Tra cứu Thuật ngữ pháp lý

STTThuật ngữMô tảNguồn 
1 F Lưu lượng nguồn nước thải 11/2012/QĐ-UBND Tỉnh Đồng Tháp
2 FATO
Hết hiệu lực
Là khu vực tiếp cận chót và cất cánh 45/2006/QĐ-BGTVT
3 FDP
Hết hiệu lực
(Flight Plan Data Processing): Xử lý dữ liệu kế hoạch bay. 14/2007/QĐ-BGTVT
4 Feacal coliforms
Hết hiệu lực
là những vi khuẩn yếm khí tuỳ tiện, hình que, Gram-âm, không sinh nha bào. Chúng có thể phát triển với sự có mặt của muối mật, oxidase âm tính, có khả năng lên men đường lactose và sinh hơi ở nhiệt độ 44oC  0,5 oC trong vòng 48h, được tính bằng MPN/100ml 33/2011/TT-BNNPTNT
5 FIFA (Fédération Internationale de Football Association) Liên đoàn Bóng đá Quốc tế 224/QĐ-BNV
6 FIFO
Hết hiệu lực
Là từ viết tắt của tiếng Anh "First In/First Out", nghĩa là "nhập trước- xuất trước" FEFO là từ viết tắt của tiếng Anh "First Expired/First Out", nghĩa là "hết hạn dùng trước- xuất trước" 2701/2001/QĐ-BYT
7 File dữ liệu dự toán Là file dữ liệu điện tử về dự toán các đơn vị dự toán cấp I, cấp II (trong trường hợp được đơn vị dự toán cấp I ủy quyền phân bổ, giao dự toán) phân bổ và giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách, các dự án đầu tư trực thuộc. Các đơn vị dự toán cấp I chưa tham gia vào Tabmis có trách nhiệm tạo file dữ liệu dự toán theo các mẫu định dạng quy định, gửi cơ quan tài chính cùng cấp. 107/2008/TT-BTC
8 File Transfer Protocol
Hết hiệu lực
Là giao thức và công cụ truyền tập tin, giao thức này được sử dụng trong truyền, nhận các thông tin, tập tin giữa các đơn vị tham gia thị trường 22/QĐ-ĐTĐL
9 File Transfer Protocol Over Secure Socket Layer
Hết hiệu lực
Là giao thức truyền tập tin có mã hoá dữ liệu 56/QĐ-ĐTĐL
10 FIR
Hết hiệu lực
(Flight Information Region): Vùng thông báo bay. 12/2007/QĐ-BGTVT
11 FireWall là một kỹ thuật được tích hợp vào máy tính và hệ thống mạng để chống lại sự truy cập trái phép nhằm bảo vệ các nguồn thông tin nội bộ cũng như hạn chế sự xâm nhập vào hệ thống của một số đối tượng khác không mong muốn. 2196/2010/QĐ-UBND Tỉnh Bắc Kạn
12 Fix Là việc đánh dấu hoặc lấy số liệu từ một hệ thống hoặc một máy đang đo đạc liên tục tại một thời điểm 27/2011/TT-BTNMT
13 Flight Ability
Hết hiệu lực
Đủ điều kiện bay 03/2014/TT-BGTVT
14 Flight Inspection Aircraft
Hết hiệu lực
Tàu bay kiểm tra, hiệu chuẩn 03/2014/TT-BGTVT
15 Flight Inspector
Hết hiệu lực
Nhân viên bay kiểm tra, hiệu chuẩn 03/2014/TT-BGTVT
16 Flight Simulator
Hết hiệu lực
Thiết bị bay giả định 03/2014/TT-BGTVT
17 Flight Testing, Inspection
Hết hiệu lực
Bay kiểm tra, hiệu chuẩn 03/2014/TT-BGTVT
18 Flight Validation
Hết hiệu lực
Bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị 03/2014/TT-BGTVT
19 FMP
Hết hiệu lực
Là tổng của giá thị trường điện năng (SMP) và giá công suất (CAN) trong một chu kỳ giao dịch 18/2012/TT-BCT
20 Food Category Number
Hết hiệu lực
là số được xếp cho mỗi loại, nhóm thực phẩm theo Hệ thống phân loại thực phẩm do CAC xây dựng để quản lý phụ gia thực phẩm 27/2012/TT-BYT

« Trước12Tiếp »

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83