Tiêu chuẩn trở thành Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
19/09/2023 12:34 PM

Tôi muốn biết Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam do ai bầu ra? Các tiêu chuẩn trở thành Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam được quy định thế nào? – Anh Tuấn (Tiền Giang)

Tiêu chuẩn trở thành Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Tiêu chuẩn trở thành Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam do ai bầu ra?

Theo khoản 1 Điều 10 Điều lệ Liên đoàn Luật sự Việt Nam 2022, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam do Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc bầu ra trong số Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn và theo nhiệm kỳ của Hội đồng Luật sư toàn quốc.

Chủ tịch Liên đoàn là Chủ tịch Hội đồng Luật sư toàn quốc.

2. Tiêu chuẩn trở thành Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Để trở thành Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cá nhân cần phải đủ các tiêu chuẩn sau:

- Trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Có trình độ và bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn, Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam;

- Am hiểu pháp luật, hoạt động tư pháp và nghề luật sư;

- Có năng lực lãnh đạo, điều hành ở tầm vĩ mô;

- Có uy tín và khả năng quy tụ, tập hợp đội ngũ luật sư;

- Có tầm nhìn xa, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm;

- Có khả năng xây dựng và giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan tiến hành tố tụng và các tổ chức đoàn thể ở trung ương và địa phương.

Luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7 Điều lệ Liên đoàn Luật sự Việt Nam 2022 thì không được ứng cử vào chức danh Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Điều 7. Hội đồng Luật sư toàn quốc

...

3. Luật sư thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được ứng cử, nhận đề cử để bầu làm Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc:

a) Đã bị Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc tổ chức đoàn thể mà luật sư đó tham gia xử lý kỷ luật trong nhiệm kỳ;

b) Đang bị Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam xem xét xử lý kỷ luật;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

(Khoản 2 Điều 10 Điều lệ Liên đoàn Luật sự Việt Nam 2022)

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Cụ thể tại khoản 3 Điều 10 Điều lệ Liên đoàn Luật sự Việt Nam 2022 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam như sau:

- Đại diện pháp nhân của Liên đoàn trước pháp luật;

- Là chủ tài khoản của Liên đoàn;

- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc, Hội đồng Luật sư toàn quốc về hoạt động của Liên đoàn;

- Điều hành, phân công việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết và các quyết định của Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc, Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn và giám sát mọi hoạt động của Liên đoàn;

- Chủ trì cuộc họp của Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn, Thường trực Liên đoàn; ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn sau khi đã được Hội đồng Luật sư toàn quốc hoặc Ban Thường vụ Liên đoàn thông qua;

- Chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc làm việc dân chủ, tập thể, quyết định theo đa số khi thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Liên đoàn;

- Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định Điều lệ Liên đoàn Luật sự Việt Nam 2022.

Địa vị pháp lý của Liên đoàn Luật sư Việt Nam

- Liên đoàn Luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp thống nhất trong toàn quốc của các Đoàn Luật sư, các luật sư Việt Nam; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản.

- Biểu tượng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam là hình tròn nền xanh da trời, chính giữa là cán cân công lý gắn với hình tượng cuốn sách, dưới cán cân công lý là dòng chữ “VIETNAM BAR FEDERATION”, hai bên mỗi bên có ba dải màu vàng đậm, phía trên là ngôi sao vàng hình cờ Tổ quốc Việt Nam và dòng chữ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

- Tên giao dịch quốc tế của Liên đoàn Luật sư Việt Nam là Vietnam Bar Federation (viết tắt là VBF).

- Trụ sở của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đặt tại Hà Nội - Thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

(Điều 2 Điều lệ Liên đoàn Luật sự Việt Nam 2022)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,038

Bài viết về

Luật sư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn