Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOP NHAT XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 126776 văn bản

121

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đo lường do Văn phòng Quốc hội ban hành

37/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 37 2018,Văn phòng quốc hội VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018 LUẬT

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

122

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Hải quan do Văn phòng Quốc hội ban hành

17/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 17 2018,Văn phòng quốc hội,Luật Hải quan,Hướng dẫn Luật hải quan ,Thực hiện Luật Hải quan,Xuất nhập khẩu VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/VBHN-VPQH

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

123

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Giao thông đường thủy nội địa do Văn phòng Quốc hội ban hành

23/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 23 2018,Văn phòng quốc hội,Luật Giao thông đường thủy nội địa,Luật Giao thông,Đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

124

Văn bản hợp nhất 44/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Giám định tư pháp do Văn phòng Quốc hội ban hành

44/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 44 2018,Văn phòng quốc hội,Giám định tư pháp,Luật Giám định tư pháp,Hoạt động giám định tư pháp,Thủ tục Tố tụng VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

125

Văn bản hợp nhất 41/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành

41/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 41 2018,Văn phòng quốc hội,Luật chứng khoán,Hướng dẫn Luật chứng khoán ,Chứng khoán VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/VBHN-VPQH Hà Nội,

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

126

Văn bản hợp nhất 4529/VBHN-BTP năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật luật sư do Bộ Tư pháp ban hành

4529/VBHN-BTP,Văn bản hợp nhất 4529 2018,Bộ Tư pháp,Hợp nhất Luật Luật sư,Hướng dẫn Luật Luật sư ,Luật Luật sư,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4529/VBHN-BTP Hà Nội,

Ban hành: 26/11/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

127

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2018 hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành

01/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 01 2018,Bộ Nội vụ,Chính sách tinh giản biên chế,Tinh giản biên chế,Kế hoạch tinh giản biên chế,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BNV

Ban hành: 02/11/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

128

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý chiếu sáng đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

04/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 04 2018,Bộ Xây dựng,Chiếu sáng đô thị,Hệ thống chiếu sáng đô thị ,Quản lý chiếu sáng đô thị,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-BXD

Ban hành: 13/09/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

129

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý cây xanh đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

05/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 05 2018,Bộ Xây dựng,Quản lý cây xanh đô thị,Quy định quản lý cây xanh đô thị ,Quy chế quản lý cây xanh đô thị ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/09/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

130

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

03/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 03 2018,Bộ Xây dựng,Quản lý vật liệu xây dựng,Vật liệu xây dựng,Lĩnh vực vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BXD

Ban hành: 13/09/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

131

Văn bản hợp nhất 4759/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

4759/VBHN-BLDTBXH,Văn bản hợp nhất 4759 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chế độ tiền lương,Văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động,Pháp luật lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/11/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2018

132

Văn bản hợp nhất 4753/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

4753/VBHN-BLDTBXH,Văn bản hợp nhất 4753 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bộ Luật Lao động,Lao động,Hướng dẫn Bộ luật lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2018

133

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Trẻ em do Văn phòng Quốc hội ban hành

14/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 14 2018,Văn phòng quốc hội,Luật trẻ em 2016,Trẻ em,Bảo vệ trẻ em ,Văn hóa - hội VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

134

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đầu tư công do Văn phòng Quốc hội ban hành

15/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 15 2018,Văn phòng quốc hội,Đầu tư công ,Kế hoạch đầu tư công,Luật Đầu tư công,Đầu tư VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/VBHN-VPQH Hà Nội,

Ban hành: 29/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

135

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2018 hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

05/VBHN-BKHCN,Văn bản hợp nhất 05 2018,Bộ Khoa học và Công nghệ,An toàn bức xạ,Ứng dụng bức xạ trong y tế ,Hoạt động y tế,Thể thao - Y tế BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/09/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2018

136

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Khoa học và công nghệ do Văn phòng Quốc hội ban hành

04/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 04 2018,Văn phòng quốc hội,Lĩnh vực khoa học và công nghệ,Luật Khoa học và Công nghệ,Khoa học và công nghệ ,Công nghệ thông tin VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

137

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Phí và lệ phí do Văn phòng Chính phủ ban hành

12/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 12 2018,Văn phòng quốc hội,Phí và lệ phí ,Luật phí và lệ phí,Bổ sung phí và lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/VBHN-VPQH

Ban hành: 29/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

138

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Thể dục, thể thao do Văn phòng Quốc hội ban hành

09/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 09 2018,Văn phòng quốc hội,Luật Thể dục Thể thao,Thể dục Thể thao,Lĩnh vực thể dục thể thao,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/VBHN-VPQH

Ban hành: 29/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

139

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Viễn thông do Văn phòng Quốc hội ban hành

11/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 11 2018,Văn phòng quốc hội,Luật viễn thông,Viễn thông,Ngành viễn thông,Công nghệ thông tin VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/VBHN-VPQH Hà

Ban hành: 29/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

140

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Dược do Văn phòng Quốc hội ban hành

05/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 05 2018,Văn phòng quốc hội,Luật Dược,Thi hành Luật Dược,Văn bản hợp nhất Luật,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/VBHN-VPQH Hà

Ban hành: 29/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213