Tra cứu Thuật ngữ pháp lý

STTThuật ngữMô tảNguồn 
361 Ban quản lý cộng đồng Là tổ chức đại diện cho cộng đồng trong việc thực thi nhiệm vụ quản lý nghề cá và các hoạt động dịch vụ có liên quan đến việc khai thác nguồn lợi của cộng đồng, được lựa chọn thông qua bầu cử trong nội bộ cộng đồng 67/QĐ-TCTS-KTBVNL
362 Ban Quản lý Cụm công nghiệp
Hết hiệu lực
Là doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân, được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập và giao nhiệm vụ quản lý Cụm công nghiệp 25/2005/QĐ-UB
362 Ban Quản lý Cụm công nghiệp
Hết hiệu lực
Là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Công nghiệp, thực hiện việc quản lý các cụm công nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Công nghiệp 104/2007/QĐ-UBND
363 Ban quản lý cụm công nghiệp cấp huyện
Hết hiệu lực
Là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND cấp huyện, do UBND tỉnh quyết định thành lập 821/2009/QĐ-UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
364 Ban Quản lý Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng" của Bộ Quốc phòng Gọi tắt là Ban Quản lý Dự án 174/BQP 92/2010/TT-BQP
365 Ban Quản lý Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng" của các quân khu, binh đoàn, đoàn kinh tế quốc phòng Gọi tắt là Ban Quản lý Dự án 174/QK (tên quân khu), Ban Quản lý Dự án 174/BĐ (tên binh đoàn), Ban Quản lý Dự án 174/Đoàn (tên đoàn kinh tế quốc phòng) 92/2010/TT-BQP
366 Ban quản lý dự án được rút vốn nước ngoài Là Ban điều phối dự án trung ương, Ban quản lý Quỹ bảo tồn, Ban quản lý dự án hợp phần tín dụng được uỷ quyền thực hiện các giao dịch rút vốn vay, viện trợ từ nước ngoài về, và đã giới thiệu chữ ký mẫu với Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại) 80/2006/TT-BTC
367 Ban quản lý dự án hợp phần tín dụng Là đơn vị được Ngân hàng Chính sách Xã hội thành lập để quản lý dự án phần tín dụng, có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Quyết định thành lập 80/2006/TT-BTC
368 Ban Quản lý dự án Huyện Là đơn vị được thành lập theo quyết định của Ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện dự án, có trách nhiệm và quyền hạn được quy định trong các quyết định thành lập 123/2010/TT-BTC
369 Ban Quản lý dự án Tỉnh Là đơn vị được thành lập theo quyết định của Ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện dự án, có trách nhiệm và quyền hạn được quy định trong các quyết định thành lập 123/2010/TT-BTC
370 Ban quản lý dự án tỉnh (4 tỉnh) Là do Ủy ban nhân dân các tỉnh trong Dự án thành lập, có quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong các quyết định thành lập 80/2006/TT-BTC
371 Ban Quản lý Khu Bảo tồn bao gồm: Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Kỷ, Ban Quản lý Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc 1718/2012/QĐ-UBND Tỉnh Bắc Kạn
372 Ban quản lý khu công nghiệp nhỏ
Hết hiệu lực
Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện thực hiện việc quản lý KCNN, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, do UBND cấp huyện quyết định thành lập 92/2005/QĐ-UBND Tỉnh Nghệ An
373 Ban quản lý khu rừng đặc dụng
Hết hiệu lực
là tổ chức của Nhà nước, có chức năng, nhiệm vụ của chủ rừng và được Nhà nước bảo đảm các điều kiện để thực hiện trách nhiệm quản lý bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng; bảo tồn, phát huy các giá trị đặc biệt về thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan; nghiên cứu khoa học; cung ứng dịch vụ môi trường rừng. 117/2010/NĐ-CP
374 Ban quản lý Quỹ bảo tồn Việt Nam Là đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập để quản lý dự án hợp phần Quỹ bảo tồn, có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Quyết định thành lập 80/2006/TT-BTC
375 Ban quản lý rừng cộng đồng
Hết hiệu lực
là tổ chức do cộng đồng dân cư thôn thành lập để điều phối các hoạt động có liên quan đến quản lý rừng của thôn. 106/2006/QĐ-BNN
376 Ban quản lý rừng cộng đồng dân cư là tổ chức do cộng đồng dân cư thành lập để điều phối các hoạt động có liên quan đến rừng cộng đồng dân cư. 22/2010/QĐ-UBND Tỉnh Lâm Đồng
377 Ban quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn
Hết hiệu lực
là tổ chức do cộng đồng dân cư thôn lập ra để điều phối các hoạt động có liên quan đến quản lý rừng của thôn ( sau đây viết tắt là Ban Quản lý rừng) 70/2007/TT-BNN
378 Ban quản lý rừng đặc dụng là tổ chức của Nhà nước, có chức năng, nhiệm vụ của chủ rừng và được Nhà nước bảo đảm các điều kiện để thực hiện trách nhiệm quản lý bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng; bảo tồn, phát huy các giá trị đặc biệt về thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, di tích lịch sử, văn hoá, cảnh quan; nghiên cứu khoa học; cung ứng dịch vụ môi trường rừng 1718/2012/QĐ-UBND Tỉnh Bắc Kạn
378 Ban quản lý rừng đặc dụng Là chủ rừng được nhà nước giao quản lý một hoặc một số rừng đặc dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng 24/2012/QĐ-TTg
379 Ban Quản lý tiểu vùng
Hết hiệu lực
Là tổ chức đại diện cho những người sử dụng các dịch vụ thủy lợi trong tiểu vùng 44/2007/QĐ-UBND Tỉnh An Giang
380 Ban quản lý vùng nuôi là tổ chức đại diện cho cộng đồng các cơ sở nuôi tôm với các hình thức như: câu lạc bộ nuôi tôm, chi hội nuôi tôm, tổ hợp tác nuôi tôm, ... Ban quản lý có nhiệm vụ điều hành, quản lý và chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất của vùng nuôi tôm 02/2004/QĐ-BTS

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.125.162