Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

- Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

- Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.

(Theo khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020)

Tải trọn bộ các văn bản về Công ty cổ phần hiện hành: Tải về

Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Thành lập công ty cổ phần

Vốn của công ty cổ phần

Vốn của công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Vốn của công ty cổ phần

Cổ phần

Cổ phần

Công ty cổ phần | Cổ phần

Cổ phiếu công ty cổ phần

Cổ phiếu công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Cổ phiếu công ty cổ phần

Trái phiếu công ty cổ phần

Trái phiếu công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Trái phiếu công ty cổ phần

Cổ đông

Cổ đông

Công ty cổ phần | Cổ đông

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần | Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát công ty cổ phần

Ban kiểm soát công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Ban kiểm soát công ty cổ phần

Giám đốc công ty cổ phần

Giám đốc công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Giám đốc công ty cổ phần

Tổng giám đốc công ty cổ phần

Tổng giám đốc công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Tổng giám đốc công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần

Đăng ký đổi tên công ty cổ phần

Đăng ký đổi tên công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Đăng ký đổi tên công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết

Công ty cổ phần | Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Công ty cổ phần | Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Công ty cổ phần | Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài

Thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài

Công ty cổ phần | Thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài

Giải thể công ty cổ phần

Giải thể công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Giải thể công ty cổ phần

Công ty cổ phần phá sản

Công ty cổ phần phá sản

Công ty cổ phần | Công ty cổ phần phá sản

Công ty cổ phần đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Pháp luật Có được thành lập công ty cổ phần tại nơi mà mình không có hộ khẩu thường trú hay không? Nếu có thì hồ sơ đăng ký cần những gì?
Cho tôi hỏi tôi muốn thành lập công ty cổ phần tại TP.HCM nhưng hiện tại tôi chưa có hộ khẩu thường trú tại thành phố thì có thể đăng ký thành lập công ty hay không? Tôi muốn ủy quyền cho luật sư của mình để thực hiện các thủ tục đăng ký thì không biết có thể thực hiện được hay không? Câu hỏi của anh Toàn từ TP.HCM
Pháp luật Cá nhân có được thành lập công ty cổ phần tại nơi mà mình không có hộ khẩu thường trú hay không?
Cho tôi hỏi tôi muốn thành lập công ty cổ phần tại TP.HCM nhưng hiện tại tôi chưa có hộ khẩu thường trú tại thành phố thì có thể đăng ký thành lập công ty hay không? Tôi muốn ủy quyền cho luật sư của mình để thực hiện các thủ tục đăng ký thì không biết có thể thực hiện được hay không? Câu hỏi của anh Toàn từ TP.HCM
Pháp luật Công ty cổ phần có thể không chia cổ tức cho các cổ đông công ty trong trường hợp nào? Cần phải làm gì khi công ty không chia cổ tức?
Cho hỏi thời gian trước công ty nơi tôi làm việc có bán cổ phần cho nhân viên làm việc tại công ty và cam đoan sẽ chi trả lợi nhuận thường xuyên, nhân viên có thể nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phần của công ty. Tuy nhiên đến nay chúng tôi vẫn chưa được nhận khoản cổ tức từ công ty dù lợi nhuận công ty đạt được ở mỗi tháng đều rất cao. Cho hỏi trong trường hợp này thì chúng tôi cần làm gì? Câu hỏi của anh Đạt từ Hà Tĩnh
Pháp luật Dự án đóng mới tàu biển của công ty cổ phần có cần phải trình cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt chủ trương hay không?
Cho hỏi công ty cổ phần khi xây dựng dự án đóng mới tàu biển cần đảm bảo dự án nêu được những nội dung gì? Dự án đóng mới tàu biển của công ty cổ phần có cần phải trình cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt chủ trương trước khi thực hiện hay không? Câu hỏi của anh Luật từ Khánh Hòa.
Pháp luật Thời điểm chuyển thành công ty cổ phần không trùng với thời điểm lập báo cáo tài chính năm để thực hiện xếp loại làm căn cứ lập quỹ doanh nghiệp thì cần xử lý thế nào?
Cho tôi hỏi hiện tại công ty tôi không thể thực hiện xếp loại doanh nghiệp làm căn cứ lập quỹ doanh nghiệp do thời điểm chuyển thành công ty cổ phần không trùng với thời điểm lập báo cáo tài chính năm thì phải làm thế nào? Câu hỏi của chị Nguyên từ Thái Bình.
Pháp luật Người có chức vụ quyền hạn trong quân đội không được thành lập công ty cổ phần trong thời hạn bao lâu kể từ khi thôi việc?
Cho tôi hỏi pháp theo tôi biết sau khi thôi việc thì những người có chức vụ quyền hạn trong quân đội không được thành lập công ty cổ phần có liên quan lĩnh vực mình quản lý trước đây thì không biết thời hạn không được thành lập công ty sau khi thôi việc là bao lâu, những đối tượng người có chức vụ quyền hạn là những đối tượng nào? Câu hỏi của anh Nguyên từ Bắc Giang.
Pháp luật Công ty cổ phần có bị tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng ngay sau khi Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không?
Cho tôi hỏi có phải công ty cổ phần sẽ bị tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng ngay sau khi Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không? Trường hợp công ty cổ phần đang thực hiện hợp đồng với bên giao kết hợp đồng mà bị đình chỉ thực hiện hợp đồng trong khi đã nhận được lợi ích từ hợp đồng đó (sau đây gọi là tài sản) thì bên giao kết hợp đồng với công ty cổ phần có thể đòi lại phần tài sản đó không? Nếu tài sản đó không còn thì phải làm thế nào? Câu hỏi của anh Lợi từ Khánh Hòa.
Pháp luật Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là gì? Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng được thực hiện như thế nào?
Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là gì? Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng được thực hiện như thế nào? - Câu hỏi của anh Phan Anh Tuấn đến từ Bình Dương
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào