Có được mua sắm trang thiết bị phòng làm việc của công chức cấp xã không? Nếu được thì hồ sơ đề nghị mua sắm gồm những giấy tờ gì?

Tôi muốn hỏi về việc mua sắm trang thiết bị phòng làm việc của công chức cấp xã được quy định thế nào? Hồ sơ đề nghị mua sắm trang thiết bị phòng làm việc của công chức cấp xã gồm những giấy tờ gì?

Có được mua sắm trang thiết bị phòng làm việc của công chức cấp xã không?

Theo khoản 3 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định:

"Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
3. Trụ sở làm việc là đất, nhà làm việc và tài sản khác gắn liền với đất phục vụ hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội. "

Theo đó, "Trang thiết bị phòng làm việc cán bộ xã, công chức cấp xã" là tài sản thuộc trụ sở làm việc và là tài sản công tại cơ quan.

Do đó, để mua sắm trang thiết bị phòng làm việc cán bộ xã, công chức cấp xã, anh phải tuân theo các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Có được mua sắm trang thiết bị phòng làm việc của công chức cấp xã không? Nếu được thì hồ sơ đề nghị mua sắm gồm những giấy tờ gì?

Có được mua sắm trang thiết bị phòng làm việc của công chức cấp xã không? Nếu được thì hồ sơ đề nghị mua sắm gồm những giấy tờ gì? (Hình từ Internet)

Việc mua sắm trang thiết bị phòng làm việc của công chức cấp xã được quy định như thế nào?

Quy định về mua sắm trang thiết bị anh xem tại Điều 31 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 như sau:

"Điều 31. Mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước
1. Việc mua sắm trụ sở làm việc và tài sản công khác được áp dụng trong trường hợp cơ quan nhà nước chưa có tài sản hoặc còn thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức nhưng Nhà nước không có tài sản để giao và không thuộc trường hợp được thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản công.
2. Việc mua sắm tài sản công được thực hiện theo phương thức mua sắm tập trung hoặc mua sắm phân tán.
3. Phương thức mua sắm tập trung được áp dụng bắt buộc đối với tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
Đối với tài sản không thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung nhưng nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản cùng loại thì có thể thống nhất gộp thành một gói thầu để giao cho một trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị mua sắm hoặc giao cho đơn vị mua sắm tập trung thực hiện việc mua sắm.
4. Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu."

Hồ sơ đề nghị mua sắm trang thiết bị phòng làm việc của công chức cấp xã gồm những giấy tờ gì?

Điều này được quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 151/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

"Điều 3. Mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước
3. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, cơ quan nhà nước có nhu cầu mua sắm tài sản lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này xem xét, quyết định.
Hồ sơ đề nghị mua sắm tài sản gồm:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước có nhu cầu mua sắm tài sản: 01 bản chính;
b) Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;
c) Danh mục tài sản đề nghị mua sắm (chủng loại, số lượng, giá dự toán, nguồn kinh phí): 01 bản chính;
d) Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị mua sắm tài sản (nếu có): 01 bản sao."

Ngoài ra, anh cũng có thể thực hiện thuê đơn vị cung cấp dịch vụ về tài sản công để mua tài sản theo Điều 131, Điều 132 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, cụ thể như sau:

"Điều 131. Cung cấp dịch vụ về tài sản công
1. Tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ về tài sản công khi đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).
2. Việc cung cấp dịch vụ về tài sản công được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 132. Sử dụng dịch vụ về tài sản công
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối tượng khác khi thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, bảo trì, bảo dưỡng, góp vốn, cho thuê, liên doanh, liên kết, bán, chuyển nhượng, thanh lý, tiêu hủy tài sản công và các hoạt động khác trong quản lý, sử dụng tài sản công được thuê tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 131 của Luật này cung cấp dịch vụ về tài sản công.
2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu về thông tin, dữ liệu tài sản công được đề nghị cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu cung cấp và thanh toán chi phí theo quy định của pháp luật."
Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Công chức cấp xã

Lan Anh

Công chức cấp xã
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công chức cấp xã có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Công chức cấp xã
MỚI NHẤT
Pháp luật
Công chức cấp xã có yêu cầu về trình độ và độ tuổi vào làm như thế nào? Mức lương đối với công chức cấp xã có bằng thạc sĩ được quy định như thế nào?
Pháp luật
Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ công chức cấp xã được phê duyệt và khoảng thời gian nào trong năm?
Pháp luật
Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thì ai sẽ có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho cán bộ công chức cấp xã?
Pháp luật
Công chức cấp xã bị mất năng lực hành vi dân sự thì có bị xử lý kỷ luật hay không?
Pháp luật
Những trường hợp đặc biệt nào không cần phải qua thi tuyển công chức cấp xã nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn?
Pháp luật
Một công chức Tài chính kế toán cấp xã khi vào làm việc tại cơ quan, đơn vị cần đáp ứng những yêu cầu về độ tuổi và trình độ học vấn như thế nào?
Pháp luật
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công chức Tài chính kế toán xã cần đảm bảo thực hiện theo quy định như thế nào?
Pháp luật
Bố trí 19 người và 2 người kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã loại 2 thì có đúng pháp luật không?
Pháp luật
Chức vụ và chức danh của công chức cấp xã được pháp luật quy định ra sao? Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của công cấp xã được quy định như thế nào?
Pháp luật
Điều kiện tuyển dụng công chức cấp xã là gì? Mức lương của công chức cấp xã hiện nay là bao nhiêu?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào