Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai được áp dụng cho những đối tượng nào theo quy định của Luật đất đai?

Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai được áp dụng cho những đối tượng nào theo quy định của Luật đất đai? Xin chào, tôi tên Bình, khu vực nơi tôi đang sinh sống có một nhà máy chuyên sản xuất đường cát tinh luyện nên có một lượng lớn nước tải và khí thải ra môi trường gây ra nhiều tác hại. Chúng tôi nghi ngờ môi trường của chúng tôi đang bị ô nhiễm. Vậy xin hỏi đây có phải là đối tượng thuộc diện được điều tra, đánh giá hay không? Mong được giải đáp.

Điều tra, đánh giá đất đai bao gồm những hoạt động gì theo Luật đất đai?

Căn cứ theo quy định tại Điều 32 Luật Đất đai 2013 quy định về hoạt động điều tra, đánh giá đất đai như sau:

- Điều tra, đánh giá đất đai bao gồm các hoạt động sau đây:

+ Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai;

+ Điều tra, đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất;

+ Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp;

+ Thống kê, kiểm kê đất đai;

+ Điều tra, thống kê giá đất; theo dõi biến động giá đất;

+ Xây dựng và duy trì hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên đất.

- Điều tra, đánh giá đất đai bao gồm các nội dung sau đây:

+ Lấy mẫu, phân tích, thống kê số liệu quan trắc đất đai;

+ Xây dựng bản đồ về chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp, giá đất;

+ Xây dựng báo cáo đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp, giá đất;

+ Xây dựng báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, báo cáo về giá đất và biến động giá đất.”

Với quy định nêu trên, thì điều tra, đánh giá đất đai bao gồm các hoạt động sau đây: Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; Điều tra, đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp; Thống kê, kiểm kê đất đai; Điều tra, thống kê giá đất; theo dõi biến động giá đất; Và xây dựng và duy trì hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên đất.

Như vậy, giả sử lý do trên đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận thuộc đối tượng điều tra thì phía cơ qua có thẩm quyền sẽ có nhiệm xác nhận và điều tra đánh giá.

Đánh giá đất đai

Đánh giá đất đai

Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai được áp dụng cho những đối tượng nào theo quy định của Luật đất đai?

Căn cứ vào Điều 1; Điều 2 Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về đối tượng áp dụng cho việc điều tra, đánh giá đất đai như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định chi tiết kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai theo quy định của Luật Đất đai, bao gồm:
a) Kỹ thuật điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai;
b) Kỹ thuật điều tra, đánh giá ô nhiễm đất;
c) Kỹ thuật điều tra, phân hạng đất nông nghiệp;
d) Kỹ thuật quan trắc giám sát tài nguyên đất.
2. Kỹ thuật điều tra, đánh giá thoái hóa đất; thống kê kiểm kê đất đai; điều tra thống kê giá đất; theo dõi biến động giá đất thực hiện theo Thông tư khác của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề thực hiện theo quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai lần tiếp theo.
4. Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc điều tra, đánh giá đất đai có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Điều 2. Đối tượng điều tra, đánh giá đất đai
1. Đối tượng điều tra, đánh giá chất lượng đất; tiềm năng đất đai; quan trắc, giám sát tài nguyên đất là toàn bộ diện tích tự nhiên (trừ đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; đất quốc phòng, an ninh và núi đá không có rừng cây).
2. Đối tượng điều tra, đánh giá ô nhiễm đất là các loại đất thuộc khu vực có nguồn gây ô nhiễm trên địa bàn tỉnh.
3. Đối tượng điều tra, phân hạng đất nông nghiệp là toàn bộ diện tích nhóm đất nông nghiệp trừ đất nông nghiệp khác.
4. Đối tượng điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề là một hoặc nhiều loại đất cụ thể được xác định theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền.”

Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai được áp dụng cho những đối tượng sau đây:

- Đối tượng áp dụng về hoạt động đánh giá, điều tra đất đai bao gồm các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc điều tra, đánh giá đất đai có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Đối tượng điều tra, đánh giá đất đai:

·Đối tượng điều tra, đánh giá chất lượng đất; tiềm năng đất đai; quan trắc, giám sát tài nguyên đất là toàn bộ diện tích tự nhiên (trừ đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; đất quốc phòng, an ninh và núi đá không có rừng cây).

·Đối tượng điều tra, đánh giá ô nhiễm đất là các loại đất thuộc khu vực có nguồn gây ô nhiễm trên địa bàn tỉnh.

·Đối tượng điều tra, phân hạng đất nông nghiệp là toàn bộ diện tích nhóm đất nông nghiệp trừ đất nông nghiệp khác.

·Đối tượng điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề là một hoặc nhiều loại đất cụ thể được xác định theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền

Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai được thực hiện dựa trên nguyên tắc gì?

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 60/2015/TT-BTNMT thì hoạt động điều tra, đánh giá đất đai được thực hiện dựa trên nguyên tắc sau: Số liệu kết quả điều tra, đánh giá đất đai được thống kê từ diện tích các khoanh đất; Khi thực hiện các hoạt động điều tra, đánh giá đất đai trong cùng một kỳ (lần đầu hoặc lần tiếp theo), các sản phẩm phải được kế thừa, đảm bảo không lặp lại nội dung công việc trên một địa bàn.

Địa chính
Đánh giá đất đai
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Thoái hóa đất là gì? Theo Luật Đất đai mới nhất thì điều tra, đánh giá thoái hóa đất sẽ bao gồm những nội dung nào?
Pháp luật
Nội dung đánh giá tiềm năng đất đai được quy định cụ thể trong Luật Đất Đai mới nhất như thế nào?
Pháp luật
Việc thống kê, kiểm kê đất đai do cơ quan nào tổ chức thực hiện theo Luật đất đai? Mục đích của thống kê, kiểm kê đất đai để làm gì?
Pháp luật
Điều tra, đánh giá đất đai bao gồm những nội dung gì theo quy định của Luật Đất đai? Việc điều tra, đánh giá cần thu thập các tài liệu gì?
Pháp luật
Trích đo địa chính thửa đất là gì? Tờ trích đo địa chính thửa đất khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì có giá trị không?
Pháp luật
Mảnh trích đo địa chính là gì? Việc xác nhận mảnh trích đo địa chính được quy định như thế nào?
Pháp luật
Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai được áp dụng cho những đối tượng nào theo quy định của Luật đất đai?
Pháp luật
Ai có trách nhiệm tổ chức triển khai việc thực hiện điều tra, đánh giá đất đai theo Luật đất đai? Hoạt động điều tra đánh giá bao gồm những hoạt động gì?
Pháp luật
Việc chỉnh lý bản đồ địa chính được tiến hành trong các trường hợp nào theo Luật đất đai? Việc đo vẽ bản đồ địa chính được thực hiện khi nào?
Pháp luật
Việc xác định ranh giới giữa các thửa đất được tiến hành như thế nào theo Luật đất đai? Đường ranh giới hành chính được đo vẽ như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Địa chính
Cao Nguyễn Thảo Quyên Lưu bài viết
2,421 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Địa chính Đánh giá đất đai
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào