Tra cứu Thuật ngữ pháp lý

STTThuật ngữMô tảNguồn 
1 H
Hết hiệu lực
Là chiều cao vượt lũ – căn cứ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng chuyên ngành để xác định 25/2012/QĐ-UBND Tỉnh An Giang
2 Hạ cấp trạm là giảm nhiệm vụ hoặc yếu tố quan trắc của trạm và hạ hạng trạm xuống hạng thấp hơn. 03/2006/QĐ-BTNMT
3 Hạ điều lò tươi
Hết hiệu lực
Là sản phẩm điều xô tươi đã được phân loại A, B, C, D theo thứ tự cỡ hạt điều từ lớn tới nhỏ và đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2.2.1, phần 2.2 của QCĐP 1 : 2008/BP 82/2008/QĐ-UBND Tỉnh Bình Phước
4 Hạ giải di tích
Hết hiệu lực
là hoạt động tháo rời cấu kiện tạo thành kiến trúc của một di tích nhằm mục đích tu bổ di tích hoặc di chuyển cấu kiện đến một nơi khác để lắp dựng lại mà vẫn giữ gìn tối đa sự nguyên vẹn các cấu kiện đó. 18/2012/TT-BVHTTDL
5 Hạ lưu Là phía hạ nguồn của sông, kênh, rạch, hồ thủy điện 35/2012/TT-BGTVT
7 Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn
Hết hiệu lực
là công dân Việt Nam được tuyển chọn vào phục vụ trong Công an nhân dân, thời hạn 3 năm, được Nhà nước phong, thăng cấp bậc hàm Thượng sĩ, Trung sĩ, Hạ sĩ, Binh nhất, Binh nhì. 54/2005/QH11
8 Hạ tầng công nghệ thông tin Là hệ thống trang thiết bị bao gồm máy chủ, máy trạm, mạng truyền thông, cơ sở dữ liệu, thiết bị bảo mật, phần mềm và các thiết bị cần thiết khác phục vụ cho việc sản xuất, truyền dẫn, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số 34/2012/TT-NHNN
9 Hạ tầng cụm công nghiệp
Hết hiệu lực
Bao gồm hệ thống đường nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc nội bộ, nhà điều hành, bảo vệ và các công trình khác phục vụ hoạt động của cụm công nghiệp. 105/2009/QĐ-TTg
9 Hạ tầng cụm công nghiệp Bao gồm hệ thống đường nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc nội bộ, nhà điều hành, bảo vệ và các công trình khác phục vụ hoạt động của cụm công nghiệp 2902/2011/QĐ-UBND Tỉnh Quảng Ninh
10 Hạ tầng khu công nghiệp
Hết hiệu lực
bao gồm hệ thống đường nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc nội bộ, nhà điều hành, bảo vệ và các công trình khác phục vụ hoạt động của khu công nghiệp. 24/2010/QĐ-UBND Tỉnh An Giang
11 Hạ tầng kỹ thuật Là tập hợp thiết bị tính toán (máy chủ, máy trạm), thiết bị ngoại vi, thiết bị kết nối mạng, thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện rộng. Áp dụng công nghệ ảo hóa trong triển khai hạ tầng kỹ thuật là việc tạo ra phiên bản ảo của máy tính, thiết bị lưu trữ hay tài nguyên mạng. Từ một máy vật lý đơn lẻ có thể tạo thành nhiều máy ảo độc lập; thành phần của máy ảo bao gồm bộ nhớ ảo, vi xử lý ảo, ổ cứng ảo, giao tiếp mạng ảo 02/2013/QĐ-UBND Tỉnh Bình Dương
11 Hạ tầng kỹ thuật Là tập hợp thiết bị và máy tính gồm: a) Máy chủ (Server); b) Máy tính cá nhân (PC, Laptop); c) Máy in (Printer); d) Máy quét (Scan); đ) Thiết bị lưu trữ điện (UPS); e) Thiết bị mạng (Router, Switch, Hub, Modem, Firewall…); g) Các thiết bị truyền thông khác có liên quan 90/2012/QĐ-UBND Tỉnh Bắc Giang
11 Hạ tầng kỹ thuật là tập hợp thiết bị tính toán (máy chủ, máy trạm), thiết bị ngoại vi, thiết bị kết nối mạng, thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện rộng. 64/2007/NĐ-CP
11 Hạ tầng kỹ thuật
Hết hiệu lực
Bao gồm hệ thống các công trình: giao thông; cấp nước; thoát nước; cấp điện; cấp xăng dầu và khí đốt; chiếu sáng đô thị; thông tin liên lạc; thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng; nhà tang lễ, nghĩa trang nhân dân các cấp và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác trong và ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương (riêng hệ thống thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng; nhà tang lễ, nghĩa trang nhân dân các cấp không thuộc đối tượng điều chỉnh của quy định này) 40/2011/QĐ-UBND Tỉnh Bình Dương
11 Hạ tầng kỹ thuật là tập hợp thiết bị (máy chủ, máy trạm, máy tính cá nhân), thiết bị ngoại vi, thiết bị kết nối mạng, thiết bị phụ trợ (sau đây gọi tắt là thiết bị). 08/2014/QĐ-UBND
12 Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin
Hết hiệu lực
là tập hợp thiết bị tính toán (máy chủ, máy trạm), thiết bị kết nối mạng, thiết bị an ninh an toàn, thiết bị ngoại vi và thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện rộng. 04/2013/TT-BTNMT
13 Hạ tầng kỹ thuật cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền
Hết hiệu lực
là hạ tầng mạng viễn thông có tính năng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. 20/2011/QĐ-TTg
13 Hạ tầng kỹ thuật cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền Là hạ tầng mạng viễn thông (mạng cáp, mạng vệ tinh, mạng di động, mạng internet) có tính năng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền của đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền 09/2011/QĐ-UBND Tỉnh Hải Dương
14 Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hết hiệu lực
Gồm: - Hệ thống giao thông; - Hệ thống cung cấp năng lượng; - Hệ thống chiếu sáng công cộng; - Hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước; - Hệ thống quản lý các chất thải, vệ sinh môi trường; - Hệ thống nghĩa trang; - Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. 04/2008/QĐ-BXD
15 Hạ tầng kỹ thuật khung Là hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật chính cấp đô thị, bao gồm các trục giao thông, tuyến truyền tải năng lượng, tuyến truyền dẫn cấp nước, tuyến cống thoát nước, tuyến thông tin viễn thông và các công trình đầu mối kỹ thuật. 30/2009/QH12
15 Hạ tầng kỹ thuật khung
Hết hiệu lực
Là hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật chính cấp đô thị, bao gồm các trục giao thông, tuyến truyền tải năng lượng, tuyến truyền dẫn cấp nước, tuyến cống thoát nước, tuyến thông tin viễn thông và các công trình đầu mối kỹ thuật 28/2012/QĐ-UBND Tỉnh Ninh Thuận
15 Hạ tầng kỹ thuật khung Là hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật chính cấp đô thị, bao gồm các trục giao thông, tuyến truyền tải năng lượng, tuyến truyền dẫn cấp nước, tuyến cống thoát nước, tuyến thông tin viễn thông và các công trình đầu mối kỹ thuật 22/2011/QĐ-UBND Tỉnh Đồng Tháp
16 Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Bao gồm nhà, trạm viễn thông, cột ăng ten, cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm (cống, bể, hào và tuy nen kỹ thuật, v.v) được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép viễn thông, giấy phép tần số thuê hoặc tự xây dựng để lắp đặt thiết bị viễn thông. 14/2013/TT-BTTTT
17 Hạ tầng truyền dẫn băng rộng Mạng đô thị bao gồm cáp quang truyền dẫn, ống bảo vệ cáp, hố ga, mốc cáp, măng sông nối cáp, giá đấu dây cáp quang 9911/QĐ-UBND
18 Hạ tầng truyền dẫn mạng cục bộ
Hết hiệu lực
Là hệ thống cáp truyền dẫn nội bộ và ổ kết nối mạng 11/2012/TT-NHNN
19 Hạ tầng truyền dẫn mạng diện rộng
Hết hiệu lực
Là hệ thống đường truyền chuyên dùng của Ngân hàng Nhà nước và các kênh truyền dẫn Ngân hàng Nhà nước thuê của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông 11/2012/TT-NHNN
20 Hạ tầng xã hội
Hết hiệu lực
Bao gồm hệ thống các công trình: nhà ở các loại; công trình công cộng dịch vụ về y tế, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao, thương mại và các công trình dịch vụ khác; quảng trường, công viên, cây xanh, mặt nước tự nhiên; công sở và các công trình xã hội khác trong và ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương 40/2011/QĐ-UBND Tỉnh Bình Dương

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83