Chính thức đề xuất quy định về Kỳ thi luật sư quốc gia

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
07/06/2024 09:15 AM

Đề xuất quy định về Kỳ thi luật sư quốc gia là nột dung được đề cập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Luật sư mới nhất (thay thế Luật Luật sư 2006).

Chính thức đề xuất quy định về Kỳ thi luật sư quốc gia

Chính thức đề xuất quy định về Kỳ thi luật sư quốc gia (Hình từ Internet)

Mới đây, Bộ Tư pháp đã công bố tài liệu họp thẩm định đề nghị xây dựng Luật Luật sư mới nhất (thay thế Luật Luật sư 2006). Trong đó, có việc sẽ tổ chức Kỳ thi luật sư quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Tài liệu họp thẩm định đề nghị xây dựng Luật Luật sư

Chính thức đề xuất quy định về Kỳ thi luật sư quốc gia

Cụ thể, dự kiến việc tổ chức kỳ thi quốc gia để cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư sẽ theo hướng thành lập Hội đồng thi luật sư quốc gia với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư và người thi đỗ kỳ thi quốc gia thì sẽ được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Nội dung của Kỳ thi luật sư quốc gia bao gồm đánh giá toàn diện về nhận thức chính trị đối với nghề luật sư, kỹ năng hành nghề và sự hiểu biết về đạo đức nghề nghiệp luật sư.

Việc đưa nội dung quy định về Kỳ thi luật sư quốc gia trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Luật sư mới nhất này nhằm thể chế quy định tại Kết luận 69-KL/TW năm 2020 về tổ chức kỳ thi quốc gia đề cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, đồng thời góp phần đảm bảo tương đồng với cách lựa chọn, bổ nhiệm các chức danh tư pháp khác (thầm phán, kiểm sát viên,...), thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo hướng khi đạt yêu cầu kỳ thi sẽ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư thay vì cấp Giấy chứng nhận đạt kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Được biết theo quy định hiện hành, thì ngoài việc qua kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư thì người muốn trở thành luật sư phải nộp đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Với đề xuất trên, sẽ nhập 02 quy trình này vào một, giúp giảm tải thủ tục hành chính cho người muốn trở thành luật sư.

Đồng thời, khi tổ chức Kỳ thi luật sư quốc gia sẽ giúp sàng lọc đầu vào luật sư phải là người có bản lĩnh chính trị - nghề nghiệp, có đạo đức tốt và có ý thức tuân thủ Hiến pháp, pháp luật.

Dự kiến quy định chung của Kỳ thi luật sư quốc gia sẽ thuộc Điều 15 Luật Luật sư mới nhất nhất này (theo Đề cương chi tiết Luật Luật sư)

Quyền, nghĩa vụ của luật sư theo Luật Luật sư hiện hành

(1) Về phần quyền

Luật sư có các quyền sau đây:

- Được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư 2006 và quy định của pháp luật có liên quan;

- Đại diện cho khách hàng theo quy định của pháp luật;

- Hành nghề luật sư, lựa chọn hình thức hành nghề luật sư và hình thức tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư 2006;

- Hành nghề luật sư trên toàn lãnh thổ Việt Nam;

- Hành nghề luật sư ở nước ngoài;

- Các quyền khác theo quy định của Luật Luật sư 2006.

(2) Về phần nghĩa vụ

Luật sư có các nghĩa vụ sau đây:

- Tuân theo các nguyên tắc hành nghề luật sư quy định tại Điều 5 Luật Luật sư 2006;

- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và các quy định có liên quan trong quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng; có thái độ hợp tác, tôn trọng người tiến hành tố tụng mà luật sư tiếp xúc khi hành nghề;

- Tham gia tố tụng đầy đủ, kịp thời trong các vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu;

- Thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Luật sư 2006.

(Điều 21 Luật Luật sư 2006, sửa đổi 2012)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,338

Bài viết về

Luật sư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn