Án lệ 15/06/2024 14:41 PM

Toà án tỉnh phải đề xuất ít nhất 01 bản án mỗi năm để làm nguồn phát triển án lệ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin

Việc yêu cầu mỗi năm Toà án tỉnh phải đề xuất ít nhất 01 bản án để làm nguồn phát triển án lệ được đề cập tại Công văn 100/TANDTC-PC ngày 14/6/2024.

Toà án tỉnh phải đề xuất ít nhất 01 bản án mỗi năm để làm nguồn phát triển án lệ

Toà án tỉnh phải đề xuất ít nhất 01 bản án mỗi năm để làm nguồn phát triển án lệ (Hình từ Internet)

Ngày 14/6/2024, Tòa án nhân dân tối cao đã có Công văn 100/TANDTC-PC về việc gửi đề xuất bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn đề phát triển thành án lệ.

Toà án tỉnh phải đề xuất ít nhất 01 bản án mỗi năm để làm nguồn phát triển án lệ

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác phát triển án lệ và quy trình phát triển án lệ theo Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18/6/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị:

- Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Vụ trưởng các Vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III đôn đốc, thực hiện nghiêm nhiệm vụ đề xuất án lệ hàng năm theo đúng chỉ đạo của đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Chỉ thị 01/2023/CT- CA ngày 03/01/2023 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

Cụ thể:

- Tòa án nhân dân cấp cao, Vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III mỗi đơn vị đề xuất ít nhất 03 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ/01 năm;

- Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án quân sự quân khu và tương đương mỗi đơn vị đề xuất ít nhất 01 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ/01 năm. Tòa án quân sự Trung ương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ này của các Tòa án quân sự quân khu và tương đương).

- Giám đốc Học viện Tòa án tổ chức cho các công chức, viên chức, học viên, sinh viên của Học viện nghiên cứu các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án đáp ứng các điều kiện phát triển án lệ để xuất phát triển thành án lệ.

Đề xuất án lệ của các đơn vị đề nghị thực hiện theo mẫu (ban hành kèm theo công văn này) và gửi về Tòa án nhân dân tối cao thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học trước ngày 05/7/2024 và gửi file word về hộp thư điện tử phonganlespc@gmail.com để Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học nghiên cứu, xây dựng dự thảo án lệ trình Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Được biết, việc đề xuất bản án, quyết định để phát triển thành án lệ được quy định tại Điều 3 Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP như sau:

- Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể gửi đề xuất bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án chứa đựng lập luận, phán quyết đáp ứng các tiêu chí hướng dẫn tại Điều 2 Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP cho Tòa án nhân dân tối cao để xem xét, phát triển thành án lệ.

- Các Tòa án có trách nhiệm tổ chức rà soát, phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án mình chứa đựng lập luận, phán quyết đáp ứng các tiêu chí hướng dẫn tại Điều 2 Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP và gửi cho Tòa án nhân dân tối cao để xem xét, phát triển thành án lệ.

Án lệ được lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

- Có giá trị làm rõ quy định của pháp luật còn có cách hiểu khác nhau, phân tích, giải thích các vấn đề, sự kiện pháp lý và chỉ ra nguyên tắc, đường lối xử lý, quy phạm pháp luật cần áp dụng trong một vụ việc cụ thể hoặc thể hiện lẽ công bằng đối với những vấn đề chưa có điều luật quy định cụ thể;

- Có tính chuẩn mực;

- Có giá trị hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

(Điều 2 Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP)

Xem thêm tại Công văn 100/TANDTC-PC ngày 14/6/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,806

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn