Tra cứu Thuật ngữ pháp lý

STTThuật ngữMô tảNguồn 
241 Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp huyện
Hết hiệu lực
Là Ban Chỉ đạo thực hiện đề án nông nghiệp, nông dân, nông thôn cấp huyện 2966/QĐ-UBND Tỉnh Vĩnh Long
242 Ban chỉ đạo chương trình, dự án là Ban được thành lập gồm đại diện có thẩm quyền của cơ quan chủ quản và các cơ quan có liên quan với nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp giám sát và điều phối thực hiện chương trình, dự án. Trong một số trường hợp cần thiết, trên cơ sở thỏa thuận với nhà tài trợ, Ban chỉ đạo có thể bao gồm đại diện nhà tài trợ 4551/QĐ-BVHTTDL
243 Ban chỉ đạo ODA
Hết hiệu lực
Ban chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án ODA của Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định thành lập 76/2009/QĐ-UBND
244 Ban Chỉ đạo thực hiện đề án nông nghiệp, nông dân, nông thôn cấp xã
Hết hiệu lực
Được thành lập trên cơ sở bổ sung Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU cấp xã thêm 01 đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) xã phụ trách nông nghiệp làm thường trực chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới và 01 cán bộ nông nghiệp xã làm uỷ viên gọi là Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp xã 2966/QĐ-UBND Tỉnh Vĩnh Long
245 Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cơ sở
Hết hiệu lực
Là Ban Chỉ huy phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải 29/2010/TT-BGTVT
246 Ban chỉ huy quân sự
Hết hiệu lực
Được thành lập ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, gọi chung là Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức 179/2007/TT-BQP
247 Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức
Hết hiệu lực
Thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gọi chung là Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở Trung ương 179/2007/TT-BQP
248 Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Hết hiệu lực
Gọi chung là Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở Trung ương 179/2007/TT-BQP
249 Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức thành lập theo quyết định của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh
Hết hiệu lực
Gọi chung là Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở địa phương 179/2007/TT-BQP
250 Ban chỉ huy quân sự được thành lập ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội
Hết hiệu lực
Gọi chung là Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức 179/2007/TT-BQP
251 Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn
Hết hiệu lực
Gọi chung là Xã đội; thôn đội, ấp đội, khóm đội, bản đội, buôn đội, sóc đội, phum đội, tổ đội, cụm đội, khu đội, gọi chung là Thôn đội 179/2007/TT-BQP
252 Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, gọi chung
Hết hiệu lực
Là Xã đội; thôn đội, ấp đội, khóm đội, bản đội, buôn đội, sóc đội, phum đội, tổ đội, cụm đội, khu đội, gọi chung là Thôn đội 179/2007/TT-BQP
253 Bản chính
Hết hiệu lực
là bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu tiên có giá trị pháp lý để sử dụng, là cơ sở để đối chiếu và chứng thực bản sao. 79/2007/NĐ-CP
254 Bản chính văn bản
Hết hiệu lực
là bản hoàn chỉnh về nội dung và thể thức văn bản được cơ quan, tổ chức ban hành. Bản chính có thể được làm thành nhiều bản có giá trị như nhau. 110/2004/NĐ-CP
254 Bản chính văn bản Là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản đã được cơ quan Bộ phê duyệt ban hành và được hình thành từ bản gốc văn bản 155/QĐ-BGDĐT
254 Bản chính văn bản Là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản và được cơ quan, đơn vị, tổ chức ban hành 91/2012/TT-BQP
254 Bản chính văn bản là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản và được cơ quan, tổ chức (nêu rõ tên cơ quan, tổ chức) ban hành. 04/2013/TT-BNV
254 Bản chính văn bản là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản và được cơ quan, tổ chức ban hành 02/2014/QĐ-UBND Tỉnh Quảng Bình
255 Ban Chủ nhiệm Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai và quản lý Chương trình, do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động. 09/2013/TT-BKHCN
256 Ban chủ nhiệm chương trình phát triển sản phẩm quốc gia là bộ máy giúp việc cho Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trong tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động của Chương trình do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập. 10/2013/TT-BKHCN
257 Ban chủ nhiệm Chương trình thành phần do Bộ trưởng Bộ chủ trì Chương trình thành phần quyết định thành lập, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của Chương trình thành phần. Ban chủ nhiệm Chương trình thành phần có bộ máy giúp việc và được bảo đảm các điều kiện về kinh phí, phương tiện làm việc, các chế độ khác theo quy định hiện hành 02/2012/TT-BKHCN
258 Ban chủ nhiệm dự án
Hết hiệu lực
là nhóm các thành viên gồm chủ nhiệm dự án, thư ký dự án, kế toán dự án và các thành viên khác được đơn vị chủ trì dự án quyết định thành lập trong thời gian thực hiện dự án. 08/2010/QĐ-UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
259 Bản chụp
Hết hiệu lực
được hiểu là bản chụp gốc văn bản có chữ ký gốc của người có thẩm quyền được đóng dấu và ghi rõ là bản chụp. 159/QĐ-UBDT
260 Bàn cờ Là một hình chữ nhật do 9 đường dọc và 10 đường ngang cắt nhau vuông góc tại 90 điểm hợp thành. Một khoảng trống gọi là sông (hay hà) nằm ngang giữa bàn cờ, chia bàn cờ thành hai phần đối xứng bằng nhau. Mỗi bên có một cung Tướng hình vuông do 4 ô hợp thành tại các đường dọc 4, 5, 6 kể từ đường ngang cuối của mỗi bên, trong 4 ô này có vẽ 2 đường chéo xuyên qua 1409/2004/QĐ-UBTDTT/TT1

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.174