạn

24.02.02

PPCS

PPCS (viết tắt)

24.01.12

 

R

 

rô bốt

rô bốt học

24.04.01

 

rô bốt

24.04.02

 

rô bốt thao tác công nghiệp

24.04.03

 

hệ thống rô bốt

24.04.04

 

hệ thống rô bốt hóa

24.04.04

 

S

 

sản xuất

sản xuất có tích hợp máy tính

24.01.01

 

sản xuất có máy tính hỗ trợ

24.01.06

 

thiết kế và sản xuất có máy tính hỗ trợ

24.01.07

 

quản lý sản xuất có máy tính hỗ trợ

24.01.08

 

điều khiển sản xuất có máy tính hỗ trợ

24.01.08

 

hệ thống điều khiển hoạch định sản xuất

24.01.12

 

hoạch định tài nguyên sản xuất

24.01.13

 

hệ thống sản xuất linh hoạt

24.01.15

 

đơn vị sản xuất

24.01.16

 

T

 

tài nguyên

hoạch định tài nguyên sản xuất

24.01.13

tích hợp

sản xuất có tích hợp máy tính

24.01.01

thao tác

rô bốt thao tác công nghiệp

24.04.03

thiết kế

thiết kế có máy tính hỗ trợ

24.01.03

 

thiết kế và sản xuất có máy tính hỗ trợ

24.01.07

thể rắn

mô hình hóa thể rắn

24.02.05

thử nghiệm

thử nghiệm có máy tính hỗ trợ

24.01.11

 

V

 

vật liệu

hoạch định nhu cầu vật liệu

24.01.14

vẽ

vẽ có máy tính hỗ trợ

24.01.04

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Mục 1: Khái quát

1.1 Phạm vi áp dụng

1.2 Tài liệu viện dẫn

1.3 Nguyên lý và quy tắc

Mục 2: Thuật ngữ và định nghĩa

24 Sản xuất có tích hợp máy tính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

24.02 Thiết kế có máy tính hỗ trợ

24.03 Sản xuất có máy tính hỗ trợ

24.04 Rô bốt học

Mục lục tra cứu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7563-24:2013 (ISO/IEC 2382-24:1995) về công nghệ thông tin - Từ vựng - Phần 24: Sản xuất có tích hợp máy tính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.219

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204