Hướng dẫn quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
20/09/2023 08:00 AM

Cho tôi hỏi việc quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư thế nào? - Tường Vy (Kiên Giang)

Hướng dẫn quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

Hướng dẫn quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Nội dung, hình thức bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư 

Nội dung, hình thức bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư theo Điều 3 Thông tư 02/2019/TT-BTP như sau:

- Tùy thuộc vào yêu cầu bồi dưỡng bắt buộc hàng năm, nội dung bồi dưỡng bao gồm một hoặc một số nội dung sau đây:

+ Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư;

+ Cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật;

+ Kỹ năng hành nghề luật sư và kỹ năng hỗ trợ cho hoạt động hành nghề luật sư;

+ Kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề luật sư.

- Việc bồi dưỡng được tổ chức dưới hình thức khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư hoặc trao đổi kinh nghiệm hành nghề luật sư.

2. Hướng dẫn quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư 

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2019/TT-BTP thì luật sư được tính quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng trong năm đó khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Viết bài nghiên cứu pháp luật được đăng trên các tạp chí chuyên ngành luật trong nước hoặc nước ngoài; viết sách, giáo trình được xuất bản về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư hoặc kỹ năng hành nghề luật sư;

- Tham gia giảng dạy về pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư tại các cơ sở đào tạo cử nhân luật, cơ sở đào tạo nghề luật sư; tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng hoặc trao đổi kinh nghiệm hành nghề luật sư theo quy định của Thông tư 02/2019/TT-BTP;

- Tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo chức danh tư pháp;

- Tham gia và hoàn thành khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về luật sư và hành nghề luật sư ở nước ngoài;

- Tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm từ 01 ngày trở lên về các nội dung theo quy định tại Điều 3 Thông tư 02/2019/TT-BTP do Sở Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp tổ chức.

3. Các trường hợp miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư 

Các trường hợp miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư theo Điều 6 Thông tư 02/2019/TT-BTP như sau:

- Những người sau đây được miễn nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng trong năm:

+ Luật sư đang làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Nữ luật sư có con dưới 12 tháng tuổi được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng trong năm;

+ Luật sư vì lý do bệnh tật có đơn đề nghị và được Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xác nhận;

+ Luật sư từ đủ 70 tuổi trở lên và có trên 20 năm hành nghề luật sư;

+ Luật sư phải điều trị dài ngày tại cơ sở khám chữa bệnh và thuộc danh mục bệnh chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ Y tế từ 03 tháng trở lên có Giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

- Luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 02/2019/TT-BTP có trách nhiệm nộp giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy tờ chứng minh của luật sư thuộc trường hợp miễn thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét, quyết định việc miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng cho luật sư.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,477

Bài viết về

lĩnh vực Dịch vụ pháp lý

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn