Tra cứu Thuật ngữ pháp lý

STTThuật ngữMô tảNguồn 
1 R (Reagent) thuốc thử 15/2010/TT-BYT
2 Ra đa giám sát sơ cấp
Hết hiệu lực
là hệ thống ra đa sử dụng các tín hiệu vô tuyến phản hồi. 63/2005/QĐ-BGTVT
3 Ra đa giám sát thứ cấp
Hết hiệu lực
là hệ thống ra đa thứ cấp trong đó sử dụng các bộ thu phát (máy hỏi) và máy đáp. 63/2005/QĐ-BGTVT
4 Rã lưới
Hết hiệu lực
là sự cố mất liên kết giữa các nhà máy điện, trạm điện dẫn đến mất điện một phần hay toàn bộ hệ thống điện miền hoặc hệ thống điện quốc gia. 35/2007/QĐ-BCN
5 Rà phá bom mìn, vật nổ Là hành động làm sạch khu vực bị ô nhiễm bằng việc dò tìm, xử lý (di dời hoặc phá hủy) tất cả các loại bom mìn, vật nổ trong khu vực 121/2012/TT-BQP
6 Rà soát kỹ năng bay Là công việc do giáo viên bay thực hiện nhằm rà soát kiến thức và kỹ năng bay trong môi trường huấn luyện phù hợp với giấy phép lái tàu bay và năng định của giấy phép đó 01/2011/TT-BGTVT
7 Rà soát văn bản Là việc xem xét lại các văn bản quy phạm pháp luật, các quy phạm pháp luật riêng biệt thuộc lĩnh vực quản lý đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; các quy chế, quy định của Sở hiện đang còn hiệu lực thực hiện, nhằm phát hiện những văn bản, những quy định trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp với thực tiễn đang áp dụng để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định 2692/QĐ-SGTVT
7 Rà soát văn bản
Hết hiệu lực
là việc xem xét, đối chiếu, đánh giá các quy định của văn bản được rà soát với văn bản là căn cứ pháp lý để rà soát cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. 16/2013/NĐ-CP
8 Rà soát văn bản QPPL
Hết hiệu lực
Là việc xem xét lại văn bản QPPL đã ban hành nhằm phát hiện những văn bản, những quy phạm trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương hoặc quy định của pháp luật hiện hành để kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ 20/2011/QĐ-UBND Tỉnh Hưng Yên
9 Rà soát văn bản quy phạm pháp luật
Hết hiệu lực
Là việc xem xét lại các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trước đó, nhằm phát hiện những văn bản, quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn để tự mình hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành 72/2011/QĐ-UBND Tỉnh Bình Dương
10 Rà soát văn bản quy phạm pháp luật ngành công thương
Hết hiệu lực
Là việc xem xét lại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trước đó nhằm phát hiện những văn bản, những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước để xử lý bằng các hình thức thích hợp như sửa đổi, bổ sung,hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành và kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra, xử lý 01/2009/TT-BCT
11 Rà soát, thống kê thủ tục hành chính
Hết hiệu lực
Là việc xác định thủ tục hành chính và tập hợp các bộ phận cấu thành của từng thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. 1829/QĐ-BTC
12 Rác
Hết hiệu lực
Là các loại vật thể ở trên tàu được thải ra trong quá trình hoạt động của con người 70/2011/TT-BGTVT
13 Rác thải
Hết hiệu lực
Là các chất thải ở thể rắn được thải ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt 03/2013/QĐ-UBND
14 Rác thải nông thôn
Hết hiệu lực
là chất thải rắn phát thải trong sinh hoạt cá nhân, hộ gia đình, nơi công cộng. 50/2010/QĐ-UBND
15 Rác thải sinh hoạt Là chất thải rắn thải ra từ quá trình sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình, các cơ quan, tổ chức và các hoạt động dịch vụ công cộng khác 26/2013/QĐ-UBND Tỉnh Hà Nam
16 Rác thải xây dựng Là rác thải phát sinh trong hoạt động xây dựng, trong quá trình phá dỡ, cải tạo, xây dựng công trình trên địa bàn thành phố 1023/2006/QĐ-UBND Tỉnh Hải Dương
17 Radar
Hết hiệu lực
Hệ thống vô tuyến phát hiện mục tiêu và đo khoảng cách mục tiêu. 13/2013/TT-BGTVT
18 Radius of curvature of the constituent parst of the rear-view mirror Là bán kính "c" của cung đường tròn gần giống nhất với dạng cong của phần cấu thành tương úng 1921/2002/QĐ-BGTVT
19 Ranh giới của khu dân cư
Hết hiệu lực
Được xác định theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; trường hợp khu dân cư chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở hợp pháp ngoài cùng của khu dân cư hiện có 191/2012/QĐ-UBND Tỉnh Bắc Giang
20 Ranh giới hành chính của đô thị Bao gồm: nội thành, ngoại thành, nội thị, ngoại thị và thị trấn 22/2011/QĐ-UBND Tỉnh Đồng Tháp

« Trước123456Tiếp »

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83