Quy định mới về đổi giấy phép lái xe qua PET
Ngày 15/4/2017, Bộ Giao Thông vận tải ban hành Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Đã có Nghị định 47/2017/NĐ-CP về tăng lương cơ sở từ 01/7/2017 Đã có Nghị định 47/2017/NĐ-CP về tăng lương cơ sở từ 01/7/2017
Thay đổi nhiều quy định về hóa đơn từ ngày 01/01/2018? Thay đổi nhiều quy định về hóa đơn từ ngày 01/01/2018?
Những loại bảo hiểm DN đóng cho người lao động Những loại bảo hiểm DN đóng cho người lao động
 Đề xuất giảm tốc độ tối đa trong đô thị xuống 50km/h Đề xuất giảm tốc độ tối đa trong đô thị xuống 50km/h
Chính sách kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 05/2017 Chính sách kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 05/2017