"Vàng mã còn nằm trong danh mục đóng thuế thì cấm sao nổi?"
“Tôi thấy nhiều người nói rất đúng, nếu như trong danh mục hàng hóa còn có danh mục đóng thuế của vàng mã thì cấm làm sao nổi. Do đó, muốn loại bỏ tập tục đốt vàng mã thì phải từ chính quyền” – Thượng ...

Kiện đòi nàng dâu vàng cưới và xe SH Kiện đòi nàng dâu vàng cưới và xe SH
Lắng nghe ý kiến liên quan tới Nghị định 116 về ô tô Lắng nghe ý kiến liên quan tới Nghị định 116 về ô tô
Nghị định 15: Giảm 90% thủ tục, tiết kiệm 10 triệu ngày công Nghị định 15: Giảm 90% thủ tục, tiết kiệm 10 triệu ngày công
Giải đáp thắc mắc về BHTN, trợ cấp thôi việc, nghỉ hàng năm Giải đáp thắc mắc về BHTN, trợ cấp thôi việc, nghỉ hàng năm
Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng