Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOP NHAT XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 126776 văn bản

141

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Công chứng do Văn phòng Quốc hội ban hành

07/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 07 2018,Văn phòng quốc hội,Luật công chứng,Công chứng,Hoạt động công chứng ,Dịch vụ pháp lý VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/VBHN-VPQH Hà

Ban hành: 29/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

142

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đầu tư do Văn phòng Quốc hội ban hành

06/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 06 2018,Văn phòng quốc hội,Luật đầu tư,Thi hành luật đầu tư,Đầu tư VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 29 tháng 6

Ban hành: 29/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

143

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Hóa chất do Văn phòng Quốc hội ban hành

10/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 10 2018,Văn phòng quốc hội,Luật hóa chất,Hóa chất,Quản lý hóa chất,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/VBHN-VPQH Hà Nội,

Ban hành: 29/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

144

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật An toàn thực phẩm do Văn phòng Quốc hội ban hành

02/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 02 2018,Văn phòng quốc hội,An toàn thực phẩm,Lĩnh vực an toàn thực phẩm ,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

145

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Thi hành án dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành

13/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 13 2018,Văn phòng quốc hội,Luật thi hành án dân sự ,Thi hành án dân sự,Thi hành án ,Thủ tục Tố tụng VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/VBHN-VPQH

Ban hành: 29/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

146

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Điện lực do Văn phòng Quốc hội ban hành

03/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 03 2018,Văn phòng quốc hội,Điện Lực,Luật Điện Lực,Luật Điện lực hợp nhất ,Doanh nghiệp,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

147

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Văn phòng Quốc hội ban hành

34/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 34 2019,Văn phòng quốc hội,Người lao động đi làm việc nước ngoài,Người lao động,Hợp đồng lao động,Lao động - Tiền lương VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

148

Văn bản hợp nhất 4179/VBHN-BLĐTBXH năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và hội do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

4179/VBHN-BLDTBXH,Văn bản hợp nhất 4179 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư cộng tác viên thanh tra ngành Lao động,Hợp nhất Thông tư thanh tra viên ngành Lao động,Thông tư công chức thanh tra chuyên ngành Lao động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI --------

Ban hành: 23/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

149

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung do Bộ Giao thông vận tải ban hành

15/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 15 2020,Bộ Giao thông vận tải,Thông tư hoạt động hàng không chung,Thông tư vận chuyển hàng không,Hợp nhất Thông tư vận chuyển hàng không,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/11/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

150

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Nghị định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

10/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 10 2020,Bộ Giao thông vận tải,Hợp nhất Nghị định đăng ký mua bán tàu biển,Xóa đăng ký mua bán đóng mới tàu biển,Đăng ký xóa đăng ký và mua bán tàu biển,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/11/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

151

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

05/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 05 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp,Hướng dẫn Luật Lâm nghiệp,Phân loại rừng và Quy chế quản lý rừng,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

152

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

15/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 15 2020,Bộ Xây dựng,Xác định đơn giá nhân công xây dựng,Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng,Hợp nhất Thông tư về đơn giá nhân công xây dựng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

153

Quyết định 72-BT năm 1970 về việc hợp nhất xã Đại Xuân và Tiên Phong thuộc huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái thành một lấy tên là Tiên Phong do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

72-BT,Quyết định 72-BT 1970,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất,Xã Đại Xuân, Tiên Phong,Huyện Phổ Yên,Tỉnh Bắc Thái,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 72-BT Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1970 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỢP NHẤT XÃ ĐẠI

Ban hành: 26/11/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2007

154

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính ban hành

39/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 39 2020,Bộ Tài chính,Thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng kế toán trưởng,Cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng,Tổ chức bồi dưỡng kế toán trưởng,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

155

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

14/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 14 2020,Bộ Xây dựng,Hợp nhất Thông tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Hợp nhất Thông tư xác định chi phí đầu tư xây dựng,Xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 06/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

156

Văn bản hợp nhất 43/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

43/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 43 2020,Bộ Tài chính,Kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán ,Hợp nhất Thông tư kiểm soát chất lượng kiểm toán,Hợp nhất Thông tư kiểm soát dịch vụ kiểm toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2020

157

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc do Bộ Y tế ban hành

11/VBHN-BYT,Văn bản hợp nhất 11 2020,Bộ Y tế,Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc,Hợp nhất Thông tư cơ sở bán lẻ thuốc,Thông tư Thực hành cơ sở bán lẻ thuốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

158

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

37/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 37 2020,Bộ Tài chính,Giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử,Hướng dẫn giao dịch điện tử chứng khoán,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/09/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

159

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

36/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 36 2020,Bộ Tài chính,Nghị định phát hành trái phiếu doanh nghiệp,Hợp nhất Nghị định phát hành trái phiếu,Văn bản hợp nhất phát hành trái phiếu doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/09/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

160

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban thành

03/VBHN-BTTTT,Văn bản hợp nhất 03 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư cung cấp dịch vụ viễn thông công ích,Hướng dẫn cung cấp dịch vụ viễn thông công ích,Hợp nhất Thông tư dịch vụ viễn thông công ích,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/08/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213