Bài viết về lĩnh vực Dịch vụ pháp lý

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng cập nhật loạt bài viết liên quan đến lĩnh vực Dịch vụ pháp lý.

  • Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng 16:03 | 27/11/2023
  • Ngày 09/11/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2683/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn