Pháp luật về Kế toán - Kiểm toán

Pháp luật Có được hạch toán chi phí bồi dưỡng bằng hiện vật vào chi phí hoạt động thường xuyên, chi phí sản xuất kinh doanh không? 01:02 | 25/05/2024
Cho tôi hỏi, có được hạch toán chi phí bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động vào chi phí hoạt động thường xuyên, chi phí sản xuất kinh doanh không? Người sử dụng lao động không thực hiện chế độ chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật sẽ bị phạt như thế nào? Câu hỏi của anh H (Thanh Hóa).
Pháp luật Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản phải ánh những nội dung nào? Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản có bao nhiêu tài khoản cấp 2? 22:32 | 24/05/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản phải ánh những nội dung nào? Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản có bao nhiêu tài khoản cấp 2? Câu hỏi của anh V.L.Q đến từ TP.HCM.
Pháp luật Viên chức Kiểm toán nhà nước bị xử lý kỷ luật cảnh cáo thì xếp loại chất lượng viên chức trong năm như thế nào? 20:07 | 24/05/2024
Cho tôi hỏi là viên chức Kiểm toán nhà nước bị xử lý kỷ luật cảnh cáo thì xếp loại chất lượng viên chức trong năm như thế nào? Chưa có quyết định xử lý kỷ luật thì có làm căn cứ xếp loại không? Câu hỏi của chị B (Huế).
Pháp luật Các hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát nào bắt buộc các bên góp vốn liên doanh phải phản ánh vào báo cáo tài chính? 19:34 | 24/05/2024
Tôi có thắc mắc cần giải đáp: Hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát có bắt buộc phải lập sổ kế toán riêng hay không? Các bên góp vốn liên doanh phải phản ánh các hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát nào vào báo cáo tài chính? Câu hỏi của anh K (Đồng Nai).
Pháp luật Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng áp dụng cho doanh nghiệp nào? Hướng dẫn ghi Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng? Một số lưu ý khi sử dụng Mẫu Sổ theo dõi? 17:51 | 24/05/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng áp dụng cho doanh nghiệp nào? Hướng dẫn ghi Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng? Một số lưu ý khi sử dụng Mẫu Sổ theo dõi? Câu hỏi của anh Q.Q.H đến từ TP.HCM.
Pháp luật Xác định giá trị ban đầu bất động sản đầu tư như thế nào? Các trường hợp đặc biệt được ghi nhận là bất động sản đầu tư? 16:41 | 24/05/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau xác định giá trị ban đầu bất động sản đầu tư như thế nào? Các trường hợp đặc biệt được ghi nhận là bất động sản đầu tư? Câu hỏi của anh P.K.Q đến từ Thái Bình.
Pháp luật Tài khoản 691 phản ánh kết quả kinh doanh sau thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức tài chính vi mô đúng không? 14:47 | 24/05/2024
Cho tôi hỏi là tài khoản 691 phản ánh kết quả kinh doanh sau thuế thu nhập nhập doanh nghiệp của tổ chức tài chính vi mô đúng không? Cách ghi số hiệu tài khoản chi tiết khi hạch toán đối với tài khoản có dưới 10 tiểu khoản thực hiện như thế nào? Câu hỏi của chị B (Hà Nội).
Pháp luật Hóa đơn bán hàng giữa doanh nghiệp chế xuất với doanh nghiệp nội địa phải ghi rõ nội dung nào theo quy định? 10:45 | 24/05/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau hóa đơn bán hàng giữa doanh nghiệp chế xuất với doanh nghiệp nội địa phải ghi rõ nội dung nào theo quy định? Doanh nghiệp chế xuất thực hiện hoạt động chế xuất ở khu vực nào? Câu hỏi của anh K.P.Q đến từ TP.HCM.
Pháp luật Doanh nghiệp kiểm toán cần chuẩn bị hồ sơ gồm những gì khi có nhu cầu nhận ủy thác hoặc thuê kiểm toán từ Kiểm toán nhà nước? 10:33 | 24/05/2024
Cho tôi hỏi, doanh nghiệp kiểm toán cần chuẩn bị hồ sơ gồm những gì khi có nhu cầu nhận ủy thác hoặc thuê kiểm toán từ Kiểm toán nhà nước? Chủ tịch Hội đồng thẩm định doanh nghiệp kiểm toán là ai? Câu hỏi của anh K (Hà Nội).
Pháp luật Có bắt buộc phải ghi nhật ký kiểm toán hằng ngày trong hoạt động Kiểm toán nhà nước hay không? Nhật ký kiểm toán được tạo lập dưới dạng gì? 08:13 | 24/05/2024
Cho tôi hỏi là trong hoạt động Kiểm toán nhà nước có bắt buộc phải ghi nhật ký kiểm toán hằng ngày hay không? Trong hồ sơ kiểm toán nhật ký kiểm toán được tạo lập dưới dạng gì? Câu hỏi của anh M (Hà Nam).
Pháp luật Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi được tính lãi cơ bản trên cổ phiếu gồm loại nào? Xác định số lượng cổ phiếu để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu? 01:01 | 24/05/2024
Lãi cơ bản trên cổ phiếu cung cấp số liệu liên quan đến vấn đề gì? Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi được tính lãi cơ bản trên cổ phiếu gồm loại nào? Xác định số lượng cổ phiếu để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu? Câu hỏi của anh Th (Vinh).
Pháp luật Mục đích của Bảng kiểm kê quỹ dùng cho VNĐ là gì? Hướng dẫn cách ghi Bảng kiểm kê quỹ dùng cho VNĐ? Một số lưu ý khi sử dụng mẫu Bảng kiểm kê quỹ? 22:05 | 23/05/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau mục đích của Bảng kiểm kê quỹ dùng cho VNĐ là gì? Hướng dẫn cách ghi Bảng kiểm kê quỹ dùng cho VNĐ? Một số lưu ý khi sử dụng mẫu Bảng kiểm kê quỹ dùng cho VNĐ? Câu hỏi của anh K.L.Q đến từ TP.HCM.
Pháp luật Người nộp thuế áp dụng loại hóa đơn điện tử nào khi xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài? 17:46 | 23/05/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau người nộp thuế áp dụng loại hóa đơn điện tử nào khi xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài? Người mua hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm ký các liên hóa đơn đã ghi đầy đủ nội dung trong trường hợp nào? Câu hỏi của anh P.K.H đến từ Thái Bình.
Pháp luật Doanh nghiệp tái bảo hiểm phải xây dựng các quy trình nghiệp vụ để làm gì theo quy định pháp luật? 17:03 | 23/05/2024
Doanh nghiệp tái bảo hiểm phải xây dựng các quy trình nghiệp vụ để làm gì? Bảo đảm có sự kiểm tra, giám sát chéo trong việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ có phải là nguyên tắc trong hoạt động kiểm soát nội bộ không? Câu hỏi của anh H (Đồng Nai).
Pháp luật Tài khoản 992 của tổ chức tài chính vi mô phản ánh những gì? Tài khoản 992 có kết cấu như thế nào? 16:51 | 23/05/2024
Cho tôi hỏi là tài khoản 992 của tổ chức tài chính vi mô phản ánh những gì? Tài khoản 992 có kết cấu như thế nào? Có được phép mở thêm tài khoản cấp 4 và tài khoản cấp 5 đối với tài khoản 992 không? Câu hỏi của chị K đến từ Phú Yên.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Doanh nghiệp thuê lại lao động từ công ty cho thuê lao động không có giấy phép thì có bị phạt không?
Pháp luật
Người mua điện không thanh toán tiền điện và đã bị ngừng cung cấp điện thì có được cấp điện trở lại hay không?
Pháp luật
Có được hạch toán chi phí bồi dưỡng bằng hiện vật vào chi phí hoạt động thường xuyên, chi phí sản xuất kinh doanh không?
Pháp luật
Phần diện tích đất dôi dư khi đo đạc thực tế có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?
Pháp luật
Bảo hiểm thất nghiệp có hỗ trợ học nghề hay không? Nếu có thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề bao gồm những gì?
Pháp luật
Phương pháp tính thuế hỗn hợp là gì? Căn cứ tính thuế nhập khẩu với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế hỗn hợp?
Pháp luật
Giấy phép kinh doanh hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài bị thu hồi đồng nghĩa với việc chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa đúng không?
Pháp luật
Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản phải ánh những nội dung nào? Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản có bao nhiêu tài khoản cấp 2?
Pháp luật
Tháng hành động vì trẻ em là gì? Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hằng năm đúng không?
Pháp luật
Mẫu Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn mới nhất 2024 ra sao? Tải mẫu bản khai tại đâu?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào
Type: