Tra cứu Thuật ngữ pháp lý

STTThuật ngữMô tảNguồn 
1 Kali iodat bổ sung vào thực phẩm Là kali iodat được chủ động cho vào thực phẩm với mục đích bổ sung iod 03/2011/TT-BYT
2 Karst Là tổ hợp các quá trình và hiện tượng địa chất xuất hiện trên bề mặt hoặc trong lòng đất chủ yếu là do hòa tan hóa học đất đá, tạo nên các hang rỗng, làm phá hủy và biến đổi cấu trúc, trạng thái đất đá, cơ chế nước ngầm, đặc thù địa hình, cơ chế mạng thủy văn 28/2011/TT-BKHCN
3 KBNN
Hết hiệu lực
Kho bạc nhà nước 2248/QĐ-TCT
4 KBTL & SCNXL Là nơi có các cấu trúc địa chất học và địa lý tự nhiên, là khu vực có ranh giới đã được xác định là nơi cư trú của các loài động vật và thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng, có giá trị bảo tồn; có các cảnh vật tự nhiên hoặc các khu vực tự nhiên có ranh giới đã được xác định cụ thể, KBTL & SCNXL bao gồm toàn bộ vùng lõi khu bảo tồn, vùng đệm không thuộc diện tích KBTL & SCNXL 738/2011/QĐ-UBND Tỉnh Bắc Kạn
5 Kè bảo vệ đê là công trình xây dựng nhằm chống sạt lở để bảo vệ đê 79/2006/QH11
7 Kế hoạch bài dạy là bản thiết kế cho tiến trình một tiết học, một lần lên lớp hay một buổi học mà giáo viên dự định sẽ thực hiện giảng dạy trên lớp cho nhóm đối tượng học sinh nhất định. 08/2012/TT-BGDĐT
8 Kế hoạch bảo đảm chất lượng (quality assurance project plan - viết tắt là QAPP)
Hết hiệu lực
là bản kế hoạch mô tả toàn bộ các thủ tục bảo đảm chất lượng cần thiết, các hoạt động kiểm soát chất lượng và các hoạt động kỹ thuật khác cần được thực hiện của một chương trình quan trắc môi trường, để bảo đảm các kết quả thu được đáp ứng các yêu cầu đề ra. 21/2012/TT-BTNMT
10 Kế hoạch bay
Hết hiệu lực
(Flight plan): Các tin tức quy định cung cấp cho cơ quan không lưu về chuyến bay dự định thực hiện hoặc một phần của nó; 29/2005/QĐ-BGTVT
11 Kế hoạch bay (Flight plan
Hết hiệu lực
Các tin tức cho cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu về chuyến bay dự định thực hiện. 12/2007/QĐ-BGTVT
12 Kế hoạch bay không lưu
Hết hiệu lực
là các tin tức quy định cung cấp cho cơ quan không lưu về chuyến bay dự định thực hiện hoặc một phần của chuyến bay. 63/2005/QĐ-BGTVT
13 Kế hoạch bay không lưu đã nộp
Hết hiệu lực
là kế hoạch bay không lưu đã được người lái hoặc người được ủy quyền nộp cho cơ quan không lưu. 63/2005/QĐ-BGTVT
14 Kế hoạch bay không lưu hiện hành
Hết hiệu lực
là kế hoạch bay gồm các thay đổi có thể xảy ra, do kết quả của các phép bay tiếp sau mang lại. 63/2005/QĐ-BGTVT
15 Kế hoạch bay không lưu lặp lại
Hết hiệu lực
là kế hoạch bay không lưu liên quan tới các chuyến bay lặp lại nhiều lần, hoạt động thường xuyên từng chuyến một với những điểm cơ bản giống nhau do người khai thác tàu bay nộp cho cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu để lưu trữ và sử dụng nhiều lần. 32/2007/QĐ-BGTVT
16 Kế hoạch bay lặp lại
Hết hiệu lực
là kế hoạch bay liên quan tới các chuyến bay lặp lại nhiều lần, hoạt động thường xuyên từng chuyến một với những điểm cơ bản giống nhau do người khai thác nộp để cơ quan không lưu lưu trữ và sử dụng nhiều lần. 63/2005/QĐ-BGTVT
17 Kế hoạch cấp nước an toàn là các nội dung cụ thể để triển khai thực hiện việc bảo đảm cấp nước an toàn. 08/2012/TT-BXD
18 Kế hoạch công bố thông tin Là lịch được xây dựng trước để xác định cụ thể thời gian công bố thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 168/2011/TT-BTC
19 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
Hết hiệu lực
là những hoạt động đào tạo, bồi dưỡng dự kiến thực hiện trong kỳ kế hoạch, được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm đáp ứng các nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của công chức, viên chức, góp phần phát triển nhân lực khoa học và công nghệ 352/QĐ-BKHCN
20 Kế hoạch dạy học là văn bản có nội dung gắn với chương trình giáo dục, xác định các môn học / học phần, các hoạt động thực hành, thực tập, ngoại khoá, thi tốt nghiệp, thời lượng học trong tuần, trong năm học dành cho từng khóa, lớp theo các chuyên ngành đào tạo nhằm thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục. 08/2012/TT-BGDĐT

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83