Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOP NHAT XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 126776 văn bản

61

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động của Điểm Bưu điện - Văn hóa do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

03/VBHN-BTTTT,Văn bản hợp nhất 03 2019,Bộ Thông tin và Truyền thông,Văn bản hợp nhất ,Điểm Bưu điện Văn hoá ,Hoạt động,Công nghệ thông tin,Văn hóa - hội BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

62

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị do Văn phòng Quốc hội ban hành

11/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 11 2019,Văn phòng quốc hội,Luật quy hoạch đô thị,Góp ý dự thảo Luật Quy hoạch,Hợp nhất Luật quy hoạch đô thị ,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

63

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Nhà ở do Văn phòng Quốc hội ban hành

09/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 09 2019,Văn phòng quốc hội,Hướng dẫn Luật Nhà ở,Văn bản hợp nhất Luật nhà ở,Luật nhà ở sửa đổi,Bất động sản VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/VBHN-VPQH

Ban hành: 04/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

64

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành

18/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 18 2019,Văn phòng quốc hội,Hướng dẫn Luật Giáo dục nghề nghiệp,Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014,Giáo dục nghề nghiệp,Lao động - Tiền lương,Giáo dục VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

65

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường do Văn phòng Quốc hội ban hành

13/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 13 2019,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất luật,Văn bản hợp nhất Luật,Luật Bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2019

66

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Giao thông đường bộ do Văn phòng Quốc hội ban hành

15/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 15 2019,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất luật,Văn bản hợp nhất Luật,Luật Giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/VBHN-VPQH

Ban hành: 05/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

67

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Xây dựng do Văn phòng Quốc hội ban hành

10/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 10 2019,Văn phòng quốc hội,Thực hiện Luật Xây dựng,Tổ chức thực hiện Luật Xây dựng,Văn bản hợp nhất Luật xây dựng,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

68

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Đấu thầu do Văn phòng Quốc hội ban hành

12/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 12 2019,Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất Luật,Luật đấu thầu,Hợp nhất luật,Đầu tư VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/VBHN-VPQH Hà Nội,

Ban hành: 04/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2019

69

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Thương mại do Văn phòng Quốc hội ban hành

17/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 17 2019,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất luật,Văn bản hợp nhất Luật,Luật Thương mại,Thương mại VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/VBHN-VPQH Hà

Ban hành: 05/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

70

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Giao thông đường thủy nội địa do Văn phòng Quốc hội ban hành

16/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 16 2019,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất luật,Văn bản hợp nhất Luật,Luật Giao thông đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

71

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Kế toán do Văn phòng Quốc hội ban hành

14/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 14 2019,Văn phòng quốc hội,Luật kế toán mới nhất,Luật kế toán 2015,Tình hình thực hiện Luật Kế toán,Kế toán - Kiểm toán VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

72

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Đầu tư do Văn phòng Quốc hội ban hành

08/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 08 2019,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất luật,Văn bản hợp nhất Luật,Luật đầu tư,Đầu tư VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày

Ban hành: 25/06/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

73

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ do Văn phòng Quốc hội ban hành

07/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 07 2019,Văn phòng quốc hội,Luật Sở hữu trí tuệ,Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi,Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ ,Sở hữu trí tuệ VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/06/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

74

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành

06/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 06 2019,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất luật,Văn bản hợp nhất Luật,Luật Kinh doanh bảo hiểm,Bảo hiểm VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/VBHN-VPQH

Ban hành: 25/06/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

75

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

02/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 02 2019,Bộ Xây dựng,Luật nhà ở,Nghị định hướng dẫn,Xử lý nhà ở,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/VBHN-BXD Hà Nội, ngày 03 tháng 6

Ban hành: 03/06/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

76

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

25/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 25 2019,Bộ Tài chính,Lệ phí trước bạ,Kê khai lệ phí trước bạ ,Nộp lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/VBHN-BTC Hà

Ban hành: 19/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

77

Văn bản hợp nhất 951/VBHN-BTP năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật nuôi con nuôi do Bộ Tư pháp ban hành

951/VBHN-BTP,Văn bản hợp nhất 951 2019,Bộ Tư pháp,Luật nuôi con nuôi ,Lĩnh vực nuôi con nuôi ,Nhận con nuôi,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 951/VBHN-BTP Hà Nội, ngày

Ban hành: 21/03/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

78

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

09/VBHN-BYT,Văn bản hợp nhất 09 2019,Bộ Y tế,An toàn thực phẩm,Bảo đảm an toàn thực phẩm ,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/VBHN-BYT Hà Nội,

Ban hành: 04/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

79

Văn bản hợp nhất 2090/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

2090/VBHN-BLDTBXH,Văn bản hợp nhất 2090 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp,Trung tâm giáo dục nghề nghiệp,Giáo dục nghề nghiệp,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/05/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

80

Văn bản hợp nhất 38/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Năng lượng nguyên tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

38/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 38 2018,Văn phòng Chính phủ,Luật năng lượng nguyên tử,Năng lượng nguyên tử,Ứng dụng năng lượng nguyên tử,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213