Tra cứu Thuật ngữ pháp lý

STTThuật ngữMô tảNguồn 
1 IANA Là tổ chức quản lý tài nguyên địa chỉ IP (v4, v6) / số hiệu mạng cấp cao nhất (cấp toàn cầu), thực hiện việc phân phối tài nguyên cho các tổ chức quản lý cấp vùng (RIR). 264/QĐ-VNNIC
2 IATA: (International Air Transport Association)
Hết hiệu lực
Là Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế 62/2011/TT-BGTVT
3 ICAO
Hết hiệu lực
(International Civil Aviation Organization) là Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế 62/2011/TT-BGTVT
3 ICAO
Hết hiệu lực
(International Civil Aviation Organization): Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế 12/2007/QĐ-BGTVT
4 ICAO (International Civil Aviation Organization) Là Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế 5002/QĐ-CHK
5 ICT-Index Là các hạng mục nhằm phản ánh đúng thực trạng ứng dụng và phát triển CNTT tại một đơn vị, liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, nhân lực, tình hình ứng dụng CNTT, chính sách và môi trường tổ chức, sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị 1498/QĐ-UBND Tỉnh Quảng Nam
6 IDA là Hiệp hội Phát triển Quốc tế. 134/1998/TT/BTC
7 IDS
Hết hiệu lực
Là Hệ thống tiếp nhận báo cáo và công bố thông tin công ty đại chúng của UBCKNN, bao gồm: Trang "Hệ thống công bố thông tin IDS" trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và "Phần mềm hỗ trợ công bố thông tin" trên IDS. 563/QĐ-UBCK
8 IEC
Hết hiệu lực
Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (International Electrotechnical Commission) 07/2012/TT-BCT
9 IECEE Schemes
Hết hiệu lực
là phương thức chứng nhận của Uỷ ban quốc tế về thiết bị điện tử đối với hoạt động thử nghiệm thiết bị điện, điện tử. 08/2006/TT-BCN
10 IFAB (International Football Association Board) Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế có thẩm quyền ban hành và sửa đổi, bổ sung Luật Thi đấu bóng đá 224/QĐ-BNV
11 IFAD là Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế. 50/1997/TC/TCĐN
12 IFR
Hết hiệu lực
(Instruments Flight Rules): Quy tắc bay bằng thiết bị. 12/2007/QĐ-BGTVT
13 IGRF là trường từ mô phỏng của trái đất tính theo mô hình toán học chuẩn 56/2013/TT-BTNMT
14 IGS (International GNSS Service) Là tên Tổ chức quốc tế cung cấp các dịch vụ về hệ thống GNSS, là một hiệp hội tự nguyện liên kết hơn 200 đại diện cung cấp nguồn về quản lý các trạm cố định GPS, GLONASS với mục đích cung cấp các sản phẩm tốt nhất về GNSS như quỹ đạo vệ tinh, tần số quay của trái đất, các thông tin. 06/2009/TT-BTNMT
15 ILAC
Hết hiệu lực
(International Laboratory Accreditation Cooperation) là Hiệp hội các phòng thử nghiệm được công nhận quốc tế. 08/2006/TT-BCN
16 ILS
Hết hiệu lực
(Instrument Landing System): Hệ thống hạ cánh bằng thiết bị. 14/2007/QĐ-BGTVT
17 In là việc sử dụng thiết bị in để tạo ra xuất bản phẩm từ bản mẫu. 19/2012/QH13
18 INCERFA
Hết hiệu lực
(Uncertainty phase): Giai đoạn hồ nghi 63/2005/QĐ-BGTVT
19 INS Là hệ thống mã số quốc tế về phụ gia thực phẩm 44/2010/TT-BYT
19 INS Là hệ thống chỉ số quốc tế đã được uỷ ban Tiêu chuẩn thực phẩm thế giới duyệt năm 1989 và cho phép sử dụng chỉ số này thay cho tên của phụ gia tương ứng khi ghi thành phần trên nhãn của sản phẩm thực phẩm 760/2000/QĐ-BTS
20 INS (International Numbering System) Hệ thống mã số quốc tế về phụ gia thực phẩm 20/2010/TT-BYT
20 INS (International Numbering System)
Hết hiệu lực
Là hệ thống chỉ số đánh số cho mỗi chất phụ gia do CAC xây dựng 27/2012/TT-BYT

« Trước12Tiếp »

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.117