Pháp luật về Chứng khoán

Pháp luật Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán có thể lập báo cáo định kỳ hằng tháng theo hình thức văn bản điện tử để gửi về Ủy ban Chứng khoán nhà nước không? 20:00 | 04/10/2023
Cho tôi hỏi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán có thể lập báo cáo định kỳ hằng tháng theo hình thức văn bản điển tử để gửi về Ủy ban Chứng khoán nhà nước không? Trong báo cáo phải đảm bảo nêu được các thông tin nào? Câu hỏi của anh P.N.C từ Nam Định.
Pháp luật Ủy ban Chứng khoán nhà nước giám sát Sở giao dịch chứng khoán thông qua báo cáo định kỳ năm? Báo cáo định kỳ năm gồm những thông tin gì? 16:52 | 04/10/2023
Cho tôi hỏi, có phải Ủy ban Chứng khoán nhà nước sẽ thông qua những báo cáo định kỳ hằng năm từ Sở giao dịch chứng khoán để thực hiện giám sát hoạt động của sở giao dịch trong thị trường chứng khoán hay không? Những thông tin trong báo cáo gồm những thông tin gì? Câu hỏi của anh H.P từ TP.HCM.
Pháp luật Hoạt động giám sát của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với thành viên lưu ký, thành viên bù trừ có thuộc phạm vi giám sát của UBCKNN không? 16:48 | 04/10/2023
Cho tôi hỏi hoạt động giám sát của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với thành viên lưu ký, thành viên bù trừ có thuộc phạm vi giám sát của Ủy ban chứng khoán nhà nước hay không? Câu hỏi của anh T.B từ Cà Mau.
Pháp luật Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán phải gửi báo cáo định kỳ năm về Ủy ban Chứng khoán nhà nước vào thời gian nào? 16:06 | 04/10/2023
Cho tôi hỏi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán phải gửi báo cáo định kỳ năm về Ủy ban Chứng khoán nhà nước vào thời gian nào? Số liệu trong báo cáo phải chốt từ khoảng thời gian nào thì mới đúng với quy định? Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán phải phải lập báo cáo theo mẫu theo quy định hiện nay? Câu hỏi của anh T.P từ Bình Định.
Pháp luật Đối tượng giám sát của Ủy ban Chứng khoán nhà nước trong hoạt động chứng khoán? Việc giám sát được thực hiện theo phương thức nào? 15:06 | 04/10/2023
Cho tôi hỏi ngoài Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam thì Ủy ban Chứng khoán nhà nước còn thực hiện giám sát đối với những đối tượng nào trong hoạt động chứng khoán? Việc giám sát được thực hiện theo phương thức nào? Câu hỏi của anh T.H từ TP.HCM.
Pháp luật Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán phải trình bày thông tin về việc sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán như thế nào trong báo cáo định kỳ hằng tháng gửi UBCKNN? 14:42 | 04/10/2023
Cho tôi hỏi việc sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán có thuộc phạm vi giám sát của Ủy ban Chứng khoán nhà nước không? Nếu có thì cần phải báo cáo tình hình sử dụng quỹ cho Ủy ban chứng khoán nhà nước như thế nào? Câu hỏi của chị T.L từ Hà Nội.
Pháp luật Công ty cổ phần chậm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng trên 36 tháng có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền? 13:30 | 03/10/2023
Công ty cổ phần chậm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng trên 36 tháng có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền? Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần chậm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng trên 36 tháng là bao lâu? - câu hỏi của anh H. (Hậu Giang).
Pháp luật Người hành nghề chứng khoán được cùng lúc làm việc cho tối đa bao nhiêu công ty chứng khoán theo quy định? 03:02 | 03/10/2023
Người hành nghề chứng khoán được cùng lúc làm việc cho tối đa bao nhiêu công ty chứng khoán theo quy định? Trường hợp người hành nghề chứng khoán làm việc ở 02 công ty chứng khoán cùng lúc thì xử lý như thế nào? - câu hỏi của anh P. (Hà Nội).
Pháp luật Công ty cổ phần chậm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng 2 tháng thì có thể bị xử phạt hành chính ra sao? 17:21 | 02/10/2023
Công ty cổ phần chậm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng 2 tháng thì có thể bị xử phạt hành chính ra sao? Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần chậm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng 2 tháng là bao lâu? - câu hỏi của anh T. (Kiên Giang).
Pháp luật Công ty cổ phần chậm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng 15 tháng sẽ bị phạt tiền đến 100 triệu đồng đúng không? 16:18 | 02/10/2023
Công ty cổ phần chậm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng 15 tháng sẽ bị phạt tiền đến 100 triệu đồng đúng không? Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần chậm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng 15 tháng là bao lâu? - câu hỏi của anh T. (Hà Nội).
Pháp luật Công cụ nợ của Chính phủ có phải đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam không? 09:43 | 02/10/2023
Công cụ nợ của Chính phủ có phải đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam không? Công cụ nợ của Chính phủ được đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo hình thức nào? - câu hỏi của anh T. (Hà Nội).
Pháp luật Người hành nghề chứng khoán đồng thời làm việc tại 2 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được không? 16:54 | 28/09/2023
Người hành nghề chứng khoán đồng thời làm việc tại 2 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được không? Nếu không được thì người hành nghề chứng khoán đồng thời làm việc tại 2 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán sẽ bị xử lý ra sao? - câu hỏi của anh T. (Hậu Giang).
Pháp luật Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ là gì? Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ có tối đa bao nhiêu cổ đông? 16:48 | 28/09/2023
Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ là gì? Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ có tối đa bao nhiêu cổ đông? Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ gồm những thành phần nào? - câu hỏi của anh K. (Hà Nội).
Pháp luật Thao túng thị trường chứng khoán là gì? Những hành vi nào được xem là thao túng thị trường chứng khoán? 16:14 | 28/09/2023
Thao túng thị trường chứng khoán là gì? Những hành vi nào được xem là thao túng thị trường chứng khoán? Khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán được tính theo công thức nào? - câu hỏi của anh T. (Hà Nội).
Pháp luật Mẫu Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng mới nhất hiện nay? 09:25 | 19/09/2023
Mẫu Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Công ty đại chúng cần đáp ứng những điều kiện nào để thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng? - câu hỏi của anh H. (Hà Nội)
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Trạng thái xử lý thép dây không gỉ được quy định như thế nào? Chất lượng ghi nhãn thép dây không gỉ phải bền lâu trong thời gian bao nhiêu năm?
Pháp luật
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán có thể lập báo cáo định kỳ hằng tháng theo hình thức văn bản điện tử để gửi về Ủy ban Chứng khoán nhà nước không?
Pháp luật
QCVN 01-189:2019/BNNPTNT về chất lượng phân bón? Phân loại phân bón được quy định như thế nào?
Pháp luật
Mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người lao động tối đa là bao nhiêu?
Pháp luật
Chỉ số duy trì độ dẻo đối với cao su thiên nhiên thô là gì? Thiết bị, dụng cụ dùng để xác định chỉ số duy trì độ dẻo?
Pháp luật
QCVN 02-16:2012/BNNPTNT về ATTP tại cơ sở sản xuất nước mắm? Yêu cầu về nguyên liệu, vệ sinh ra sao?
Pháp luật
Đại hội đồng cổ đông có phải là cơ quan quyết định cao nhất trong một công ty cổ phần hay không?
Pháp luật
Tết Dương lịch 2024 được nghỉ mấy ngày? Tết Dương lịch năm 2024 rơi vào ngày thứ mấy trong tuần?
Pháp luật
Việc lựa chọn vị trí tuyến cừ chống thấm cho công trình thủy lợi trên nền không phải là đá được quy định ra sao?
Pháp luật
Tải về mẫu Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động giúp việc gia đình mới nhất hiện nay ở đâu?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào