Quy định tạm ứng trước tiền lương dịp Quốc khánh 2017 cho NLĐ?
Những ngày qua, nhiều thành viên thắc mắc về vấn đề tạm ứng trước tiền lương cho người lao động trong dịp Quốc khánh năm nay. Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133 & Thông tư 200

Hé lộ những nhân vật có thể kế nhiệm Tổng thống Putin Hé lộ những nhân vật có thể kế nhiệm Tổng thống Putin
Thông tư 87/2017/TT-BTC: Kỳ vọng tạo sự thay đổi về 'chất' của công ty chứng khoán Thông tư 87/2017/TT-BTC: Kỳ vọng tạo sự thay đổi về 'chất' của công ty chứng khoán
Tiêu chuẩn với 04 chức danh chủ chốt trong Đảng Cộng sản Việt Nam Tiêu chuẩn với 04 chức danh chủ chốt trong Đảng Cộng sản Việt Nam
Chiến tranh xâm lược của Trung Quốc được đưa trong sách Lịch sử Việt Nam Chiến tranh xâm lược của Trung Quốc được đưa trong sách Lịch sử Việt Nam
Bộ Ngoại giao nói về quan hệ Đức - Việt sau vụ việc Trịnh Xuân Thanh Bộ Ngoại giao nói về quan hệ Đức - Việt sau vụ việc Trịnh Xuân Thanh