Kỳ thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư sẽ kiểm tra những nội dung nào?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
15/05/2024 18:00 PM

Cho tôi hỏi, kỳ thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư sẽ kiểm tra những nội dung nào? - Thái Sơn (Ninh Bình)

 

Kỳ thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư sẽ kiểm tra những nội dung nào?

Kỳ thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư sẽ kiểm tra những nội dung nào? (Hình từ internet)

Kỳ thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư sẽ kiểm tra những nội dung nào?

Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư là bài kiểm tra cuối cùng để được đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và chính thức trở thành một luật sư chuyên nghiệp.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 10/2021/TT-BTP, đối tượng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư bao gồm:

- Người hoàn thành thời gian tập sự theo quy định của Luật Luật sư 2006Thông tư 10/2021/TT-BTP;

- Người không đạt yêu cầu kiểm tra trong các kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư trước đó;

- Người có Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư hết hiệu lực.

Bài kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư sẽ gồm những nội dung và hình thức sau:

Về mặt nội dung

- Kỹ năng tham gia tố tụng;

- Kỹ năng tư vấn pháp luật;

- Kỹ năng đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác;

-  Pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam;

- Những Kỹ năng khác trong tập sự hành nghề luật sư

+ Pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

+ Kỹ năng nghiên cứu, thu thập tài liệu và đề xuất hướng giải quyết hồ sơ vụ việc.

+ Kỹ năng tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

+ Kỹ năng tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.

+ Kỹ năng tư vấn pháp luật.

+ Kỹ năng đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

+ Kỹ năng thực hiện dịch vụ pháp lý khác.

Hình thức kiểm tra

- Kiểm tra viết bao gồm hai bài kiểm tra

+ Bài kiểm tra viết thứ nhất về các kỹ năng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác. Thời gian làm bài kiểm tra viết thứ nhất là 180 phút.

+ Bài kiểm tra viết thứ hai về pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Thời gian làm bài kiểm tra viết thứ hai là 90 phút.

- Kiểm tra thực hành:

Thí sinh trình bày, bảo vệ quan điểm về một vụ, việc tự chọn mà mình tham gia trong thời gian tập sự và trả lời câu hỏi của thành viên Ban Chấm thi thực hành có liên quan đến vụ, việc.

(Điều 17 Thông tư 10/2021/TT-BTP)

Một số số liệu cần lưu ý về kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

- Việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được tổ chức ít nhất 06 tháng 01 lần.

- Kết quả bài thi sẽ được công bố trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc chấm thi.

- Thí sinh đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khi mỗi bài kiểm tra đạt từ 50 điểm trở lên.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra, thí sinh không đồng ý với kết quả kiểm tra viết của mình có quyền làm đơn phúc tra gửi Chủ tịch Hội đồng kiểm tra. Quá thời hạn này sẽ không được quyền phúc tra

Trương Quang Vĩnh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,156

Bài viết về

Luật sư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn