Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOP NHAT XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 126777 văn bản

181

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BYT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ Y tế ban hành

06/VBHN-BYT,Văn bản hợp nhất 06 2020,Bộ Y tế,Quy định về chất lượng thuốc,Quy định về nguyên liệu làm thuốc,Văn bản hợp nhất Thông tư chất lượng thuốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

182

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

26/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 26 2020,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính Ngân hàng Phát triển Việt Nam,Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng,Hợp nhất Thông tư quản lý tài chính Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 23/06/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

183

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

27/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 27 2020,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi,Chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam,Hợp nhất Thông tư chế độ tài chính bảo hiểm,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/06/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

184

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

28/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 28 2020,Bộ Tài chính,Kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán,Hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán,Hợp nhất Thông tư kinh doanh xổ số,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/06/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

185

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

05/VBHN-BCA,Văn bản hợp nhất 05 2020,Bộ Công An,Trình tự cấp thẻ Căn cước công dân,Trình tự cấp lại thẻ Căn cước công dân,Hợp nhất Thông tư trình tự đổi thẻ Căn cước công dân,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/04/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

186

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải do Bộ Xây dựng ban hành

13/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 13 2020,Bộ Xây dựng,Hợp nhất Nghị định quy định thoát nước,Hợp nhất Nghị định về xử lý nước thải,Thoát nước và xử lý nước thải,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/04/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

187

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài do Văn phòng Quốc hội ban hành

08/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 08 2017,Văn phòng quốc hội,Cơ quan Đại diện,Cơ quan đại diện nước,Luật cơ quan đại diện Việt Nam,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/12/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2018

188

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành

03/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 03 2020,Bộ Giao thông vận tải,Hợp nhất Thông tư quản lý hoạt động bay,Hợp nhất Thông tư bảo đảm hoạt động bay,Quản lý và bảo đảm hoạt động bay,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/05/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

189

Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam do Bộ Công thương ban hành

51/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 51 2020,Bộ Công thương,Hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối,Hợp nhất Quyết định hỗ trợ dự án điện sinh khối,Phát triển các dự án điện sinh khối Việt Nam,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/05/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

190

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch do Bộ Xây dựng ban hành

12/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 12 2020,Bộ Xây dựng,Hợp nhất Nghị định sản xuất nước sạch,Hợp nhất Nghị định cung cấp nước sạch,Hợp nhất Nghị định tiêu thụ nước sạch,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

191

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Nghị định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

11/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 11 2020,Bộ Xây dựng,Hợp nhất Nghị định sử dụng nghĩa trang,Hợp nhất Nghị định quản lý nghĩa trang,Xây dựng quản lý sử dụng cơ sở hỏa táng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/04/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

192

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Quyết định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

16/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 16 2020,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Bảo hiểm hội,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm

Ban hành: 06/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

193

Văn bản hợp nhất 1357/VBHN-BTP năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

1357/VBHN-BTP,Văn bản hợp nhất 1357 2020,Bộ Tư pháp,Nghị định hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự,Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thi hành án,Hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/04/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

194

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

21/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 21 2020,Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất Thông tư trị giá hải quan,Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu,Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/04/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

195

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

07/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 07 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hợp nhất Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán,Biểu phí dịch vụ thanh toán,Ngân hàng Nhà nước ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/04/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

196

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Amonit AD1 do Bộ Công thương ban hành

39/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 39 2020,Bộ Công thương,Hợp nhất Thông tư Quy chuẩn thuốc nổ AD1,Quy chuẩn kỹ thuật thuốc nổ Amonit AD1,Quy chuẩn quốc gia thuốc nổ Amonit AD1 BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

197

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

09/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 09 2020,Bộ Xây dựng,Giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng,Hợp nhất Thông tư giám định tư pháp trong đầu tư xây dựng,Văn bản hợp nhất giám định tư pháp xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

198

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nổ mìn điện do Bộ Công thương ban hành

30/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 30 2020,Bộ Công thương,Hợp nhất Thông tư Quy chuẩn Máy nổ mìn điện,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nổ mìn điện,Quy định Quy chuẩn về Máy nổ mìn điện BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

199

Văn bản hợp nhất 38/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành

38/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 38 2020,Bộ Công thương,Hợp nhất Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật Mồi nổ,Hợp nhất Thông tư Quy chuẩn Mồi nổ,Quy chuẩn Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

200

Văn bản hợp nhất 40/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây cháy chậm công nghiệp do Bộ Công thương ban hành

40/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 40 2020,Bộ Công thương,Hợp nhất Thông tư Quy chuẩn Dây cháy chậm,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Dây cháy chậm,Quy chuẩn kỹ thuật Dây cháy chậm công nghiệp BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.180.226