Điều tra, đánh giá đất đai bao gồm những nội dung gì theo quy định của Luật Đất đai? Việc điều tra, đánh giá cần thu thập các tài liệu gì?

Điều tra, đánh giá đất đai bao gồm những nội dung gì theo quy định của Luật đất đai? Xin chào, tôi là Bảo. Hiện tại địa phương của tôi đang có một đoàn thanh tra về địa phương và đang tiến hành điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm đất ở nơi tôi đang sinh sống. Tôi có một thắc mắc là không biết việc điều tra, đánhh giá đất đai sẽ được thực hiện bao gồm những nội dung gì? Mong được giải đáp.

Điểu tra, đánh giá đất đai bao gồm những nội dung gì theo quy định của Luật đất đai?

Căn cứ khoản 2 Điều 32 Luật Đất đai 2013 quy định về nội dung hoạt động kiểm tra, đánh giá đất đai như sau:

“Điều 32. Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai
…2. Điều tra, đánh giá đất đai bao gồm các nội dung sau đây:
a) Lấy mẫu, phân tích, thống kê số liệu quan trắc đất đai;
b) Xây dựng bản đồ về chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp, giá đất;
c) Xây dựng báo cáo đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp, giá đất;
d) Xây dựng báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, báo cáo về giá đất và biến động giá đất.”

Căn cứ khoản 3 Điều 9 Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về xác định nội dung của việc điều tra, đánh giá như sau:

“Điều 9. Xác định mục tiêu, nội dung của việc điều tra, đánh giá đất đai
…3. Xác định nội dung điều tra, đánh giá đất đai, gồm:
a) Xây dựng báo cáo điều tra, đánh giá đất đai;
b) Xây dựng bản đồ chất lượng đất, bản đồ tiềm năng đất đai, bản đồ đất bị ô nhiễm, bản đồ phân hạng đất nông nghiệp.”

Việc xác định điều tra, đánh giá đất đai bao gồm việc xây dựng báo cáo điều tra, đánh giá đất đai; Xây dựng bản đồ chất lượng đất, bản đồ tiềm năng đất đai, bản đồ đất bị ô nhiễm, bản đồ phân hạng đất nông nghiệp. Và sau đó sẽ thực hiện các hoạt động điều tra, đánh giá theo khoản 2 Điều 32 Luật Đất đai 2013.

Điều tra, đánh giá đất đai

Điều tra, đánh giá đất đai

Cần thu thập các tài liệu gì để phục vụ cho việc điều tra, đánh giá đất đai theo Luật đất đai?

Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 60/2015/TT-BTNMT thì thần thu thập các tài liệu sau đây để phục vụ cho việc điều tra, đánh giá đất đai:

-Thu thập các tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến việc lập dự án điều tra, đánh giá đất đai.

-Thu thập các chương trình, dự án, đề tài đã nghiên cứu trước đây có liên quan đến điều tra, đánh giá đất đai.

-Đánh giá chất lượng, tính thời sự và độ tin cậy của các tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập.

-Lựa chọn những tài liệu đã thu thập phục vụ lập dự án.

Công tác điều tra, đánh giá đất đai bao gồm những vấn đề gì?

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về lập đề cương dự án và dự toán kinh phí thực hiện dự án gồm các nội dung sau:

- Xác định sự cần thiết của dự án, gồm:

+ Xác định những căn cứ pháp lý và cơ sở xây dựng dự án;

+ Xác định thời gian thực hiện dự án, chủ đầu tư, chủ quản đầu tư, đơn vị lập dự án, đơn vị thực hiện dự án, đơn vị phối hợp thực hiện dự án.

- Đánh giá khái quát về hiện trạng tư liệu có liên quan đến dự án, gồm:

+ Đánh giá thực trạng các tư liệu, những công việc đã làm có liên quan đến điều tra, đánh giá đất đai;

+ Đánh giá mức độ sử dụng các tư liệu đã có cho dự án.

- Xác định nội dung, phương pháp thực hiện và sản phẩm của dự án, gồm:

+ Xác định nội dung của từng bước công việc thực hiện;

+ Xác định những phương pháp, giải pháp kỹ thuật - công nghệ để thực hiện;

+ Xác định sản phẩm của dự án và thời gian hoàn thành.

- Lập dự toán kinh phí dự án, gồm:

+ Xác định căn cứ lập dự toán kinh phí;

+ Xác định tổng dự toán kinh phí của dự án;

+ Xác định dự toán chi tiết cho từng hạng mục công việc của dự án.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện dự án, gồm:

+ Công tác tổ chức và chỉ đạo thực hiện dự án;

+ Xây dựng tiến độ chung và tiến độ thực hiện từng nội dung công việc;

+ Dự kiến tiến độ cấp phát kinh phí để thực hiện các công việc của dự án.

- Tổng hợp, xây dựng dự án.

- Trình duyệt dự án.

Như vậy, để chuẩn bị cho công tác điều tra, đánh giá đất đai thì một trong nhưng hoạt động chuẩn bị quan trọng đó là vấn đề lập đề cương dự án và dự toán kinh phí thực hiện dự án thể hiện qua các nội dung: Xác định sự cần thiết của dự án; Đánh giá khái quát về hiện trạng tư liệu có liên quan đến dự án; Xác định nội dung, phương pháp thực hiện và sản phẩm của dự án; Lập dự toán kinh phí dự án; Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện dự án; Tổng hợp, xây dựng dự án; Trình duyệt dự án.

Địa chính
Điều tra và đánh giá đất đai
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Việc thống kê, kiểm kê đất đai do cơ quan nào tổ chức thực hiện theo Luật đất đai? Mục đích của thống kê, kiểm kê đất đai để làm gì?
Pháp luật
Điều tra, đánh giá đất đai bao gồm những nội dung gì theo quy định của Luật Đất đai? Việc điều tra, đánh giá cần thu thập các tài liệu gì?
Pháp luật
Trích đo địa chính thửa đất là gì? Tờ trích đo địa chính thửa đất khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì có giá trị không?
Pháp luật
Mảnh trích đo địa chính là gì? Việc xác nhận mảnh trích đo địa chính được quy định như thế nào?
Pháp luật
Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai được áp dụng cho những đối tượng nào theo quy định của Luật đất đai?
Pháp luật
Ai có trách nhiệm tổ chức triển khai việc thực hiện điều tra, đánh giá đất đai theo Luật đất đai? Hoạt động điều tra đánh giá bao gồm những hoạt động gì?
Pháp luật
Việc chỉnh lý bản đồ địa chính được tiến hành trong các trường hợp nào theo Luật đất đai? Việc đo vẽ bản đồ địa chính được thực hiện khi nào?
Pháp luật
Việc xác định ranh giới giữa các thửa đất được tiến hành như thế nào theo Luật đất đai? Đường ranh giới hành chính được đo vẽ như thế nào?
Pháp luật
Độ chính xác của bản đồ địa chính được xác định theo Luật đất đai là bao nhiêu? Thẩm quyền lập bản đồ địa chính thuộc về ai?
Pháp luật
Theo Luật đất đai hiện nay nước ta có bao nhiêu loại đất? Đất được phân theo tiêu chí nào dựa theo Luật Đất đai?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Địa chính
Cao Nguyễn Thảo Quyên Lưu bài viết
6,323 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Địa chính Điều tra và đánh giá đất đai
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào