Tra cứu Thuật ngữ pháp lý

STTThuật ngữMô tảNguồn 
2 Xã đặc biệt khó khăn
Hết hiệu lực
Là xã thuộc danh sách quy định tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ và được bổ sung bởi Quyết định số 647/2000/QĐ-TTg ngày 12/7/2000 và Quyết định số 02/2001/QĐ-TTg ngày 26/3/2001 17/2003/TT-BGDĐT
2 Xã đặc biệt khó khăn
Hết hiệu lực
Gồm: a) Các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2012-2015 (gọi tắt là Chương trình 135); các xã bãi ngang ven biển; các xã hải đảo và các xã khác được hưởng cơ chế đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Chính phủ; b) Các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ và các xã thuộc các huyện có tỷ lệ nghèo cao được áp dụng cơ chế chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP theo quy định của Chính phủ. 41/2013/TT-BNNPTNT
2 Xã đặc biệt khó khăn Là xã hiện đang thuộc danh mục xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 12/2009/TT-BTTTT
4 Xã thuộc khu vực miền núi, vùng cao
Hết hiệu lực
là những xã được cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương ra quyết định công nhận 03/2014/QĐ-UBND Tỉnh Khánh Hòa
6 Xã xây dựng nông thôn mới
Hết hiệu lực
Là tất cả các xã trong tỉnh, trừ phường và thị trấn 2966/QĐ-UBND Tỉnh Vĩnh Long
7 Xác báo hoàn thành thủ tục biên phòng điện tử cảng biển
Hết hiệu lực
Là việc đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng xác nhận hoàn thành thủ tục biên phòng cảng biển đối với tàu, thuyền, thuyền viên nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng cho người làm thủ tục qua cổng thông tin điện tử biên phòng 188/2011/TT-BQP
8 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Hết hiệu lực
là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục để xác định một trong số các cơ quan có liên quan gây ra thiệt hại là cơ quan có trách nhiệm bồi thường. 03/2013/TT-BTP
9 Xác định công nghệ
Hết hiệu lực
Là hoạt động căn cứ vào các tiêu chí quy định tại Thông tư này, xem xét các công nghệ cụ thể để lập hồ sơ đề xuất sửa đổi, bổ sung vào Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao và Danh mục công nghệ cấm chuyển giao 18/2012/TT-BKHCN
10 Xác định đề tài cấp cơ sở
Hết hiệu lực
Là việc lựa chọn đề tài phù hợp với định hướng phát triển của địa phương, ngành, đơn vị; Đảm bảo các yêu cầu về tính cấp thiết, giá trị thực tiễn, giá trị khoa học và công nghệ và tính khả thi qua đó xây dựng tên đề tài, định hướng mục tiêu, dự kiến sản phẩm, kinh phí và thời gian thực hiện đề tài 24/2011/QĐ-UBND Tỉnh Khánh Hòa
11 Xác định độ mật Là việc căn cứ vào danh mục bí mật của cơ quan, đơn vị, mức độ tác hại nếu tài liệu bị lộ, phạm vi phổ biến để quyết định độ mật cho từng văn bản, tài liệu 91/2012/TT-BQP
12 Xác định giá trị tài liệu là việc đánh giá giá trị tài liệu theo những nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền để xác định những tài liệu có giá trị lưu trữ, thời hạn bảo quản và tài liệu hết giá trị. 04/2013/TT-BNV
12 Xác định giá trị tài liệu Là việc đánh giá giá trị tài liệu theo những nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền để xác định những tài liệu có giá trị lưu trữ, thời hạn bảo quản và tài liệu hết giá trị 01/2011/QH13
13 Xác định nghiện ma túy là các hoạt động chuyên môn về y tế do cơ quan y tế có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 94/2010/NĐ-CP
14 Xác định nhiệm vụ cấp cơ sở
Hết hiệu lực
Là lựa chọn nhiệm vụ phù hợp với định hướng phát triển của sở, ngành và cấp huyện; đảm bảo các yêu cầu về tính cấp thiết, giá trị thực tiễn, giá trị KH&CN và tính khả thi, định hướng mục tiêu, dự kiến sản phẩm, kinh phí và thời gian thực hiện nhiệm vụ 07/2013/QĐ-UBND Tỉnh Sóc Trăng
15 Xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh
Hết hiệu lực
Là việc xác định danh mục các nhiệm vụ KH&CN, qua đó xác định lại tên đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, định hướng mục tiêu, dự kiến sản phẩm, kinh phí, thời gian thực hiện, phương thức thực hiện 01/2013/QĐ-UBND Tỉnh Khánh Hòa
16 Xác định phạm vi
Hết hiệu lực
là xác định về không gian, thời gian đánh giá tác động, vấn đề và mục tiêu. Không gian đánh giá tác động được xác định trên cơ sở ranh giới lập quy hoạch xây dựng và những khu vực lãnh thổ lân cận có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các tác động do hoạt động triển khai quy hoạch xây dựng gây ra. Thời gian đánh giá tác động được xác định theo khoảng thời gian của giai đoạn quy hoạch xây dựng. 01/2011/TT-BXD
17 Xác định rủi ro là quá trình làm rõ rủi ro là gì, nguyên nhân, điều kiện và mục đích xuất hiện rủi ro. 1700/QĐ-TCHQ
17 Xác định rủi ro
Hết hiệu lực
là việc thu thập, phân tích thông tin để tìm ra nguy cơ không tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh 175/2013/TT-BTC
18 Xác định trọng điểm
Hết hiệu lực
là việc thu thập, phân tích thông tin, xác định các nguy cơ vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế để đề xuất áp dụng có hiệu quả các biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, biện pháp quản lý thuế và các biện pháp nghiệp vụ khác trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh 175/2013/TT-BTC
19 Xác định trước mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Hết hiệu lực
là việc cơ quan hải quan ban hành văn bản xác định mã số, trị giá hải quan, xác nhận xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trước khi làm thủ tục hải quan 21/2012/QH13
20 Xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố Bao gồm việc lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách, công bố danh sách, đề nghị đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; tiếp nhận, xử lý yêu cầu của quốc gia khác về việc xác định tổ chức, cá nhân liên quan hoặc không liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố. 122/2013/NĐ-CP

« Trước1234567891011Tiếp »

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83