Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được tăng phụ cấp thâm niên từ ngày 01/7/2023?

29/05/2023 09:07 AM

Từ ngày 01/7/2023, cán bộ, công chức, viên chức thuộc trường hợp nào sẽ được tăng phụ cấp thâm niên? – Lan Anh (Tây Ninh).

Về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT) tư vấn như sau:

1. Tăng phụ cấp thâm niên từ ngày 01/7/2023

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP, tiền lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2023. Như vậy, phụ cấp thâm niên của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cũng được điều chỉnh tăng hơn 20,8% kể từ ngày 01/7/2023 cho phù hợp với mức lương cơ sở mới.

Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ ngày 01/7/2023

Những lỗi thường gặp khi soạn thảo văn bản

phụ cấp thâm niên

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tăng phụ cấp thâm niên từ ngày 01/7/2023 (Ảnh minh họa)

2. Các đối tượng được tăng phụ cấp thâm niên

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên sẽ được tăng phụ cấp theo khoản 1 nêu trên.

Mức hưởng phụ cấp thâm niên của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị công lập được thực hiện theo khoản 1 Mục III Thông tư 04/2005/TT-BNV (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 03/2021/TT-BNV). Cụ thể như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có đủ điều kiện thời gian và tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung quy định tại điểm 1 và điểm 2 Mục II Thông tư 04/2005/TT-BNV được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung như sau:

+ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại tiết a điểm 1.1 Mục II Thông tư 04/2005/TT-BNV, sau 36 tháng đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó; từ năm thứ tư trở đi, mỗi năm có đủ hai tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính hưởng thêm 1%.

+ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại tiết b điểm 1.1 Mục II Thông tư 04/2005/TT-BNV, sau đủ 24 tháng đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức hưởng của bậc lương cuối cùng trong ngạch đó; từ năm thứ ba trở đi, mỗi năm có đủ hai tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính hưởng thêm 1% .

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo quy định tại Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC, nếu lương mới đã được tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thì thời gian giữ bậc lương cũ dùng làm căn cứ để chuyển xếp sang lương mới được tính để hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung theo nguyên tắc cứ mỗi năm giữ bậc lương cũ mà có đủ hai tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính hưởng thêm 1% phụ cấp thâm niên vượt khung.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật thì thời gian để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bị kéo dài được xác định như các trường hợp kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền là oan, sai sau khi bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam, bị kỷ luật, nếu vẫn được cơ quan có thẩm quyền đánh giá (bằng văn bản) là hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao hàng năm, thì được tính lại các mức phụ cấp thâm niên vượt khung như khi đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung quy định tại Thông tư 04/2005/TT-BNV và được truy lĩnh phụ cấp, truy nộp bảo hiểm xã hội theo các mức phụ cấp thâm niên vượt khung đã được tính lại.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,691

Bài viết về

Tiền lương cán bộ, công chức, viên chức 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn