Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
10/11/2023 12:30 PM

Xin hỏi thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP Hà Nội được quy định thế nào?

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai (Hình từ internet)

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Nội dung đề cập tại Quyết định 5553/QĐ-UBND năm 2023 công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội và sửa đổi nội dung công bố tại Phụ lục kèm theo Quyết định 3974/QĐ-UBND năm 2023.

Theo đó, công bố thủ tục hành chính công bố bổ sung thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Thành phố: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

+ Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc.

+ Đối tượng: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

+ Nộp hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC - Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan được UBND Thành phố giao.

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND Thành phố.

Việc thu Phí, Lệ phí thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố (các khoản thuế, thu khác có liên quan thực hiện theo các quy định hiện hành).

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

Theo Quyết định 3974/QĐ-UBND, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện như sau:

+ Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc.

+ Đối tượng: Tổ chức, cá nhân

+ Nộp hồ sơ: Trực tiếp tại UBND cấp huyện

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

++ Phòng Tài nguyên Môi trường

++ Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã và các phòng ban của UBND cấp huyện.

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện

Việc thu Phí, Lệ phí thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố (các khoản thuế, thu khác có liên quan thực hiện theo các quy định hiện hành).

Hoà giải tranh chấp đất đai tại cấp xã

Theo Quyết định 3974/QĐ-UBND, việc hòa giải tranh chấp đất đai ở cấp xã như sau:

+ Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc.

+ Đối tượng: Tổ chức, cá nhân.

+ Nộp hồ sơ: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.

Việc thu Phí, Lệ phí thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố (các khoản thuế, thu khác có liên quan thực hiện theo các quy định hiện hành).

Tranh chấp đất đai là gì?

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. (Luật Đất đai 2013)

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh

Theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh:

1. Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai nộp đơn tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm cơ quan tham mưu giải quyết.

3. Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ thẩm tra, xác minh vụ việc, tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp, tổ chức cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai (nếu cần thiết) và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai bao gồm:

- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;

- Biên bản hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã; biên bản làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không thành; biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp;

- Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp;

- Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành, gửi cho các bên tranh chấp, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,619

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn