Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

- Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

- Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.

(Theo khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020)

Tải về các quy định hiện hành liên quan đến Công ty cổ phần tại đây

Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Thành lập công ty cổ phần

Vốn của công ty cổ phần

Vốn của công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Vốn của công ty cổ phần

Cổ phần

Cổ phần

Công ty cổ phần | Cổ phần

Cổ phiếu công ty cổ phần

Cổ phiếu công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Cổ phiếu công ty cổ phần

Trái phiếu công ty cổ phần

Trái phiếu công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Trái phiếu công ty cổ phần

Cổ đông

Cổ đông

Công ty cổ phần | Cổ đông

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần | Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát công ty cổ phần

Ban kiểm soát công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Ban kiểm soát công ty cổ phần

Giám đốc công ty cổ phần

Giám đốc công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Giám đốc công ty cổ phần

Tổng giám đốc công ty cổ phần

Tổng giám đốc công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Tổng giám đốc công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần

Đăng ký đổi tên công ty cổ phần

Đăng ký đổi tên công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Đăng ký đổi tên công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết

Công ty cổ phần | Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Công ty cổ phần | Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Công ty cổ phần | Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài

Thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài

Công ty cổ phần | Thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài

Giải thể công ty cổ phần

Giải thể công ty cổ phần

Công ty cổ phần | Giải thể công ty cổ phần

Công ty cổ phần phá sản

Công ty cổ phần phá sản

Công ty cổ phần | Công ty cổ phần phá sản

Công ty cổ phần đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Pháp luật Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có được sử dụng quỹ tiền lương dự phòng để khen thưởng đột xuất đối với cá nhân, tập thể người lao động không?
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có được sử dụng quỹ tiền lương dự phòng để khen thưởng đột xuất đối với cá nhân, tập thể người lao động không? Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là công ty như thế nào? Câu hỏi của anh X.P.A đến từ TP.HCM.
Pháp luật Trình độ học vấn và kinh nghiệm nghề nghiệp của Tổng giám đốc công ty cổ phần có bắt buộc phải đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty không?
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau trình độ học vấn và kinh nghiệm nghề nghiệp của Tổng giám đốc công ty cổ phần có bắt buộc phải đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty không? Câu hỏi của anh B.P.Q đến từ TP.HCM.
Pháp luật Công ty cổ phần khi nhận được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông phải cập nhật thay đổi trong sổ đăng ký cổ đông trong thời hạn nào?
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau công ty cổ phần khi nhận được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông phải cập nhật thay đổi trong sổ đăng ký cổ đông trong thời hạn nào? Câu hỏi của anh C.P.Q đến từ TP.HCM.
Pháp luật Công ty cổ phần có bắt buộc phải lưu giữ Sổ đăng ký cổ đông tại trụ sở chính của công ty hay không?
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau công ty cổ phần có bắt buộc phải lưu giữ Sổ đăng ký cổ đông tại trụ sở chính của công ty hay không? Đối tượng nào có trách nhiệm cung cấp kịp thời thông tin trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông? Câu hỏi của anh G.P.Q đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu.
Pháp luật Tổng giám đốc công ty cổ phần phải thông báo nếu có sự sửa đổi, bổ sung nội dung đã kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình trong thời hạn bao lâu?
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau: Tổng giám đốc công ty cổ phần phải thông báo nếu có sự sửa đổi, bổ sung nội dung đã kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình trong thời hạn bao lâu? Câu hỏi của anh N.A.B đến từ Hà Nội.
Pháp luật Trong quá trình hoạt động công ty cổ phần có thể sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty bao nhiêu lần theo quy định?
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau điều lệ công ty cổ phần được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của đối tượng nào? Trong quá trình hoạt động công ty cổ phần có thể sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty bao nhiêu lần theo quy định? Câu hỏi của anh Q.P.A đến từ TP.HCM.
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào
Type: