Tra cứu Thuật ngữ pháp lý

STTThuật ngữMô tảNguồn 
1 V3000
Hết hiệu lực
Hệ thống thiết bị và phần mềm chuyên dụng chính cho hệ thống VTS. 13/2013/TT-BGTVT
2 Vắc xin là chế phẩm chứa kháng nguyên tạo cho cơ thể khả năng đáp ứng miễn dịch, được dùng với mục đích phòng bệnh 03/2007/QH12
2 Vắc xin
Hết hiệu lực
là chế phẩm chứa kháng nguyên có khả năng tạo cho cơ thể đáp ứng miễn dịch, được dựng với mục đích phòng bệnh 22/2009/TT-BYT
3 Vạch dấu mớm nước an toàn Là vạch đánh dấu trên phương tiện để giới hạn phần thân phương tiện được phép chìm trong nước khi hoạt động 56/2008/QĐ-UBND Tỉnh Lâm Đồng
4 Vạch dấu mớn nước an toàn Là vạch đánh dấu trên phương tiện để giới hạn phần thân phương tiện được ghép chìm trong nước khi hoạt động 26/2011/QĐ-UBND Tỉnh Hậu Giang
4 Vạch dấu mớn nước an toàn là vạch đánh dấu trên phương tiện để chỉ giới hạn phần thân phương tiện được phép chìm trong nước khi đang hoạt động. 21/2009/QĐ-UBND Tỉnh Tuyên Quang
5 Vách ngăn (Partitioning System) Là các bộ phận hoặc thiết bị, trừ đệm tựa lưng, dùng để bảo vệ người ngồi tránh nguy hiểm do hành lý dịch chuyển. Vách ngăn có thể được cấu tạo bằng lưới liền hay lưới đan được đặt phía trên đệm tựa lưng ở vị trí thẳng đứng hay ở vị trí gập xuống. Đối với xe có lắp vách ngăn, đệm tựa đầu được lắp trên xe như là thiết bị tiêu chuẩn phải được coi như một phần của vách ngăn. Tuy nhiên, ghế có lắp đệm tựa đầu sẽ không được coi là có vách ngăn của riêng ghế đó 3006/2003/QĐ-BGTVT
6 Vắc-xin
Hết hiệu lực
là sản phẩm chứa kháng nguyên khi được đưa vào cơ thể động vật sẽ tạo cho cơ thể động vật khả năng đáp ứng miễn dịch, được dùng với mục đích phòng bệnh 12/VBHN-BNNPTNT
7 VAMC Là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. 1590/QĐ-NHNN
8 VAN
Hết hiệu lực
Là dịch vụ giá trị gia tăng trong hoạt động tài chính bao gồm dịch vụ truyền, nhận chứng từ điện tử giữa người sử dụng dịch vụ và cơ quan chuyên môn để thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 78/2008/TT-BTC
9 văn bản
Hết hiệu lực
là một trong các hình thức sau: điện tín, telex, fax hoặc bất cứ phương tiện nào khác được in ấn, ghi lại, nhắc lại hoặc truyền các văn bản bằng cơ học, điện tử hoặc bằng bất kỳ loại thiết bị nào được dùng cho những mục đích đó. 125/2003/NĐ-CP
9 văn bản Là khái niệm bao gồm văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt (quyết định cá biệt, chỉ thị các biệt, v.v ...) liên quan đến Ngành xây dựng 22/2006/QĐ-BXD
9 văn bản
Hết hiệu lực
Là tất cả các loại công văn, tài liệu thuộc các hình thức văn bản quy phạm pháp luật (Luật, Pháp lệnh, Lệnh, Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị, Thông tư), văn bản hành chính (Quyết định cá biệt, Chỉ thị cá biệt, thông cáo, thông báo, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, giấy chứng nhận, giấy uỷ nhiệm, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy biên nhận, hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển), văn bản chuyên ngành, văn bản của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, điều ước quốc tế được gửi đến Bộ Thương mại hoặc từ Bộ Thương mại gửi đi 983/2006/QĐ-BTM
11 Văn bản chuyên ngành Là văn bản phản ảnh nội dung của chuyên ngành như: Công tác chính trị; tác chiến; huấn luyện; đối ngoại quân sự; khoa học, công nghệ; xây dựng cơ bản; kinh tế; tài chính, kế toán; tư pháp; bảo hiểm, y tế 91/2012/TT-BQP
12 Văn bản chuyển phản ánh kiến nghị
Hết hiệu lực
Là văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh ký thừa lệnh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, chuyển phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý 30/2011/QĐ-UBND Tỉnh Bến Tre
12 Văn bản chuyển phản ánh kiến nghị
Hết hiệu lực
Là văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh do Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (hoặc Phó Văn phòng được ủy quyền) ký thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chuyển phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý 2996/2011/QĐ-UBND Tỉnh Quảng Ninh
12 Văn bản chuyển phản ánh kiến nghị
Hết hiệu lực
Là văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh do Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (hoặc Phó Chánh Văn phòng được ủy quyền) ký thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chuyển phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý 07/2012/QĐ-UBND Tỉnh Hải Dương
13 Văn bản chuyển phản ánh, kiến nghị
Hết hiệu lực
Là văn bản của UBND tỉnh do Chánh Văn phòng UBND tỉnh (hoặc Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh) được ủy quyền ký thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, chuyển phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý 2246/QĐ-UBND Tỉnh Hà Giang
14 Văn bản đến
Hết hiệu lực
Tất cả các loại văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và văn bản chuyên ngành (kể cả bản Fax, văn bản được chuyển qua mạng và văn bản mật) và đơn, thư gửi đến cơ quan, tổ chức được gọi chung là văn bản đến 425/VTLTNN-NVTW
14 Văn bản đến
Hết hiệu lực
Là toàn bộ văn bản, tài liệu, đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo ... của các cơ quan Trung ương, địa phương, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước gửi cơ quan, tổ chức hoặc gửi các đơn vị và cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức được chuyển đến qua Bưu điện; gửi trực tiếp; Fax hoặc gửi qua mạng tin học 2787/2005/QĐ-UBND Tỉnh Vĩnh Long
14 Văn bản đến Là tài liệu của cơ quan, đơn vị và cá nhân khác gửi đến 91/2012/TT-BQP
14 Văn bản đến là tất cả các loại văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và văn bản chuyên ngành (kể cả bản fax, văn bản được chuyển qua mạng, văn bản mật) và đơn, thư gửi đến cơ quan, tổ chức. 04/2013/TT-BNV
14 Văn bản đến Là toàn bộ văn bản, tài liệu, đơn thư, đề nghị … của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax, hộp thư điện tử, đến cơ quan Bộ và các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan Bộ 155/QĐ-BGDĐT
14 Văn bản đến
Hết hiệu lực
là văn bản do các cơ quan, đơn vị khác ban hành, gửi đến Bộ hoặc các đơn vị thuộc Bộ. 2345/QĐ-BTNMT
14 Văn bản đến Là tất cả văn bản, tài liệu, kể cả đơn, thư do các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài gửi đến Bộ Giao thông vận tải theo đường công văn hoặc gửi trực tiếp 17/2005/QĐ-BGTVT
14 Văn bản đến
Hết hiệu lực
Là văn bản, tài liệu, đơn, thư nhận được 3149/QĐ-BNN-VP
14 Văn bản đến
Hết hiệu lực
Là văn bản, tài liệu, đơn thư… của các cá nhân, tổ chức gửi đến cơ quan, đơn vị, lãnh đạo và cán bộ 1313/QĐ-BTC
14 Văn bản đến là tất cả các loại văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và văn bản chuyên ngành (kể cả bản Fax, văn bản được chuyển qua mạng, văn bản mật) và đơn, thư gửi đến cơ quan, tổ chức nêu rõ tên cơ quan, tổ chức). 16/2014/QĐ-UBND Tỉnh An Giang
15 Văn bản đi là tất cả các loại văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và văn bản chuyên ngành (kể cả bản sao văn bản, văn bản nội bộ và văn bản mật) do cơ quan, tổ chức phát hành. 16/2014/QĐ-UBND Tỉnh An Giang
15 Văn bản đi
Hết hiệu lực
Là văn bản, tài liệu, thư gửi đi 3149/QĐ-BNN-VP
15 Văn bản đi Là tất cả văn bản do Bộ Giao thông vận tải hoặc các cơ quan tham mưu của Bộ Giao thông vận tải ban hành gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài 17/2005/QĐ-BGTVT
15 Văn bản đi
Hết hiệu lực
là văn bản do Bộ hoặc các đơn vị thuộc Bộ ban hành, gửi nội bộ hoặc gửi cơ quan, đơn vị khác. 2345/QĐ-BTNMT
15 Văn bản đi là tất cả các loại văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và văn bản chuyên ngành (kể cả bản sao văn bản, văn bản nội bộ và văn bản mật) do cơ quan, tổ chức phát hành. 04/2013/TT-BNV
15 Văn bản đi Là toàn bộ các văn bản, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đã hoàn tất các thủ tục chuyển phát, gửi đi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 155/QĐ-BGDĐT
15 Văn bản đi Là tài liệu do cơ quan, đơn vị ban hành 91/2012/TT-BQP
15 Văn bản đi
Hết hiệu lực
Là văn bản do cơ quan, đơn vị ban hành, gửi cho các đơn vị, cá nhân trong nội bộ cơ quan, đơn vị hoặc gửi các cơ quan, đơn vị, cá nhân ngoài cơ quan, đơn vị 1313/QĐ-BTC
15 Văn bản đi
Hết hiệu lực
Tất cả các loại văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và văn bản chuyên ngành (kể cả bản sao văn bản, văn bản lưu chuyển nội bộ và văn bản mật) do cơ quan, tổ chức phát hành được gọi chung là văn bản đi 425/VTLTNN-NVTW
15 Văn bản đi là tất cả các loại văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và văn bản chuyên ngành (kể cả bản sao văn bản, văn bản nội bộ và văn bản mật) do cơ quan, tổ chức phát hành 02/2014/QĐ-UBND Tỉnh Quảng Bình
16 Văn bản điện tử
Hết hiệu lực
Là văn bản được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu 33/2009/QĐ-UBND Tỉnh Lào Cai
16 Văn bản điện tử là văn bản được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu. 64/2007/NĐ-CP
16 Văn bản điện tử
Hết hiệu lực
là dữ liệu điện tử được tạo hoặc được quét (scan) từ văn bản giấy theo định dạng “.pdf” hoặc “.doc” và thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy. 01/2013/TT-BKHĐT
16 Văn bản điện tử
Hết hiệu lực
Là các văn bản, tài liệu thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu (không bao gồm các chứng từ điện tử quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư 209/2010/TT-BTC quy định giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành 209/2010/TT-BTC
17 Văn bản điện tử của hệ thống báo cáo điện tử của Quản lý thị trường là văn bản được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu. 41/2013/TT-BCT
19 Văn bản được hợp nhất là văn bản sửa đổi, bổ sung và văn bản được sửa đổi, bổ sung. 01/2012/UBTVQH13

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103