Tra cứu Thuật ngữ pháp lý

STTThuật ngữMô tảNguồn 
1 OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) Nghĩa là Tổ chức tiêu chuẩn về nâng cao thông tin có cấu trúc 269/BTTTT-ƯDCNTT
2 ODA Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Official Development Assistance) 78/2005/TTLT-BTC-BYT
3 ODA và vốn vay ưu đãi có ràng buộc
Hết hiệu lực
là khoản ODA và vốn vay ưu đãi có kèm theo những điều khoản ràng buộc liên quan đến cung cấp, mua sắm hàng hóa và dịch vụ từ một số nhà cung cấp hoặc quốc gia nhất định theo quy định của nhà tài trợ. 38/2013/NĐ-CP
4 ODA và vốn vay ưu đãi không ràng buộc
Hết hiệu lực
là khoản ODA và vốn vay ưu đãi không kèm theo những điều khoản ràng buộc liên quan đến cung cấp, mua sắm hàng hóa và dịch vụ từ một số nhà cung cấp hoặc quốc gia nhất định theo quy định của nhà tài trợ. 38/2013/NĐ-CP
5 ODA viện trợ không hoàn lại là hình thức cung cấp ODA không phải hoàn trả lại cho nhà tài trợ 4551/QĐ-BVHTTDL
6 ODA vốn vay là hình thức cung cấp ODA phải hoàn trả lại cho nhà tài trợ với các điều kiện ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn và thời gian trả nợ, bảo đảm yếu tố không hoàn lại theo tỷ lệ quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 4551/QĐ-BVHTTDL
7 OECD
Hết hiệu lực
là tên viết tắt của tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (Organisation for Economic Co-operation and Development). 12/2006/TT-BCN
8 OFC (Oceania Football Confederation) Liên đoàn Bóng đá Châu Đại Dương 224/QĐ-BNV
9 OFIS
Hết hiệu lực
(Operational flight information service): Dịch vụ thông báo bay. 63/2005/QĐ-BGTVT
10 OHSAS (Occupational Health and Safty Assessment Series) Là hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 1421/2010/QĐ-UBND Tỉnh Phú Yên
11 OM
Hết hiệu lực
(Outer Marker): Đài chỉ mốc vô tuyến ngoài. 14/2007/QĐ-BGTVT
12 Operating voltage
Hết hiệu lực
Là giá trị điện áp hệ thống trong điều kiện bình thường được đo tại một thời điểm xác định và tại một điểm đã cho trong hệ thống 37/2006/QĐ-BCN
13 OPGW Là dây chống sét cáp quang 54/2008/QĐ-BCT
14 OPMET
Hết hiệu lực
(Operational Meteorological Information): Số liệu khí tượng khai thác. 12/2007/QĐ-BGTVT
15 OSP
Hết hiệu lực
Là doanh nghiệp sử dụng internet để cung cấp cho người sử dụng các ứng dụng hoặc các dịch vụ bao gồm: bưu chính viễn thông, thông tin, thương mại, ngân hàng 14/2011/QĐ-UBND Tỉnh Bình Phước
16 OVC
Hết hiệu lực
(Overcast): Tám phần mây (chỉ lượng mây). 12/2007/QĐ-BGTVT

« Trước1Tiếp »

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.117