Tra cứu Thuật ngữ pháp lý

STTThuật ngữMô tảNguồn 
1 WAFC
Hết hiệu lực
(World Area Forecast Center): Trung tâm dự báo thời tiết toàn cầu. 12/2007/QĐ-BGTVT
2 WAP gateway là Cổng WAP 269/BTTTT-ƯDCNTT
3 WB World Bank (Ngân hàng Thế giới) 88/2005/TTLT-BTC-BYT
4 Web browser là Trình duyệt web được cài đặt trên trên máy vi tính của người sử dụng, hỗ trợ gửi/nhận thư, ví dụ Internet Explorer, Mozilla Firefox… 269/BTTTT-ƯDCNTT
5 Web Hosting là không gian trên máy chủ có cài đặt các dịch vụ Internet như world wide web (www), truyền file(FTP), thư điện tử (Mail), nội dung trang web hay dữ liệu khác. Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa Website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động. 106/QĐ-UBCK
6 Web page Là tài liệu được viết bằng ngôn ngữ HTML hoặc XHTML và đặt trên mạng Internet qua một địa chỉ duy nhất và cố định được gọi là URL. Một trang thông tin có thể là một hoặc nhiều trang hợp lại, trang này ở trong trang kia 6486/BNN-VP
7 Web portal Nghĩa là Cổng thông tin điện tử 269/BTTTT-ƯDCNTT
8 Web Services Nghĩa là Dịch vụ web 269/BTTTT-ƯDCNTT
9 Web services (dịch vụ web) Là các dịch vụ hoạt động trên nền tảng web, với bản chất là các phần mềm ứng dụng được thiết kế để tương tác liên thông với nhau trên môi trường mạng thông qua các chuẩn dựa trên XML. Với các đặc điểm đó, dịch vụ web được xem là một giải pháp, phương án kỹ thuật phục vụ công tác thiết kế và triển khai hệ thống thông tin theo mô hình SOA 282/BTTTT-ƯDCNTT
10 Webservice
Hết hiệu lực
Là một công nghệ dịch vụ trên web giúp trao đổi dữ liệu của các hệ thống với nhau 56/QĐ-ĐTĐL
11 Website là nơi cung cấp, trao đổi thông tin trên mạng Internet. Website bao gồm nhiều trang web, trong đó có Trang đầu (Home page) là trang đầu tiên mà người sử dụng nhìn thấy khi mở website. Thông tin trên các trang web được truyền tải bằng các hình thức: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa. Có thể truy cập thông tin trên các trang web khác nhờ các mối siêu kết nối (hyperlink). Cổng thông tin điện tử (portal) là website tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng theo một phương thức thống nhất, thông qua một điểm truy cập duy nhất đối với người sử dụng 7310/QĐ-BGDĐT
11 Website
Hết hiệu lực
là nơi cung cấp, trao đổi thông tin trên mạng Internet. Website bao gồm nhiều trang web, trong đó có Trang đầu (Home page) là trang đầu tiên mà người sử dụng nhìn thấy khi mở website. Thông tin trên các trang web được truyền tải bằng các hình thức: văn bản, âm thanh, tiếng nói, hình ảnh, video, đồ họa. Có thể truy cập thông tin trên các trang web khác nhờ các mối siêu kết nối (hyperlink). Cổng thông tin điện tử (portal) là website tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng theo một phương thức thống nhất, thông qua một điểm truy cập duy nhất đối với người sử dụng. 1757/QĐ-BGD&ĐT
11 Website Là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng, phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin 09/2012/TT-BCT
11 Website là nơi cung cấp, trao đổi thông tin công khai trên mạng Internet. Trang thông tin điện tử có thể bao gồm nhiều trang thông tin (trang web), trong đó có Trang đầu hay Trang nhất (Home page) là trang hiển thị ra đầu tiên khi mở Trang thông tin điện tử. Thông tin trên các trang web được truyền tải bằng kỹ thuật đa phương tiện (multimedia) qua mạng Internet: văn bản, âm thanh, tiếng nói, đồ hoạ, biểu đồ, hình ảnh, video và truyền hình trực tiếp. Có thể truy cập đến thông tin của các trang web khác nhờ các siêu liên kết (Hyperlinks) 53/2012/TT-BGDĐT
12 Website bệnh viện Là trang thông tin bệnh viện hoặc một tập hợp trang thông tin bệnh viện trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, chia sẻ và trao đổi thông tin bệnh viện 5574/QĐ-BYT
13 Website đấu giá trực tuyến là website thương mại điện tử cung cấp giải pháp cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tổ chức đấu giá cho hàng hóa của mình trên đó. 52/2013/NĐ-CP
14 Website khuyến mại trực tuyến là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại. 52/2013/NĐ-CP
15 Website thương mại điện tử
Hết hiệu lực
Là trang thông tin điện tử phục vụ hoạt động thương mại và các hoạt động liên quan đến thương mại 46/2010/TT-BCT
15 Website thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó. 52/2013/NĐ-CP
15 Website thương mại điện tử
Hết hiệu lực
Là trang thông tin điện tử phục vụ hoạt động thương mại và các hoạt động liên quan đến thương mại. 09/2008/TT-BCT
16 Website tỉnh
Hết hiệu lực
Là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin. Website tỉnh có nhiều trang, thông tin trên các trang web được truyền tải bằng các hình thức: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa. Có thể truy cập thông tin trên các trang web khác nhờ các mối siêu kết nối (hyperlink) 32/2009/QĐ-UBND Tỉnh Bình Dương
17 WGS-84
Hết hiệu lực
(World Geodetic System): Hệ tọa độ toàn cầu. 14/2007/QĐ-BGTVT
18 Whey bột Sản phẩm được chế biến bằng cách loại bỏ nước ra khỏi whey hoặc whey axit 31/2010/TT-BYT
19 WHO (World Health Organization)
Hết hiệu lực
là Tổ chức Y tế Thế giới. 01/2006/TT-DSGĐTE
20 Wine Là đồ uống có cồn thu được từ quá trình lên men rượu từng phần/hoàn toàn từ nho tươi (hoặc từ dịch ép nho), không qua chưng cất. Độ rượu không dưới 8,5 % tính theo thể tích 45/2010/TT-BYT

« Trước12Tiếp »

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83