Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOP NHAT XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 126748 văn bản

41

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Người khuyết tật do Văn phòng Quốc hội ban hành

35/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 35 2019,Văn phòng quốc hội,Quyền người khuyết tật ,Trợ giúp người khuyết tật,Hỗ trợ người khuyết tật,Văn hóa - hội VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

42

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương do Văn phòng Quốc hội ban hành

22/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 22 2019,Văn phòng quốc hội,Tổ chức chính quyền địa phương,Tổ chức hoạt động,Đơn vị hành chính cấp tỉnh,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

43

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Cán bộ, công chức do Văn phòng Quốc hội ban hành

25/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 25 2019,Văn phòng Chính phủ,Cán bộ công chức,Quy chế hoạt động công vụ,Quản lý cán bộ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/VBHN-VPQH

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

44

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức Chính phủ do Văn phòng Quốc hội ban hành

21/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 21 2019,Văn phòng quốc hội,Tổ chức Chính phủ,Cơ quan hành chính,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/VBHN-VPQH

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

45

Quyết định 38-BT năm 1978 về việc hợp nhất xã Hua Nà và Mường Cang thành một mới lấy tên là Nà Cang thuộc huyện Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơn do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

38-BT,Quyết định 38-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Huyện Than Uyên,Hợp nhất xã,Tỉnh Hoàng Liên Sơn, Hua Nà, Mường Cang, Nà Cang,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 38-BT Hà Nội,

Ban hành: 25/02/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

46

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Nghĩa vụ quân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành

23/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 23 2019,Văn phòng quốc hội,Nghĩa vụ quân sự,Dân quân tự vệ,Gọi nhập ngũ,Quyền dân sự VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/VBHN-VPQH Hà Nội,

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

47

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Viên chức do Văn phòng Quốc hội ban hành

26/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 26 2019,Văn phòng quốc hội,Cán bộ công viên chức ,Đơn vị sự nghiệp công lập,Hợp đồng làm việc ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

48

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Công nghệ cao do Văn phòng Quốc hội ban hành

32/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 32 2019,Văn phòng quốc hội,Luật công nghệ cao,Hợp nhất Luật công nghệ cao,Hoạt động công nghệ cao VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/VBHN-VPQH

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

49

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản do Văn phòng Quốc hội ban hành

37/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 37 2019,Văn phòng quốc hội,Trưng dụng tài sản,Luật trưng mua trưng dụng tài sản,Văn bản hợp nhất Luật,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

50

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Kiểm toán nhà nước do Văn phòng Quốc hội ban hành

29/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 29 2019,Văn phòng quốc hội,Kiểm toán Nhà nước,Nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức và hoạt động,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

51

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Hàng không dân dụng Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành

36/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 36 2019,Văn phòng quốc hội,Hàng không dân dụng Việt Nam,Cảng hàng không,An ninh hàng không,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/VBHN-VPQH

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

52

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Bảo hiểm tiền gửi do Văn phòng Quốc hội ban hành

31/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 31 2019,Văn phòng quốc hội,Bảo hiểm tiền gửi,Tổ chức bảo hiểm tiền gửi,Tổ chức tài chính,Tiền tệ - Ngân hàng,Bảo hiểm VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

53

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành

20/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 20 2019,Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất Luật,Bộ luật Tố tụng dân sự,Tố tụng dân sự,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

54

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tố tụng hành chính do Văn phòng Quốc hội ban hành

30/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 30 2019,Văn phòng quốc hội,Luật tố tụng hành chính ,Cơ quan tiến hành tố tụng,Giải quyết khiếu nại,Vi phạm hành chính,Thủ tục Tố tụng VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

55

Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về chính sách phát triển thủy sản do Bộ Tài chính ban hành

58/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 58 2019,Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất Nghị định,Phát triển thủy sản ,Chính sách phát triển thủy sản ,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/VBHN-BTC

Ban hành: 22/11/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

56

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

07/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 07 2019,Bộ Xây dựng,Quy hoạch xây dựng,Văn bản hợp nhất Nghị định,Hướng dẫn ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/VBHN-BXD Hà

Ban hành: 22/11/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

57

Văn bản hợp nhất 5828/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo thường xuyên do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

5828/VBHN-BLDTBXH,Văn bản hợp nhất 5828 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chương trình đào tạo,Đào tạo thường xuyên ,Cơ sở giáo dục nghề nghiệp ,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

58

Văn bản hợp nhất 5830/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo trình độ sơ cấp do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

5830/VBHN-BLDTBXH,Văn bản hợp nhất 5830 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chương trình đào tạo,Trình độ sơ cấp,Cơ sở giáo dục nghề nghiệp ,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

59

Văn bản hợp nhất 906/VBHN-BKHĐT năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Hợp tác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

906/VBHN-BKHDT,Văn bản hợp nhất 906 2019,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Luật Hợp tác ,Triển khai thi hành Luật Hợp tác xã,Hợp tác ,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/02/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

60

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư về Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải

12/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 12 2019,Bộ Giao thông vận tải,Hợp nhất Thông tư,Công tác lưu trữ,Quản lý công tác lưu trữ ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222