Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOP NHAT XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 126776 văn bản

81

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định về xác định lại giới tính do Bộ Y tế ban hành

01/VBHN-BYT,Văn bản hợp nhất 01 2019,Bộ Y tế,Xác định lại giới tính,Giới tính,Xác định giới tính,Quyền dân sự BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 01

Ban hành: 30/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

82

Văn bản hợp nhất 1310/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trường trung cấp do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

1310/VBHN-BLDTBXH,Văn bản hợp nhất 1310 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp,Trường trung cấp,Điều lệ,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

83

Văn bản hợp nhất 1313/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

1313/VBHN-BLDTBXH,Văn bản hợp nhất 1313 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Giáo dục nghề nghiệp,Cơ sở giáo dục nghề nghiệp ,Kiểm định chất lượng,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

84

Văn bản hợp nhất 1308/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

1308/VBHN-BLDTBXH,Văn bản hợp nhất 1308 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Điều lệ trường cao đẳng,Trường cao đẳng,Điều lệ,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

85

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Pháp lệnh Thư viện do Văn phòng Quốc hội ban hành

04/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 04 2019,Văn phòng quốc hội,Pháp lệnh Thư viện,Thư viện,Thi hành Pháp lệnh Thư viện,Văn hóa - hội VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-VPQH

Ban hành: 04/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

86

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật kế toán do Bộ Tài chính ban hành

02/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 02 2019,Bộ Tài chính,Luật Kế toán,Kế toán ,Lĩnh vực kế toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

87

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về kinh doanh xổ số do Bộ Tài chính ban hành

12/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 12 2019,Bộ Tài chính,Kinh doanh xổ số kiến thiết,Kinh doanh xổ số,Nguồn thu xổ số,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/VBHN-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 18/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

88

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về kinh doanh casino do Bộ Tài chính ban hành

06/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 06 2019,Bộ Tài chính,Kinh doanh casino,Hoạt động casino ,Quy chế quản lý hoạt động casino,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/VBHN-BTC Hà

Ban hành: 17/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

89

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng do Văn phòng Quốc hội ban hành

01/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 01 2019,Văn phòng quốc hội,Công nghiệp quốc phòng,Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng,Cơ sở công nghiệp quốc phòng,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

90

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành

03/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 03 2019,Bộ Tài chính,Hướng dẫn luật,Luật kiểm toán độc lập,Kiểm toán độc lập,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BTC Hà Nội,

Ban hành: 14/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

91

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Pháp lệnh Quản lý thị trường do Văn phòng Quốc hội ban hành

03/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 03 2019,Văn phòng quốc hội,Quản lý thị trường,Đội quản lý thị trường,Cơ quan quản lý thị trường,Thương mại VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-VPQH

Ban hành: 04/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

92

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị do Văn phòng Quốc hội ban hành

49/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 49 2018,Văn phòng quốc hội,Luật quy hoạch đô thị,Hợp nhất Luật quy hoạch đô thị ,Quy hoạch đô thị,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

93

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh do Văn phòng Quốc hội ban hành

39/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 39 2018,Văn phòng quốc hội,Giáo dục quốc phòng và an ninh,Công tác quốc phòng và an ninh,Giáo dục quốc phòng,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

94

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Tài nguyên nước do Văn phòng Quốc hội ban hành

22/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 22 2018,Văn phòng quốc hội,Luật Tài nguyên nước,Luật tài nguyên nước 2012,Tài nguyên nước,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

95

Văn bản hợp nhất 46/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế do Văn phòng Quốc hội ban hành

46/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 46 2018,Văn phòng quốc hội,Luật bảo hiểm y tế,Bảo hiểm y tế,Triển khai Luật Bảo hiểm y tế ,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

96

Văn bản hợp nhất 43/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Văn phòng Quốc hội ban hành

43/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 43 2018,Văn phòng quốc hội,Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ,Quyền lợi người tiêu dùng,Thương mại VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

97

Văn bản hợp nhất 52/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Bộ luật Lao động do Văn phòng Quốc hội ban hành

52/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 52 2018,Văn phòng quốc hội,Bộ Luật Lao động,Luật Lao động,Thực hiện Bộ luật Lao động ,Lao động - Tiền lương VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/VBHN-VPQH

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

98

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Khí tượng thủy văn do Văn phòng Quôc hội ban hành

26/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 26 2018,Văn phòng quốc hội,Khí tượng thủy văn,Quản lý hoạt động khí tượng thủy văn,Luật khí tượng thủy văn ,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

99

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đất đai do Văn phòng Quốc hội ban hành

21/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 21 2018,Văn phòng quốc hội,Luật đất đai,Luật Đất Đai 2013,Pháp luật đất đai ,Bất động sản VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/VBHN-VPQH Hà

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

100

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường do Văn phòng Quốc hội ban hành

19/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 19 2018,Văn phòng quốc hội,Luật Bảo vệ môi trường,Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường,Bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213