Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOP NHAT XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 126776 văn bản

21

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Đê điều do Văn phòng Quốc hội ban hành

05/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 05 2020,Văn phòng quốc hội,Hhợp nhất Luật Đê điều,Phòng chống lũ của tuyến sông có đê,Bảo vệ đê hộ đê và sử dụng đê điều VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

22

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Giá do Văn phòng Quốc hội ban hành

19/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 19 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Giá năm 2012,Hợp nhất Luật giá ,Văn bản hợp nhất Luật Giá,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

23

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Điện ảnh do Văn phòng Quốc hội ban hành

15/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 15 2020,Văn phòng quốc hội,Hhợp nhất Luật Điện ảnh,Hợp nhất quy định Luật Điện ảnh,Tổ chức và hoạt động điện ảnh,Văn hóa - hội VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

24

Quyết định 89-NV năm 1968 phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới hợp nhất xã thuộc huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Hà do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HỢP NHẤT XÃ THUỘC HUYỆN XUÂN THỦY, TỈNH NAM HÀ Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29-9-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ; Căn cứ Quyết định số 56-CP ngày 24/4/1963 của Hội đồng Chính phủ uỷ nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch

Ban hành: 18/03/1968

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

25

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành

08/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 08 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự,Hợp nhất quy định về Tố tụng dân sự,Nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự,Thủ tục Tố tụng VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

26

Văn bản hợp nhất 45/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

45/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 45 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngân hàng hợp tác ,Văn bản hợp nhất ,Quỹ tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

27

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Đấu thầu do Văn phòng Quốc hội ban hành

17/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 17 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Đấu thầu,Quản lý nhà nước đấu thầu,Trách nhiệm của các bên trong đấu thầu,Đầu tư VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

28

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Tố cáo do Văn phòng Quốc hội ban hành

10/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 10 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Tố cáo,Hợp nhất quy định về Tố cáo,Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm,Thủ tục Tố tụng VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

29

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Kinh doanh bất động sản do Văn phòng Quốc hội ban hành

12/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 12 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Kinh doanh bất động sản,Hợp nhất quy định Kinh doanh bất động sản,Quyền và nghĩa vụ khi kinh doanh bất động sản,Thương mại,Bất động sản VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

30

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Giám định tư pháp do Văn phòng Quốc hội ban hành

01/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 01 2020,Văn phòng quốc hội,Hhợp nhất Luật Giám định tư pháp,Giám định viên tư pháp,Hoạt động giám định tư pháp,Thủ tục Tố tụng VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

31

Quyết định 631-NV năm 1968 về việc phê chuẩn việc hợp nhất xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC HỢP NHẤT XÃ THUỘC HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HOÀ BÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29-09-1961 và các quyết định bổ sung của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ; Căn cứ Quyết định số 56-CP ngày 24-04-1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ

Ban hành: 15/11/1968

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

32

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về lệ phí môn bài do Bộ Tài chính ban hành

20/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 20 2020,Bộ Tài chính,Lệ phí môn bài,Nghị định quy định lệ phí môn bài,Văn bản hợp nhất Nghị định lệ phí môn bài,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/04/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

33

Quyết định 67-CP năm 1980 về việc hợp nhất xã Phương Linh và thị trấn Phủ Thông thuộc huyện Bách Thông, tỉnh Bắc Thái thành một lấy tên là Phương Thông do Hội đồng Chính phủ ban hành

67-CP,Quyết định 67-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Hợp nhất xã,Xã Phương Linh,Huyện Bạch Thông,Tỉnh Bắc Thái,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 67-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH SỐ 67 - CP

Ban hành: 01/03/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

34

Quyết định 16-CP năm 1979 về việc hợp nhất xã Bằng Khẩu và Bằng Đức thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Cao Bằng thành một lấy tên là Bằng Vân do Hội đồng Chính phủ ban hành

16-CP,Quyết định 16-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Huyện Ngân Sơn,Hợp nhất xã,Tỉnh Cao Bằng, Bằng Khẩu, Bằng Đức, Bằng Vân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 16-CP Hà

Ban hành: 16/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

35

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

17/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 17 2020,Bộ Tài chính,Lệ phí trước bạ,Giá tính lệ phí trước bạ,Miễn lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/VBHN-BTC Hà Nội,

Ban hành: 16/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

36

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định về kinh doanh khí do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

19/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 19 2020,Bộ Công thương,Hợp nhất Nghị định về kinh doanh khí,Kinh doanh khí,Hoạt động và điều kiện kinh doanh khí,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

37

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật hóa chất do Bộ Công thương ban hành

09/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 09 2020,Bộ Công thương,Hướng dẫn Luật hóa chất,Nghị định hướng dẫn Luật hóa chất,Văn bản hợp nhất hướng dẫn Luật hóa chất,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

38

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

04/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 04 2020,Bộ Xây dựng,Vật liệu xây dựng,Quản lý,Lĩnh vực vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-BXD Hà Nội, ngày

Ban hành: 05/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

39

Quyết định 70-BT năm 1978 về việc hợp nhất xã Phú Diễn và Minh Khai thuộc huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thành một lấy tên là Phú Minh do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

70-BT,Quyết định 70-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất xã,Huyện Từ Liêm,Thành phố Hà Nội, Phú Diễn, Minh Khai, Phú Minh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70-BT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

40

Quyết định 74-BT năm 1978 về việc hợp nhất xã Cam Giang và Cam An thuộc huyện Bến Hải, tỉnh Bình Trị Thiên, thành một lấy tên là Cam Giang do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

74-BT,Quyết định 74-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất xã,Tỉnh Bình Trị Thiên,Huyện Bến Hải, Cam Giang, Cam An,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74-BT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91