Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOP NHAT XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 126770 văn bản

101

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Khoáng sản do Văn phòng Quốc hội ban hành

20/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 20 2018,Văn phòng quốc hội,Luật Khoáng sản,Hướng dẫn Luật khoáng sản,Khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/VBHN-VPQH

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

102

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Thủy lợi do Văn phòng Quốc hội ban hành

36/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 36 2018,Văn phòng quốc hội,Luật Thủy lợi,Hướng dẫn Luật Thủy lợi,Thủy lợi,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/VBHN-VPQH

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

103

Văn bản hợp nhất 763/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Người khuyết tật do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

763/VBHN-BLDTBXH,Văn bản hợp nhất 763 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Luật người khuyết tật ,Hướng dẫn Luật người khuyết tật,Hỗ trợ người khuyết tật,Văn hóa - hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/02/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2019

104

Văn bản hợp nhất 42/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Giáo dục đại học do Văn phòng Quốc hội ban hành

42/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 42 2018,Văn phòng quốc hội,Giáo dục đại học,Luật giáo dục đại học ,Phát triền giáo dục đại học ,Giáo dục VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/VBHN-VPQH

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

105

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Báo chí do Văn phòng Quốc hội ban hành

27/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 27 2018,Văn phòng quốc hội,Luật Báo chí,Báo chí,Thông tin trên báo chí,Văn hóa - hội VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/VBHN-VPQH Hà

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

106

Văn bản hợp nhất 53/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Giao thông đường bộ do Văn phòng Quốc hội ban hành

53/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 53 2018,Văn phòng quốc hội,Giao thông đường bộ,Luật Giao thông đường bộ,Quản lý giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

107

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Xây dựng do Văn phòng Quốc hội ban hành

48/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 48 2018,Văn phòng quốc hội,Luật xây dựng,Xây dựng,Luật Xây dựng 2014,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/VBHN-VPQH Hà

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

108

Văn bản hợp nhất 51/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Dầu khí do Văn phòng Quốc hội ban hành

51/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 51 2018,Văn phòng quốc hội,Luật Dầu khí,Luật Dầu khí sửa đổi,Dầu khí,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/VBHN-VPQH Hà

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

109

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật do Văn phòng Quốc hội ban hành

31/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 31 2018,Văn phòng quốc hội,Quy chuẩn kỹ thuật,Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật,Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật ,Công nghệ thông tin VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

110

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật An toàn thông tin mạng do Văn phòng Quốc hội ban hành

29/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 29 2018,Văn phòng quốc hội,Luật an toàn thông tin mạng ,An toàn thông tin mạng,Luật an toàn thông tin mạng 2015,Công nghệ thông tin VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

111

Văn bản hợp nhất 45/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm do Văn phòng Quốc hội ban hành

45/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 45 2018,Văn phòng quốc hội,Bệnh truyền nhiễm,Phòng chống bệnh truyền nhiễm,Phòng bệnh truyền nhiễm ,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

112

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đê điều do Văn phòng Quốc hội ban hành

34/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 34 2018,Văn phòng quốc hội,Luật đê điều,Quản lý đê điều,Đê điều VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 10 tháng 12

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

113

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Điện ảnh do Văn phòng Quốc hội ban hành

18/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 18 2018,Văn phòng quốc hội,Luật điện ảnh,Luật điện ảnh sửa đổi,Văn bản hợp nhất Luật điện ảnh,Văn hóa - hội VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

114

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Xuất bản do Văn phòng Quốc hội ban hành

28/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 28 2018,Văn phòng quốc hội,Luật Xuất bản,Xuất bản,Luật xuất bản 2012,Văn hóa - hội VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/VBHN-VPQH Hà Nội,

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

115

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đa dạng sinh học do Văn phòng Quốc hội ban hành

32/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 32 2018,Văn phòng quốc hội,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

116

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Văn phòng Quốc hội ban hành

35/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 35 2018,Văn phòng quốc hội,Kiểm dịch thực vật ,Dịch hại kiểm dịch thực vật ,Bảo vệ thực vật VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/VBHN-VPQH Hà

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

117

Văn bản hợp nhất 47/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Quảng cáo do Văn phòng Quốc hội ban hành

47/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 47 2018,Văn phòng quốc hội,Quảng cáo,Hoạt động quảng cáo,Luật Quảng cáo 2012,Thương mại VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/VBHN-VPQH Hà

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

118

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đường sắt do Văn phòng Quốc hội ban hành

24/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 24 2018,Văn phòng quốc hội,Luật Đường sắt,Đường sắt,Giao thông đường sắt,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/VBHN-VPQH

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

119

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Văn phòng Quốc hội ban hành

30/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 30 2018,Văn phòng quốc hội,Chất lượng sản phẩm,Chất lượng sản phẩm hàng hoá,Quản lý chất lượng sản phẩm,Thương mại VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

120

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Bộ luật Hàng hải Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành

25/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 25 2018,Văn phòng quốc hội,Bộ luật Hàng hải,Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015,Hàng hải,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/VBHN-VPQH

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220