Nội dung quyết định giải quyết tranh chấp đất đai tại TPHCM

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
20/09/2023 13:45 PM

Xin hỏi nội dung quyết định giải quyết tranh chấp đất đai tại TPHCM được quy định như thế nào? – Thái Bình (TPHCM)

Nội dung quyết định giải quyết tranh chấp đất đai tại TPHCM

Nội dung quyết định giải quyết tranh chấp đất đai tại TPHCM (Hình từ internet)

Nội dung quyết định giải quyết tranh chấp đất đai tại TPHCM

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 về quy định giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, nội dung quyết định giải quyết tranh chấp đất đai được quy định như sau:  

(1) Quyết định giải quyết tranh chấp lần đầu phải có các nội dung sau:

- Số phát hành và ngày, tháng, năm ban hành quyết định;

- Họ tên, địa chỉ các bên tranh chấp và địa chỉ phần đất tranh chấp;

- Nguồn gốc và quá trình sử dụng phần đất tranh chấp;

- Các số liệu địa chính của phần đất tranh chấp, việc kê khai đăng ký đất qua các thời kỳ, việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các bên tranh chấp (nếu có), hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất và các nội dung khác có liên quan.

- Căn cứ pháp luật để giải quyết;

- Nội dung giải quyết cụ thể đối với phần đất tranh chấp;

- Quyền khiếu nại tiếp, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

(2) Quyết định giải quyết tranh chấp lần hai phải có các nội dung sau:

- Số phát hành và ngày, tháng, năm ban hành quyết định;

- Họ tên, địa chỉ các bên tranh chấp và địa chỉ phần đất tranh chấp;

- Nguồn gốc và quá trình sử dụng phần đất tranh chấp;

- Các số liệu địa chính của phần đất tranh chấp, việc kê khai đăng ký đất qua các thời kỳ, việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các bên tranh chấp (nếu có), hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất và các nội dung khác có liên quan.

- Căn cứ pháp luật để giải quyết;

- Kết luận nội dung tranh chấp là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ.

- Kết luận về việc giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Nội dung giải quyết cụ thể đối với phần đất tranh chấp;

- Quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Thời hạn khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết tranh chấp lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện mà một hay các bên tranh chấp không đồng ý với quyết định giải quyết đó hoặc kể từ ngày hết thời hạn giải quyết theo quy định tại Điều 23 của Quy định này thì có quyền gửi đơn tranh chấp đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính; đối với vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết tranh chấp lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố mà một hay các bên tranh chấp không đồng ý với quyết định giải quyết đó hoặc kể từ ngày hết thời hạn giải quyết theo quy định tại Điều 26 của Quy định này thì có quyền gửi đơn tranh chấp đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện theo quy định của Luật Tố tụng hành chính; đối với vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

Thời gian không tính vào thời hạn gửi đơn khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu

Trong trường hợp người khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu không thực hiện được việc gửi đơn theo đúng thời hạn do vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hạn gửi đơn khiếu nại; người khiếu nại phải chứng minh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về trở ngại khách quan đó.

Hiệu lực thi hành của quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

- Sau khi nhận được quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu của người có thẩm quyền mà các bên hoặc một trong các bên tranh chấp không đồng ý với quyết định giải quyết thì phải gửi đơn đề nghị giải quyết tranh chấp lần hai đến người có thẩm quyền.

Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu hoặc không quá 45 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn mà các bên hoặc một trong các bên tranh chấp không có đơn gửi người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai lần hai thì quyết định giải quyết tranh chấp lần đầu có hiệu lực thi hành.

- Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần hai; đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn không quá 45 ngày thì quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần hai có hiệu lực thi hành.

Xem thêm: Đơn tranh chấp đất đai tại TPHCM được thụ lý khi nào?

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,694

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn