Xổ số điện toán

Xổ số tự chọn số điện toán là loại hình xổ số được phát hành thông qua thiết bị đầu cuối, điện thoại cố định, điện thoại di động hoặc internet, cho phép người tham gia dự thưởng thực hiện lựa chọn một hoặc một số con số để tham gia dự thưởng theo Thể lệ tham gia dự thưởng đối với từng loại hình sản phẩm do công ty xổ số điện toán công bố (Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 36/2019/TT-BTC).

Tư vấn pháp luật về sổ xố điện toán

Tư vấn pháp luật về sổ xố điện toán

Xổ số điện toán | Tư vấn pháp luật về sổ xố điện toán

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Xổ số điện toán | Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Dự thưởng xổ số điện toán

Dự thưởng xổ số điện toán

Xổ số điện toán | Dự thưởng xổ số điện toán

Phát hành vé xổ số điện toán

Phát hành vé xổ số điện toán

Xổ số điện toán | Phát hành vé xổ số điện toán

Mở thưởng xổ số điện toán

Mở thưởng xổ số điện toán

Xổ số điện toán | Mở thưởng xổ số điện toán

Trả thưởng xổ số điện toán

Trả thưởng xổ số điện toán

Xổ số điện toán | Trả thưởng xổ số điện toán

Kinh doanh xổ số điện toán

Kinh doanh xổ số điện toán

Xổ số điện toán | Kinh doanh xổ số điện toán

Xổ số điện toán đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Pháp luật Lựa chọn phương thức phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán theo hình thức thông qua internet thì có cần xin phép cơ quan nhà nước không?
Cho tôi hỏi nếu lựa chọn phương thức phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán theo hình thức thông qua internet thì công ty có cần xin phép có quan nhà nước không? Phát hành vé xổ số theo phương thức này thì có cho phép người tham dự hủy vé đã mua không? Câu hỏi của anh Thạch từ Hà Nội
Pháp luật Đại lý xổ số điện toán của Công ty XSKT Thủ Đô được nhận bao nhiêu phần trăm hoa hồng trên doanh thu bán vé có thuế hàng năm?
Cho tôi hỏi hệ thống xổ số điện toán của Công ty XSKT Thủ Đô cần phải đáp ứng được các điều kiện gì? Các đại lý xổ số có được vận hành hệ thống sổ xố điện toán theo quy định hiện nay hay không? Trở thành đại lý xổ số của Công ty XSKT Thủ Đô thì sẽ được nhận bao nhiêu phần trăm hoa hồng trên doanh thu bán vé có thuế hàng năm? Câu hỏi của chị Thúy từ Hà Nội.
Pháp luật Trường hợp kỳ mở thưởng xổ số điện toán không thực hiện được thì Công ty XSKT Thủ Đô có phải hoàn tiền cho khách hàng không?
Cho tôi hỏi Công ty XSKT Thủ Đô có được phép áp dụng khuyến mại cho các loại hình sản phẩm của mình hay không? Trường hợp hệ thống quay số của Công ty XSKT Thủ Đô gặp sự cố không thể hoạt động thì thời gian ngừng hoạt động từ bao nhiêu giờ trở lên Hội đồng giám sát xổ số mới yêu cầu ngừng mở thưởng? Kỳ mở thưởng xổ số điện toán không thực hiện được thì Công ty XSKT Thủ Đô có phải hoàn tiền cho khách hàng không? Câu hỏi của anh Lâm từ Hà Nội.
Pháp luật Trên vé xổ số điện toán cần phải bảo đảm những nội dung gì? Khách hàng có thể đổi trả vé xổ số điện toán không?
Cho tôi hỏi khi khách hàng mua vé xổ số điện toán do Công ty XSKT Thủ Đô phát hành từ các đại lý xổ số như tôi thì khách hàng có được phép đổi trả lại vé hay không? Đại lý xổ số cần phải kết thúc việc bán vé trong bao nhiêu phút trước khi quay số mở thưởng? Câu hỏi của anh Trường từ Hà Nội.
Pháp luật Ai có quyền bổ nhiệm Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam? Nhiệm kỳ Chủ tịch Công ty bao nhiêu năm?
Cho tôi hỏi ai có quyền bổ nhiệm Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam? Nhiệm kỳ Chủ tịch Công ty bao nhiêu năm? Chủ tịch Công ty có được đồng thời là công chức trong cơ quan của tổ chức chính trị xã hội không? Câu hỏi của anh Sáng đến từ Nha Trang.
Pháp luật Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam có được mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước không?
Cho tôi hỏi công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam có được mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước không? Công ty Xổ số điện toán Việt Nam có trụ sở chính đặt tại đâu? Mong được giải đáp. Câu hỏi của anh Thế Anh đến từ Nha Trang.
Pháp luật Giải thưởng xổ số điện toán 6x36 vượt 6 tỷ thì khách hàng hàng trúng giải có được nhận phần chênh lệch không?
Cho tôi hỏi đối với loại hình xổ số điện toán 6x36 thì công ty XSKT Thủ Đô sẽ mở thưởng bao nhiêu lần trong một tuần? Trong kỳ mở thưởng xổ số điện toán 6x36 nếu giải thưởng vượt quá mốc 6 tỷ thì khách hàng trúng giải có được nhận phần chênh lệch không? Câu hỏi của anh Huy từ TP.HCM.
Pháp luật Xổ số điện toán là gì? Người dưới 18 tuổi có thể tham gia dự thưởng xổ số điện toán của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ Đô hay không?
Cho tôi hỏi xổ số điện toán do Công ty Xổ số kiến thiết Thủ Đô phát hành sẽ bao hồm những loại hình sản phẩm nào? Người từ đủ 16 tuổi trở lên có đủ điều kiện để tham gia dự thưởng xổ số điện toán hay không? Câu hỏi của anh Thành từ Quy Nhơn.
Pháp luật Khi tham gia dự thưởng xổ số điện toán thì khách hàng có thể sử dụng thẻ chọn số để lĩnh thưởng hay không?
Cho tôi hỏi khi tham gia dự thưởng xổ số điện toán của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ Đô thì tôi có thể sử dụng thẻ chọn số để lĩnh thưởng hay không? Đối với các loại hình sản phẩm xổ số điện toán thì khách hàng có thể nhận tối đa bao nhiêu phần trăm trên tổng giải thưởng? Câu hỏi của anh Điền từ Bình Định.
Pháp luật Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam có được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc của doanh nghiệp khác không?
Cho tôi hỏi Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam có được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc của doanh nghiệp khác không? Ai có quyền bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty? Câu hỏi của anh Tài đến từ Nha Trang.
Pháp luật Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam có được đồng thời là công chức trong cơ quan nhà nước không?
Cho tôi hỏi Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam có được đồng thời là công chức trong cơ quan nhà nước không? Tổng Giám đốc Công ty được bổ nhiệm với nhiệm kỳ bao nhiêu năm? Câu hỏi của anh Hùng đến từ Nha Trang.
Pháp luật Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam có được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty của Công ty mình không?
Cho tôi hỏi Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam có được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty của Công ty mình không? Để được bổ nhiệm Chủ tịch Công ty cần đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn gì? Câu hỏi của anh Hà đến từ Nha Trang.
Pháp luật Công ty Xổ số điện toán Việt Nam có chủ sở hữu là ai? Quyền của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam trong kinh doanh xổ số điện toán như thế nào?
Cho tôi hỏi Công ty Xổ số điện toán Việt Nam có chủ sở hữu là ai? Công ty Xổ số điện toán Việt Nam có vốn điều lệ bao nhiêu? Quyền của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam trong kinh doanh xổ số điện toán như thế nào? - Câu hỏi của anh Minh (Bình Dương)
Pháp luật Điều kiện lĩnh thưởng của vé xổ số điện toán dưới dạng chứng chỉ là gì? Vé bị rách có đổi thưởng được không?
Tôi nghe nói pháp luật về xổ số điện toán đã có sự thay đổi, ban biên tập cho tôi hỏi hiện nay điều kiện để lĩnh thưởng của vé số điện toán dưới dạng chứng chỉ là gì? Một tuần công ty xổ số được phép quay số mở thưởng mấy lần? Câu hỏi của anh Sơn (Tp.HCM).
Pháp luật Thời gian thanh toán vé trúng thưởng của công ty xổ số điện toán là bao lâu? Vé xổ số trúng muốn được lĩnh thưởng phải đáp ứng các điều kiện gì?
Tôi nghe nói sắp có quy định về xổ số Vietlot anh chị cho tôi hỏi phải mất bao lâu thì công ty xổ số điện toán mới thanh toán tiền cho người trúng thưởng kể từ khi nhận được vé trúng thưởng? Vé xổ số trúng muốn được lĩnh thưởng phải đáp ứng các điều kiện gì? Công ty xổ số điện toán có được ủy quyền trả thưởng cho đại lý hay không? Câu hỏi của anh Khoa (Tp.HCM).
Pháp luật Quy định mới về điều kiện tổ chức kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán? Vé xổ số trúng thưởng bị rách có được nhận thưởng không?
Xin chào ban biên tập, tôi là N.K, tôi vừa mua một tờ vé số, tuy nhiên trên đường về vì trời mưa nên vé số của tôi có bị rách. Vậy vé số bị rách thì có được nhận thưởng nếu trúng thưởng không? Ngoài ra tôi còn nghe nói về loại hình tổ chức kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán. Vậy điều kiện kinh doanh loại hình này là gì? Tôi cảm ơn!
Pháp luật Đề xuất mới về thời gian trả thưởng với vé số trúng thưởng sẽ là tối đa 60 ngày và thời gian phát hành vé xổ số chậm nhất là 15 phút?
Xin chào ban biên tập, hiện nay công ty tôi kinh doanh dịch vụ xổ số. Tôi vừa có biết đến Dự thảo về kinh doanh xổ số, ban biên tập cho tôi hỏi thời gian trả thưởng với vé số trúng thưởng được dự kiến là bao lâu? Thời gian phát hành vé xổ số trước thời điểm bắt đầu thực hiện quay số mở thưởng chậm nhất là bao lâu? Vé xổ số trúng thưởng phải đáp ứng những điều kiện gì? Xin cảm ơn!
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào