Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" QUYET DINH 17-CP 1979 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 213 tiêu chuẩn

61

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5052-2:2009 (ISO 4499 - 2 : 2008) về Hợp kim cứng - Xác định tổ chức tế vi bằng phương pháp kim tương - Phần 2: Đo kích thước hạt WC

qua (TEM). Tuy nhiên, vấn đề chọn mẫu và chuẩn bị mẫu khảo sát có yêu cầu cao đặc biệt (xem [7] trong thư mục tài liệu tham khảo). Việc chuẩn bị mẫu cẩn thận để có được ảnh tốt là khâu quyết định đối với các vật liệu này, đương nhiên phải kết hợp với phương pháp tẩm thực tốt [xem TCVN 5052-1 (ISO 4499-1)]. 6. Hiệu chuẩn Để phép đo

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

62

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8412:2010 về công trình thủy lợi - hướng dẫn lập quy trình vận hành

TCVN8412:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8412:2010,***,TCVN 8412:2010 ,Công trình thủy lợi,Hướng dẫn lập quy trình vận hành,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8412:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HƯỚNG DẪN LẬP QUY TRÌNH VẬN HÀNH Hydraulic structure - Guidline for setting operation procedure Lời nói đầu Quyết định số

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

63

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10865-1:2015(ISO 3506-1:2009) về Cơ tính của các chi tiết lắp xiết bằng thép không gỉ chịu ăn mòn - Phần 1: Bu lông, vít và vít cấy

Việc lựa chọn thành phần hóa học cuối cùng trong phạm vi loại thép qui định do nhà sản xuất quyết định, nếu không có sự thỏa thuận trước giữa khách hàng và nhà sản xuất. Trong các ứng dụng khi có nguy cơ xuất hiện sự ăn mòn tinh giới, nên tiến hành thử nghiệm phù hợp với ISO 3651-1 hoặc 3651-2. Trong các trường hợp này nên sử dụng các thép

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

64

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7911:2008 (ISO/ASTM 51276:2002) về Tiêu chuẩn thực hành sử dụng hệ đo liều polymetylmetacrylat

phương pháp đo liều khác nhau được áp dụng cho các kiểu bức xạ và các mức năng lượng đề cập trong tiêu chuẩn này, xem các báo cáo của ICRU số 14, 17, 34 và 35. 5 Yêu cầu về thiết bị, dụng cụ 5.1 Thành phần của hệ đo liều PMMA Các thiết bị, dụng cụ sau đây được sử dụng để xác định liều hấp thụ đối với các hệ đo liều PMMA: 5.1.1

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

65

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10865-2:2015 (ISO 3506-2:2009) về Cơ tính của các chi tiết lắp xiết bằng thép không gỉ chịu ăn mòn - Phần 2: Đai ốc

học được cho trong Bảng 1 tương đương với các thành phần hóa học được cho trong TCVN 10865-1 (ISO 3506-1), Bảng 1 đối với các loại thép có liên quan. Việc lựa chọn cuối cùng thành phần hóa học trong phạm vi loại thép qui định do nhà sản xuất quyết định, nếu không theo thỏa thuận trước giữa khách hàng và nhà sản xuất. Trong các ứng dụng

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

66

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6907:2010 về kiểm dịch thực vật - nguyên tắc đối với bảo vệ thực vật và áp dụng các biện pháp kiểm dịch thực vật trong thương mại quốc tế

ước năm 1979. Bản sửa đổi IPPC năm 1997 yêu cầu sửa đổi tiêu chuẩn này. Cùng với Hiệp định SPS, các Công ước quốc tế khác hiện hành cũng trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập đến bảo vệ thực vật. Tiêu chuẩn này nhằm hỗ trợ sự hiểu biết về IPPC và cung cấp hướng dẫn các vấn đề cơ bản trong hệ thống KDTV. Các nguyên tắc được mô tả dưới đây

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

67

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7175:2002 (ISO 10703: 1997) về chất lượng nước - xác định nồng độ hoạt độ của các hạt nhân phóng xạ bằng phổ gamma có độ phân giải cao do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

quyết định dưới cho hạt nhân phóng xạ i, tính bằng becquerel trên lít; gi là giới hạn phát hiện dưới cho hạt nhân phóng xạ i, tính bằng becquerel trên lít; k1-α và k1-β là các hệ số tin cậy theo sai số loại một (ỏ) và loại hai (õ). Với độ tin cậy 95 % thì k1-α và k1-β bằng 1,64; b là bề rộng của pic năng lượng đầy, tính bằng 1,7 x h

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

68

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4086:1985 về an toàn điện trong xây dựng - yêu cầu chung

tạo bảo vệ 3. Chú thích 1.  Việc phân loại mức độ nguy hiểm về điện giật được quy định theo TCVN 2328: 1978 "Môi trường lắp đặt thiết bị điện. Định nghĩa chung". 2.   Việc phân /oại cấu tạo bảo vệ  cho các máy điện cầm tay  được quy định theo TCVN 3144: 1979. "Sản phầm kỹ thuật điện". 2.7. Để cấp điện cho các thiết bị điện di 

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

69

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7563-24:2013 (ISO/IEC 2382-24:1995) về công nghệ thông tin - Từ vựng - Phần 24: Sản xuất có tích hợp máy tính

dụng hệ thống xử lý dữ liệu như phần mềm hỗ trợ hoạch định và đưa ra quyết định. CHÚ THÍCH – Các hoạt động sản xuất liên quan đến tính khả thi, khối lượng, loại, thời gian, phương thức, địa điểm, phương tiện và con người. 24.01.06. Sản xuất có máy tính hỗ trợ CAM (viết tắt) Việc sản xuất trong đó quy trình sản xuất được thực

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

70

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4088:1997 về Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng

dựng” TCVN thay thế cho TCVN 4088-85 TCVN do Viện Nghiên cứu Kiến trúc - Bộ Xây dựng biên soạn và được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số      ngày... tháng ... năm ... SỐ LIỆU KHÍ HẬU DÙNG TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG Climatic data for building design O. QUY ĐỊNH CHUNG O.1. Tiêu chuẩn này cung cấp các số

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2016

71

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 22000:2007 (ISO 22000 : 2005) về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm

- quản lý hệ thống; - các chương trình tiên quyết; - các nguyên tắc HACCP. Trao đổi thông tin trong chuỗi thực phẩm là yếu tố thiết yếu để đảm bảo nhận biết, xác định và kiểm soát được tất cả các mối nguy hại về an toàn thực phẩm tại từng bước trong chuỗi thực phẩm. Điều này ám chỉ sự trao đổi hai chiều giữa các tổ chức trong

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

72

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7011-5:2007 (ISO 230 - 5 : 2000) về Quy tắc kiểm máy công cụ - Phần 5: Xác định tiếng ồn do máy phát ra

and at other specified positions – Method requiring environmental corrections (Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị - Phép đo mức áp suất âm phát ra tại vị trí làm việc và tại vị trí xác định khác – Phương pháp hiệu chỉnh môi trường). IEC 60651:1979, Sound level meter, and Amendment 1:1993 (Đồng hồ đo âm thanh, và bản sửa đổi 1-1993).

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

73

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11737-1:2016 (ISO 8253-1:2010) về Âm học - Phương pháp đo thính lực - Phần 1: Phép đo thính lực bằng âm đơn truyền qua xương và không khí

thử nghiệm thính lực. Việc xác nhận trình độ này có thể do các cơ quan quản lý nhà nước, hoặc các tổ chức phù hợp khác quy định. Trong toàn bộ nội dung của tiêu chuẩn này, các phép thử được thực hiện chỉ bằng hoặc dưới sự giám sát của một thử nghiệm viên có nghiệp vụ. Thử nghiệm viên có thể đưa ra các quyết định về các vấn đề dưới đây của

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

74

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2824:1999 (ISO 6606 : 1986) về Quặng nhôm - Xác định lượng mất khi nung ở 1075oC - Phương pháp khối lượng

ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

75

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 392:2007 về cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ Xây dựng ban hành

hộp. Tiêu chuẩn TCXDVN 392 – 2007 do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam biên soạn, Vụ Vụ Khoa học Công nghệ trình Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số  17/2007 QĐ-BXD. CỐNG HỘP BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pre-cast Reinforced-Concrete Box Converts Technical Requirements and Testing Methods

Ban hành: 07/05/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

76

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10716:2015 (ISO 1070:1992 và sửa đổi 1:1997) về Đo dòng chất lỏng trong kênh hở - Phương pháp mặt cắt - Độ dốc

ngang trung bình của dòng chảy. 5  Lựa chọn và phân loại hiện trường 5.1  Khảo sát hiện trường ban đầu Các phép đo chiều rộng, chiều sâu và độ dốc mặt nước xấp xỉ phải được thực hiện trong khảo sát ban đầu để quyết định hiện trường có phù hợp và tuân theo tất cả các điều kiện được qui định trong 5.2 và 5.3 hay không. Các phép đo này

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

77

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12236:2018 (CIE S 017:2011) về Từ vựng chiếu sáng quốc tế

Ký hiệu: cd = lm·sr-1 CHÚ THÍCH: Định nghĩa được thông qua tại Hội nghị toàn thể lên thứ 16 về đo lường, 1979. 17-118 Candela trên mét vuông Đơn vị đo độ chối thuộc hệ SI Ký hiệu: cd·m-2 CHÚ Thích 1: Đơn vị này đôi khi được gọi là nít (ký hiệu: nt) (tên không được khuyến khích). CHÚ THÍCH 2: Các đơn vị độ chói

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

78

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6502:1999 (ISO 10312 : 1995) về không khí xung quanh - xác định sợi amiăng - phương pháp kính hiển vi điện tử truyền dẫn trực tiếp do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6502:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6502:1999,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Không khí xung quanh,Xác định sợi amiăng,Phương pháp kính hiển vi điện tử ,TCVN 6502:1999 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6502 : 1999 ISO 10312 : 1995 KHÔNG KHÍ XUNG QUANH - XÁC ĐỊNH - SỢI AMIĂNG - PHƯƠNG PHÁP KÍNH HIỂN

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

79

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3576:1981 về trâu bò - quy định về đánh số

lý giống quốc gia sẽ quy định tiếp theo 2. Ký hiệu quy định cho các tỉnh và thành phố trực thuộc TW (Theo quyết định của Tổng cục thống kê số 570- TCTK/ QĐ ngày 22- 10 1976 và 588 TCTK/PPCĐ ngày 10-9-1979) 01 Thành phố Hà Nội 26 Tỉnh Bình Trị Thiên 02 Thành phố Hồ Chí

Ban hành: 18/05/1981

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

80

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6652:2000 (ISO 13877 : 1998 )về chất lượng đất - Xác định các hyđrocacbon thơm đa nhân - Phương pháp sử dụng sắc ký lỏng cao áp do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

PAH đơn, cần phải ghi đúng diện tích pic được qui định. Việc phân tách các đỉnh không đầy đủ, sự không đối xứng lớn của các đỉnh ( tạo đuôi), và các đường chuẩn không bằng phẳng (nhiễu loạn, nền biến động phức tạp, di chuyển mạnh đường chuẩn) gây khó khăn cho sự tập hợp. ở các diện tích quyết định của sắc ký đồ, phải chú ý giữ cho sự thiết lập

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.36.94