Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOP NHAT XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 126776 văn bản

161

Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng do Bộ Công Thương ban hành

64/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 64 2020,Bộ Công thương,Thông tư rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng,Nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng,Văn bản hợp nhất rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 28/08/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

162

Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động kinh doanh than do Bộ Công Thương ban hành

63/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 63 2020,Bộ Công thương,Thông tư hoạt động kinh doanh than,Quy định hoạt động kinh doanh than,Hợp nhất Thông tư kinh doanh than,Doanh nghiệp,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/08/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

163

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định danh mục chất ma túy và tiền chất do Bộ Công an ban hành

08/VBHN-BCA,Văn bản hợp nhất 08 2020,Bộ Công An,Nghị định danh mục chất ma túy và tiền chất,Hợp nhất danh mục chất ma túy và tiền chất,Văn bản hợp nhất danh mục chất ma túy,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - hội BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/08/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

164

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành

25/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 25 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp,Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp,Hợp nhất Nghị quyết miễn thuế sử dụng đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

165

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu than do Bộ Công thương ban hành

05/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 05 2018,Bộ Công thương,Thủ tục xuất khẩu than,Xuất khẩu than,Kinh doanh xuất khẩu than,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/01/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

166

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BKHCN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

08/VBHN-BKHCN,Văn bản hợp nhất 08 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2,Hợp nhất Thông tư đo lường đối với phương tiện đo,Thông tư đo lường phương tiện đo nhóm 2,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/08/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

167

Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành

33/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 33 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế,Thông tư giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế,Hợp nhất Thông tư giao dịch điện tử lĩnh vực thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 06/08/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

168

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương do Văn phòng Quốc hội ban hành

14/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 14 2017,Văn phòng quốc hội,Chính quyền địa phương,Các cấp chính quyền địa phương,Tổ chức chính quyền địa phương,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/12/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2018

169

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Quốc hội ban hành

23/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 23 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,Văn bản hợp nhất Luật ban hành văn bản pháp luật,Quy định nguyên tắc ban hành văn bản pháp luật,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

170

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Văn phòng Quốc hội ban hành

09/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 09 2020,Văn phòng quốc hội,Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ,Quản lý sử dụng vật liệu nổ,Quản lý sử dụng vũ khí,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

171

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do Văn phòng Quốc hội ban hành

22/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 22 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017,Hợp nhất Luật Quản lý sử dụng tài sản công,Văn bản hợp nhất Luật Quản lý sử dụng tài sản công,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

172

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 04 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai,Thành lập Quỹ phòng chống thiên tai,Văn bản hợp nhất về Quỹ phòng chống thiên tai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ

Ban hành: 01/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

173

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Quốc hội ban hành

09/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 09 2017,Văn phòng quốc hội,Kiểm tra xử lý vi phạm hành chính,Xử lý vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/VBHN-VPQH

Ban hành: 12/12/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2018

174

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Công nghệ thông tin do Văn phòng Quốc hội ban hành

10/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 10 2017,Văn phòng quốc hội,Công nghệ thông tin,Quản lý công nghệ thông tin,Phát triển công nghệ thông tin VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/VBHN-VPQH

Ban hành: 12/12/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2018

175

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành

16/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 16 2017,Văn phòng quốc hội,Giáo dục nghề nghiệp,Hoạt động giáo dục nghề nghiệp,Cơ sở giáo dục nghề nghiệp ,Lao động - Tiền lương,Giáo dục VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/12/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2018

176

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Khám bệnh, chữa bệnh do Văn phòng Quốc hội ban hành

12/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 12 2017,Văn phòng quốc hội,Khám bệnh chữa bệnh,Luật khám bệnh chữa bệnh,Lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh ,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/12/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2018

177

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Các tổ chức tín dụng do Văn phòng Quốc hội ban hành

07/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 07 2017,Văn phòng quốc hội,Luật các tổ chức tín dụng,Luật Tổ chức tín dụng,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/12/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2018

178

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Viễn thông do Văn phòng Quốc hội ban hành

17/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 17 2017,Văn phòng quốc hội,Luật viễn thông,Ngành viễn thông,Viễn thông,Công nghệ thông tin VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/VBHN-VPQH

Ban hành: 12/12/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2018

179

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Thú y do Văn phòng Quốc hội ban hành

15/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 15 2017,Văn phòng quốc hội,Luật thú y,Thú y,Lĩnh vực thú y VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm

Ban hành: 12/12/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2018

180

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Dự trữ quốc gia do Văn phòng Quốc hội ban hành

11/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 11 2017,Văn phòng quốc hội,Dự trữ Quốc gia,Quản lý dự trữ quốc gia,Luật dự trữ quốc gia ,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/VBHN-VPQH

Ban hành: 12/12/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213