Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOP NHAT XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 126777 văn bản

201

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa do Bộ Công thương ban hành

26/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 26 2020,Bộ Công thương,Định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa,Hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng,Tiêu hao năng lượng ngành nhựa giai đoạn 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

202

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây nổ chịu nước do Bộ Công thương ban hành

32/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 32 2020,Bộ Công thương,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Dây nổ chịu nước,Hợp nhất Thông tư Quy chuẩn Dây nổ chịu nước,Quy chuẩn kỹ thuật về Dây nổ chịu nước BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

203

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương

35/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 35 2020,Bộ Công thương,Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học,Hợp nhất Thông tư quản lý nhiệm vụ khoa học,Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ ,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

204

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy do Bộ Công thương ban hành

28/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 28 2020,Bộ Công thương,Định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy,Hợp nhất Thông tư tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy,Tiêu hao năng lượng sản xuất giấy 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 24/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

205

Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật về các loại kíp nổ do Bộ Công thương ban hành

33/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 33 2020,Bộ Công thương,Quy chuẩn kỹ thuật các loại kíp nổ ,Hợp nhất Thông tư Quy chuẩn các loại kíp nổ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các loại kíp nổ BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

206

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại do Bộ Công thương ban hành

22/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 22 2020,Bộ Công thương,Luật Thương mại,Xúc tiến thương mại,Nghị định hướng dẫn Luật ,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/VBHN-BCT Hà

Ban hành: 20/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

207

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép do Bộ Công Thương ban hành

27/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 27 2020,Bộ Công thương,Định mức tiêu hao nhiên liệu ,Ngành công nghiệp thép ,Tiêu hao năng lượng ngành công nghiệp thép ,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

208

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2020 hợp nhất Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

01/VBHN-BYT,Văn bản hợp nhất 01 2020,Bộ Y tế,Hợp nhất Nghị định quản lý trang thiết bị y tế,Quản lý trang thiết bị y tế,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 01/VBHN-BYT

Ban hành: 16/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

209

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử do Bộ Công thương ban hành

20/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 20 2020,Bộ Công thương,Thương mại điện tử,Mẫu biểu quản lý website,Lĩnh vực tài chính,Thương mại,Công nghệ thông tin BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/VBHN-BCT

Ban hành: 18/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

210

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

07/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 07 2020,Bộ Xây dựng,Đảm bảo an toàn lao động,Văn bản hợp nhất Thông tư,Xây dựng công trình,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

211

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương ban hành

21/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 21 2020,Bộ Công thương,Thông tư hướng dẫn nghị định,Cơ sở kinh doanh xăng dầu,Kinh doanh xăng dầu,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/VBHN-BCT

Ban hành: 18/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

212

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Tài nguyên nước do Văn phòng Quốc hội ban hành

06/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 06 2017,Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất ,Hợp nhất luật,Luật tài nguyên nước 2012,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/07/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2017

213

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi do Bộ Công Thương ban hành

10/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 10 2020,Bộ Công thương,Văn bản hợp nhất Nghị định,Luật Điện Lực,Văn bản hợp nhất Luật Điện lực ,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/VBHN-BCT

Ban hành: 09/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

214

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

17/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 17 2020,Bộ Công thương,Sửa đổi Nghị định,Đầu tư kinh doanh,Quản lý Nhà nước,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/VBHN-BCT

Ban hành: 13/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

215

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công thương ban hành

05/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 05 2020,Bộ Công thương,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 107/2018/NĐ-CP,Thông tư hướng dẫn về kinh doanh xuất khẩu gạo,Văn bản hợp nhất hướng dẫn kinh doanh xuất khẩu gạo,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

216

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ do Bộ Xây dựng ban hành

02/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 02 2020,Bộ Xây dựng,Quản lý,Sử dụng,Nhà ở công vụ,Tài chính nhà nước BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/VBHN-BXD Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 04/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

217

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2017 hợp nhất Bộ luật Hình sự do Văn phòng Quốc hội ban hành

01/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 01 2017,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất luật,Văn bản hợp nhất ,Bộ luật hình sự 2015,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/07/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2017

218

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2017 hợp nhất Luật phí, lệ phí do Văn phòng Quốc hội ban hành

05/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 05 2017,Văn phòng quốc hội,Luật phí và lệ phí,Luật phí và lệ phí 2015,Luật du lịch,Thuế - Phí - Lệ Phí VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/VBHN-VPQH

Ban hành: 04/07/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2017

219

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

03/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 03 2020,Xử phạt vi phạm,Vi phạm hành chính,Lĩnh vực thú y BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BNNPTNT Hà Nội,

Ban hành: 27/02/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

220

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Đầu tư do Văn phòng Quốc hội ban hành

04/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 04 2017,Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất ,Hợp nhất luật,Luật đầu tư,Đầu tư,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-VPQH

Ban hành: 28/06/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.180.226