Tra cứu Thuật ngữ pháp lý

STTThuật ngữMô tảNguồn 
3 Yêu cầu cảnh vệ
Hết hiệu lực
là yêu cầu của sỹ quan Cảnh vệ đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khi thực hiện công tác cảnh vệ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đối tượng cảnh vệ. 08/2012/TT-BCA
4 Yêu cầu của Chuẩn
Hết hiệu lực
Là nội dung cơ bản, đặc trưng mỗi lĩnh vực năng lực nghề nghiệp đòi hỏi người giáo viên phải đạt được để áp dụng mục tiêu của giáo dục tiểu học ở từng giai đoạn 05/2007/QĐ-BGDĐT
5 Yêu cầu kỹ thuật Là các yêu cầu về mặt kỹ thuật của thiết bị hoặc vật liệu được mô tả chi tiết tại các tài liệu. Chủ sở hữu đưa yêu cầu kỹ thuật cho nhà chế tạo khi đặt hàng thiết bị hoặc vật liệu 54/2008/QĐ-BCT
6 Yêu cầu kỹ thuật đo lường Là tập hợp các quy định về đặc tính kỹ thuật đo lường của chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo hoặc lượng của hàng đóng gói sẵn do tổ chức, cá nhân công bố hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định 04/2011/QH13
7 Yêu cầu tối thiểu là các yêu cầu quy định tại Hồ sơ mời thi tuyển đối với doanh nghiệp khi tham gia thi tuyển, bao gồm: yêu cầu về năng lực pháp lý, năng lực tài chính và đầu tư, năng lực kinh doanh, năng lực kỹ thuật, nghiệp vụ, nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 12/2012/TT-BTTTT
8 Yêu cầu về an toàn
Hết hiệu lực
Là yêu cầu cần phải đạt được chỉ số thực hiện an toàn và mục tiêu thực hiện an toàn, bao gồm phương thức khai thác; công nghệ, hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay 53/2011/TT-BGTVT
9 Yêu cầu vệ sinh an toàn đối với phụ gia thực phẩm
Hết hiệu lực
Là việc đảm bảo các phụ gia thực phẩm được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh có hàm lượng các chất độc hại, định lượng chất chính không vượt quá giới hạn cho phép theo Quyết định 4021/2003/QĐ-BYT 4021/2003/QĐ-BYT
10 Yêu cầu, điều kiện
Hết hiệu lực
Là những đòi hỏi mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính phải đáp ứng hoặc phải làm khi thực hiện một thủ tục hành chính cụ thể 04/2011/QĐ-UBND Tỉnh Bạc Liêu
10 Yêu cầu, điều kiện là những đòi hỏi mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính phải đáp ứng hoặc phải làm khi thực hiện một thủ tục hành chính cụ thể. 63/2010/NĐ-CP
11 Yếu tố là sản phẩm, quy trình hoặc là một phần, bộ phận cấu thành sản phẩm hoặc quy trình. 105/2006/NĐ-CP
13 Yếu tố chủng tộc là các yếu tố liên quan đến nhóm dân cư lớn có chung các đặc tính về di truyền, văn hóa, tập quán và môi trường sống. 03/2012/TT-BYT
14 Yếu tố con của dữ liệu đặc tả Là yếu tố được sử dụng kết hợp với yếu tố dữ liệu đặc tả để mô tả cụ thể hơn về tài nguyên thông tin 24/2011/TT-BTTTT
15 Yếu tố dinh dưỡng đa lượng
Hết hiệu lực
gồm đạm ký hiệu là N (tính bằng N tổng số), lân ký hiệu là P (tính bằng P2O5 hữu hiệu) và kali ký hiệu là K (tính bằng K2O hoà tan) 36/2007/QĐ-BNN
16 Yếu tố dinh dưỡng trung lượng gồm
Hết hiệu lực
gồm canxi (Ca), magiê (Mg), lưu huỳnh (S) và Silic (SiO2) 36/2007/QĐ-BNN
17 Yếu tố dinh dưỡng vi lượng
Hết hiệu lực
gồm sắt (Fe), kẽm (Zn), đồng (Cu), bo (B), môlipđen (Mo), mangan (Mn) và clo (Cl) 36/2007/QĐ-BNN
18 Yếu tố dữ liệu đặc tả Là thuộc tính được sử dụng để mô tả một tài nguyên thông tin. Mỗi yếu tố dữ liệu đặc tả có thể có một hoặc nhiều yếu tố con. Mỗi yếu tố dữ liệu đặc tả được xác định bởi hai thuộc tính chính là tên và nội dung 24/2011/TT-BTTTT
19 Yếu tố hình thành giá là giá thành toàn bộ thực tế hợp lý tương ứng với chất lượng hàng hóa, dịch vụ; lợi nhuận (nếu có); các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; giá trị vô hình của thương hiệu. 11/2012/QH13
20 Yếu tố lợi thế cho sản xuất nông nghiệp
Hết hiệu lực
Bao gồm 4 yếu tố: Địa hình bằng phẳng, độ phì nhiêu của đất cao, điều kiện tưới tiêu chủ động, thời tiết khí hậu thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp 21/2011/QĐ-UBND Tỉnh Lai Châu

« Trước12Tiếp »

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85