Những quy định làm khó người dân
Quy định không đổi bằng lái phải thi lại lý thuyết, cấm chụp ảnh cảnh sát giao thông... đã phải dừng lại.

Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu
Sẽ bổ sung khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN? Sẽ bổ sung khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN?
Mức lương, thưởng dành cho cán bộ, công chức, NLĐ dịp 02/9/2017 Mức lương, thưởng dành cho cán bộ, công chức, NLĐ dịp 02/9/2017
Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu áp dụng cho năm 2018 Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu áp dụng cho năm 2018
Đã có hướng dẫn thực hiện chi tiền tăng lương, trợ cấp năm 2017 Đã có hướng dẫn thực hiện chi tiền tăng lương, trợ cấp năm 2017