Pháp luật về Đầu tư

Pháp luật Giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu có bao gồm phí, lệ phí, thuế không? Trường hợp nào không gồm thuế, phí, lệ phí? 18:31 | 13/06/2024
Giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu có bao gồm phí, lệ phí và thuế không? Trong trường hợp nào thì giá gói thầu không bao gồm các khoản thuế, phí? Kết quả thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá có phải là một căn cứ để xác định giá gói thầu?
Pháp luật Trong nội dung kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, đánh giá năng lực thực hiện của chủ đầu tư được thể hiện như thế nào? 15:27 | 13/06/2024
Cá nhân, cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu? Đánh giá năng lực, nguồn lực và kinh nghiệm thực hiện của chủ đầu tư trong nội dung kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án được thể hiện như thế nào?
Pháp luật Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư phải được công bố trong nội dung công bố dự án đầu tư kinh doanh đúng không? 05:50 | 13/06/2024
Công bố dự án đầu tư kinh doanh là bước nào trong quy trình lựa chọn nhà đầu tư? Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư phải được công bố trong nội dung công bố dự án đầu tư kinh doanh đúng không?
Pháp luật Số bước thiết kế xây dựng được xác định tại đâu? Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức khác để lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng không? 04:01 | 13/06/2024
Số bước thiết kế xây dựng được xác định tại đâu? Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức khác để lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng hay không? Quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?
Pháp luật Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị có quyền quyết định tạm dừng việc ký kết, thực hiện hợp đồng giữa nhà thầu và nhà đầu tư không? 02:50 | 13/06/2024
Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị có quyền quyết định tạm dừng việc ký kết, thực hiện hợp đồng giữa nhà thầu và nhà đầu tư không? Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong hoạt động đấu thấu làm việc theo nguyên tắc nào?
Pháp luật Việc giải quyết kiến nghị về lựa chọn nhà thầu phải được thực hiện trước hay sau khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu? 01:45 | 13/06/2024
Việc giải quyết kiến nghị về lựa chọn nhà thầu phải được thực hiện trước hay sau khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu? Đơn kiến nghị về việc giải quyết kiến nghị về lựa chọn nhà thầu có phải có chữ ký của nhà thầu không?
Pháp luật Trong đánh giá hồ sơ dự thầu thì phương pháp đánh giá lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước có được áp dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng đất? 23:40 | 12/06/2024
Trong đánh giá hồ sơ dự thầu thì phương pháp đánh giá lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước có được áp dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng đất hay không? Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng đất là cơ sở để đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư đúng không?
Pháp luật Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ là gì? Trong giai đoạn một, nhà thầu cần nộp những hồ sơ nào? 23:01 | 12/06/2024
Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ là gì? Trong giai đoạn một của phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ, nhà thầu cần nộp những hồ sơ nào? Hồ sơ mời thầu trong giai đoạn một của phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ bao gồm những nội dung nào?
Pháp luật Phương thức lựa chọn nhà thầu với gói thầu mua sắm hàng hóa đòi hỏi kỹ thuật cao về khoa học, công nghệ được thực hiện như nào? 22:19 | 12/06/2024
Phương thức lựa chọn nhà thầu với gói thầu mua sắm hàng hóa đòi hỏi kỹ thuật cao về khoa học, công nghệ được thực hiện như nào? Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa đòi hỏi kỹ thuật cao theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ là gì?
Pháp luật Nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước được ưu đãi lựa chọn nhà thầu khi nhà thầu trong nước đảm nhận từ 25% công việc của gói thầu không? 21:40 | 12/06/2024
Trường hợp nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước nộp hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu có trách nhiệm gì? Bên mời thầu phải đăng tải quyết định hủy thầu của nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước lên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn bao lâu?
Pháp luật Nhà thầu đồng thời là nhà đầu tư có cần phải nộp chi phí duy trì hồ sơ năng lực trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với cả hai tư cách không? 18:46 | 12/06/2024
Mức thu chi phí duy trì hồ sơ năng lực trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là bao nhiêu? Nhà thầu đồng thời là nhà đầu tư có cần phải nộp chi phí duy trì hồ sơ năng lực trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với cả hai tư cách không?
Pháp luật Nhà đầu tư được nộp trước chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong bao lâu? 17:48 | 12/06/2024
Nhà đầu tư được nộp trước chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong bao lâu? Mức thu chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hiện nay là bao nhiêu?
Pháp luật Nội dung hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh bao gồm những gì? Nhà đầu tư phải thực hiện các biện pháp gì để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng? 17:32 | 12/06/2024
Nội dung hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh bao gồm những gì? Nhà đầu tư phải thực hiện các biện pháp gì để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh? Nhà đầu tư có phải sửa đổi hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh khi chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh không?
Pháp luật Hợp đồng nhà thầu phụ là gì? Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp dịch vụ trên cơ sở hợp đồng nhà thầu phụ có chịu thuế GTGT? 15:41 | 12/06/2024
Hợp đồng nhà thầu phụ là gì? Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp dịch vụ trên cơ sở hợp đồng nhà thầu phụ có chịu thuế GTGT? Nếu có thì công thức xác định doanh thu tính thuế GTGT trường hợp nhà thầu phụ nước ngoài nhận được khoản thanh toán từ Bên Việt Nam không bao gồm cả thuế GTGT là gì?
Pháp luật Thời gian thực hiện gói thầu không bao gồm thời gian nào? Trong thời gian thực hiện gói thầu có được sửa đổi hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn? 15:33 | 12/06/2024
Thời gian thực hiện gói thầu không bao gồm thời gian nào? Trong thời gian thực hiện gói thầu có được sửa đổi hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn không? Đối với các gói thầu có thời gian thực hiện gói thầu ngắn thì chi phí dự phòng trong giá gói thầu là bao nhiêu?
Pháp luật Dự án đầu tư ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc thẩm quyền chấp thuận dự án đầu tư của Quốc hội là những dự án nào? 14:48 | 12/06/2024
Dự án đầu tư ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc thẩm quyền chấp thuận dự án đầu tư của Quốc hội là những dự án nào? Hồ sơ đề nghị Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư ảnh hưởng lớn đến môi trường phải được gửi cho cơ quan nào?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Có phải báo cáo hoạt động thanh toán tiền giao dịch chứng khoán phái sinh của ngân hàng thanh toán cho UBCKNN định kỳ hàng tháng không?
Pháp luật
Gọi điện cho tổng đài điện thoại quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình vào giờ nào để báo tin về hành vi bạo lực gia đình?
Pháp luật
5 bảng lương mới 2024 thay thế hệ thống bảng lương hiện hành sẽ áp dụng mức lương cơ sở đúng không?
Pháp luật
Hưỡng dẫn thủ tục Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy ở cấp tỉnh mới nhất 2024?
Pháp luật
Cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình thay đổi mục đích hoạt động thì có bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động không?
Pháp luật
Nguyên tắc chuyển nhượng dự án bất động sản từ ngày 01/01/2025 được quy định như thế nào tại Luật Kinh doanh bất động sản 2023?
Pháp luật
Người chồng cố ý xúc phạm danh dự nhân phẩm của người vợ thì báo tin lên cơ quan công an về hành vi bạo lực gia đình có được không?
Pháp luật
Bán đồ ăn gây ngộ độc thực phẩm có thể đi tù đến 20 năm hay không? Bán đồ ăn gây ngộ độc thực phẩm được hiểu như thế nào?
Pháp luật
Luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023 về xác định phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trong khu vực cấm ra sao?
Pháp luật
Có được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh không?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào