Các Luật, Nghị quyết vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, khóa XIV
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật danh sách các Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Khóa XIV để quý thành viên thuận tiện theo dõi.

Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Đang điều trị mà BHYT hết hạn vẫn được thanh toán cho đến khi ra viện Đang điều trị mà BHYT hết hạn vẫn được thanh toán cho đến khi ra viện
Thông tin báo chí về bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai Thông tin báo chí về bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Hệ thống văn bản pháp luật kế toán thuế (áp dụng trong năm 2018) Hệ thống văn bản pháp luật kế toán thuế (áp dụng trong năm 2018)
Sắp hết năm 2017, doanh nghiệp cần phải làm những công việc này Sắp hết năm 2017, doanh nghiệp cần phải làm những công việc này