Tra cứu Thuật ngữ pháp lý

STTThuật ngữMô tảNguồn 
1 Mã bưu chính
Hết hiệu lực
tập hợp các ký tự nhằm xác định một hoặc một nhóm địa chỉ bưu chính được sử dụng cho hoạt động của mạng bưu chính công cộng và dịch vụ bưu chính 43/2002/PL-UBTVQH10
1 Mã bưu chính
Hết hiệu lực
là tập hợp các ký tự thể hiện dưới dạng số dùng để xác định một cụm địa chỉ phát hoặc một địa chỉ phát cụ thể. 05/2004/QĐ-BBCVT
2 Mã chất thải nguy hại
Hết hiệu lực
Là mã số của từng loại chất thải nguy hại trong Danh mục chất thải nguy hại 12/2006/TT-BTNMT
3 Mã cơ sở đào tạo liên tục Là hệ thống ký hiệu để phân loại và quản lý các cơ sở đào tạo liên tục được Bộ Y tế công nhận. 22/2013/TT-BYT
4 Mã doanh nghiệp là dãy số gồm mã quốc gia và số phân định tổ chức/doanh nghiệp, gồm từ bốn đến bảy số tiếp theo. 15/2006/QĐ-BKHCN
5 Mã dự án
Hết hiệu lực
Là mã của dự án nêu tại Hiệp định được ký giữa Việt Nam và nhà tài trợ. Trong trường hợp có nhiều nhà tài trợ, mã dự án được nêu trong Hiệp định được ký giữa Việt Nam và nhà tài trợ chính 803/2007/QĐ-BKH
6 Mã hiệu lô cây giống
Hết hiệu lực
Là ký hiệu của lô cây giống để xác định nguồn gốc của lô cây giống đó do tổ chức, cá nhân sản xuất giống tự đặt theo quy định 48/2008/QĐ-UBND Tỉnh Bình Phước
7 Mã hiệu lô giống
Hết hiệu lực
là mã duy nhất được đặt cho một lô giống theo quy định để nhận biết và phân biệt với các lô giống khác, được sử dụng để quản lý và kiểm tra nguồn gốc của lô giống khi cần thiết. 52/2006/QĐ-BNN
7 Mã hiệu lô giống
Hết hiệu lực
là mã duy nhất được đặt cho một lô giống theo quy định để nhận biết và phân biệt với các lô giống khác, được sử dụng để quản lý và kiểm tra nguồn gốc của lô giống khi cần thiết 41/2007/QĐ-BNN
7 Mã hiệu lô giống
Hết hiệu lực
Là mã được đặt cho một lô giống theo quy định để nhận biết và truy nguyên nguồn gốc 79/2011/TT-BNNPTNT
8 Mã hiệu nguồn giống
Hết hiệu lực
Là ký hiệu của cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có nguồn giống đặt theo quy định 18/2012/TT-BNNPTNT
9 Mã hoá
Hết hiệu lực
là phương thức chuyển đổi thông tin làm cho người không được phép sử dụng không thể hiểu được thông tin đó, nhằm giữ bí mật thông tin. 309/2002/QĐ-NHNN
9 Mã hoá Là biểu diễn của thông tin (dữ liệu, đối tượng…) trong một hệ thống mã xác định 02/2012/TT-BTNMT
10 Mã hóa Là quá trình dùng kỹ thuật mật mã để thay đổi hình thức biểu hiện thông tin 05/2011/QH13
11 Mã HS
Hết hiệu lực
là mã số phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu ghi trong Biểu thuế xuất nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành 43/2010/TT-BTNMT
12 Mã ISO 3166-1 mã địa lí gồm hai ký tự chữ cái tiếng Anh đại diện cho các quốc gia và vùng lãnh thổ phụ thuộc được quy định trong tiêu chuẩn ISO 3166 23/2011/TT-BTNMT
13 Mã khoá
Hết hiệu lực
là một chuỗi ký tự hoặc một cách thức xác nhận định danh bảo mật được sử dụng để chứng thực quyền của người sử dụng. 04/2006/QĐ-NHNN
14 Mã khoá bảo mật
Hết hiệu lực
là một ứng dụng kỹ thuật Tin học nhằm bảo đảm bí mật và an toàn dữ liệu điện tử trong giao dịch, kiểm soát thanh toán và lưu trữ trên mạng máy tính. 309/2002/QĐ-NHNN
15 Mã máy là sản phẩm sau biên dịch của một phần mềm, có khả năng điều khiển thiết bị số. 67/2006/QH11
16 Mã ngân hàng
Hết hiệu lực
là một dãy ký tự, được qui định theo một nguyên tắc thống nhất và xác định duy nhất cho mỗi đối tượng được cấp mã. 23/2007/QĐ-NHNN
17 Mã nguồn là sản phẩm trước biên dịch của một phần mềm, chưa có khả năng điều khiển thiết bị số. 67/2006/QH11
17 Mã nguồn Là sản phẩm trước biên dịch của một phần mềm, chưa có khả năng điều khiển thiết bị số 5574/QĐ-BYT
18 Mã nhận dạng phương tiện giao thông Là một tổ hợp cấu trúc các ký tự được nhà sản xuất đặt cho một phương tiện giao thông nhằm mục đích để nhận biết 1921/2002/QĐ-BGTVT
19 Mã nhận dạng quốc tế nhà sản xuất Là phần thứ nhất của mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) để định rõ nhà sản xuất phương tiện giao thông. Mã này phân loại nhà sản xuất phương tiện giao thông nhằm mục đích nhận ra nhà sản xuất nói trên và khi sử dụng cùng với các phần còn lại của VIN sẽ đảm bảo tính duy nhất của VIN đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đã được sản xuất trên thế giới trong thời gian 30 năm 1921/2002/QĐ-BGTVT
20 Mã nhận diện duy nhất là mã do Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế xác định cho từng sự kiện chuyển gen 02/2014/TT-BNNPTNT

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.117