Các trường hợp được giảm tiền điện sinh hoạt, mức giảm từ ngày 04/5/2023?

09/06/2023 09:25 AM

Từ ngày 04/5/2023, đã tăng giá điện sinh hoạt; vậy có quy định mới nào về việc giảm tiền điện sinh hoạt hay không? Mức giảm là bao nhiêu (nếu có)? – Bích Liên (Quảng Ngãi).

Về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT) tư vấn như sau:

Hiện nay, Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt đối với hộ gia đình nghèo, hộ chính sách xã hội (không còn thực hiện việc giảm tiền điện sinh hoạt trực tiếp như trước đây). Cụ thể như sau:

1. Các đối tượng được hỗ trợ tiền điện sinh hoạt

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư 190/2014/TT-BTC, đối tượng được hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt là một trong những hộ gia đình sau:

- Hộ nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tiêu chí quy định tại Quyết định 09/2011/QĐ-TTg và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có; trường hợp địa phương có hộ nghèo theo chuẩn quy định của địa phương cao hơn chuẩn hộ nghèo quốc gia thì thực hiện theo chuẩn hộ nghèo thực tế tại từng địa phương, kinh phí hỗ trợ tiền điện cho số hộ nghèo có chuẩn nghèo cao hơn chuẩn quốc gia do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Hộ chính sách xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tiêu chí quy định tại Quyết định 60/2014/QĐ-TTg và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có, không thuộc diện hộ nghèo nêu trên.

File Excel tính tiền điện sinh hoạt từ ngày 04/5/2023 theo Quyết định 1062/QĐ-BCT của Bộ Công thương

tiền điện sinh hoạt

Ảnh chụp một phần File Excel tính tiền điện sinh hoạt từ ngày 04/5/2023

2. Mức hỗ trợ và phương thức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt

Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư 190/2014/TT-BTC, mức hỗ trợ và phương thức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt như sau:

2.1. Mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt

Mỗi hộ nghèo và hộ chính sách xã hội chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tiền điện. Mức hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1.

Theo Quyết định 1062/QĐ-BCT quy định về giá bán điện ngày 04/5/2023 của Bộ Công thương thì mức hỗ trợ là 57.024 đồng/hộ/tháng.

2.2. Phương thức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt

Phương thức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội: Chi trả trực tiếp theo hình thức hỗ trợ bằng tiền từng quý đến hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện - Thông tư 190/2014/TT-BTC

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo theo nguyên tắc sau:

a) Ngân sách Trung ương: Hỗ trợ 100% kinh phí cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi; hỗ trợ 50% kinh phí cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương dưới 50%;

b) Ngân sách địa phương: Những địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương dưới 50%, cân đối ngân sách địa phương bố trí 50% kinh phí. Các địa phương còn lại, ngân sách địa phương tự đảm bảo. Đối với các địa phương có số hộ nghèo theo chuẩn nghèo của địa phương cao hơn chuẩn hộ nghèo quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cân đối ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ tiền điện cho số hộ nghèo đó.

2. Kinh phí tổ chức triển khai, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các Bộ, ngành và địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,845

Bài viết về

lĩnh vực Điện

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn