Hợp nhất công ty luật được thực hiện như thế nào?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
09/05/2024 13:00 PM

Cho tôi hỏi, việc hợp nhất công ty luật sẽ được thực hiện như thế nào? – Vũ Phong (An Giang)

Hợp nhất công ty luật được thực hiện như thế nào?

Hợp nhất công ty luật được thực hiện như thế nào? (Hình từ internet)

Công ty Luật là gì?

Công ty luật là một hình thức tổ chức hành nghề luật sư bên cạnh văn phòng luật sư được quy định tại Điều 32 Luật Luật sư 2006. Bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn.

- Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập và không có thành viên góp vốn.

- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn sẽ bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

+ Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập.

+ Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu.

Các thành viên công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thoả thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty.

Luật sư làm chủ sở hữu công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Giám đốc công ty.

Quy tắc đặt tên: Tên của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên thoả thuận lựa chọn, tên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 nhưng phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Hợp nhất công ty luật được thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 123/2013/NĐ-CP, hai hoặc nhiều công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty luật trách nhiệm hữu hạn mới. Hai hoặc nhiều công ty luật hợp danh có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty luật hợp danh mới.

Khi muốn hợp nhất, Công ty hợp nhất phải gửi 01 bộ hồ sơ hợp nhất công ty luật đến Sở Tư pháp nơi công ty luật hợp nhất đăng ký hoạt động. Hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị hợp nhất công ty luật;

- Hợp đồng hợp nhất, trong đó phải quy định rõ về thủ tục, thời hạn và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật bị hợp nhất;

- Giấy đăng ký hoạt động của các công ty luật bị hợp nhất;

- Điều lệ của công ty luật hợp nhất.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp nhất; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý:

- Sau khi được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động, Công ty luật hợp nhất phải thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký hoạt động của công ty luật hợp nhất được thực hiện theo quy định tại Điều 38 của Luật Luật sư 2006.

- Các công ty luật bị hợp nhất chấm dứt hoạt động và bị xóa tên công ty khỏi danh sách đăng ký hoạt động trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động.

- Công ty luật hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về toàn bộ các khoản nợ chưa thanh toán, các hợp đồng dịch vụ pháp lý đang thực hiện, hợp đồng lao động đã ký với luật sư, người lao động khác và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty luật bị hợp nhất.

Trương Quang Vĩnh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,458

Bài viết về

Luật sư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn