Tra cứu Thuật ngữ pháp lý

STTThuật ngữMô tảNguồn 
261 Ban công là các mặt sàn chịu lực được làm nhô ra khỏi mặt nhà, tạo điều kiện để người sử dụng có thể tiếp cận dễ dàng với không gian thoáng bên ngoài, tiếp cận cây xanh, tạo tầm nhìn rộng 07/2014/QĐ-UBND Tỉnh Quảng Trị
262 Ban đại diện quỹ Là ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán, hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ quản lý. 428/QĐ-UBCK
263 Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác. 10/2003/PL-UBTVQH11
264 Bản đăng ký khai thác
Hết hiệu lực
Là văn bản hành chính thông thường để gửi đến cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai thác gỗ và lâm sản 35/2011/TT-BNNPTNT
265 Bản đánh giá giá trị hiện trạng tài sản của hợp tác xã là văn bản quy đổi giá trị tài sản thành tiền Việt Nam tại thời điểm làm đơn xin giải thể. 33/2010/QĐ-UBND
266 Bản danh mục NOTAM còn hiệu lực
Hết hiệu lực
(Checklist of valid NOTAM) là danh mục các NOTAM còn hiệu lực được phát hành hàng tháng thông qua mạng viễn thông hàng không. 21/2007/QĐ-BGTVT
267 Bán đấu giá
Hết hiệu lực
là hình thức bán tài sản công khai mà có nhiều người muốn mua tham gia trả giá theo thủ tục được quy định tại Quy chế này; người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm là người được mua tài sản bán đấu giá đó. 86-CP
268 Bán đấu giá cổ phần là việc bán cổ phần của doanh nghiệp … (tên Tổ chức phát hành) công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá 521/QĐ-UBCK
269 Bán đấu giá tài sản
Hết hiệu lực
là hình thức bán tài sản công khai, có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc và thủ tục được quy định tại Nghị định này. 05/2005/NĐ-CP
269 Bán đấu giá tài sản
Hết hiệu lực
Là hình thức bán tài sản công khai theo phương thức trả giá lên, có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định này. Phương thức trả giá lên là phương thức trả giá từ thấp lên cao cho đến khi có người trả giá cao nhất 17/2010/NĐ-CP
270 Bán đấu giá tàu biển đang bị bắt giữ theo bản án, quyết định của Tòa án có thẩm quyền Là việc bán tàu biển bằng hình thức đấu giá 57/2010/NĐ-CP
271 Ban đêm
Hết hiệu lực
Khoảng thời gian trời tối còn lại ngoài thời gian nêu trong 1.3.17 trong một ngày đêm 15/2010/TT-BGTVT
272 Bản dịch mẫu là bản dịch ra tiếng Việt của các mẫu chứng từ ghi bằng tiếng nước ngoài hoặc bản dịch chứng từ đầu tiên đối với các chứng từ ghi bằng tiếng nước ngoài phát sinh nhiều lần, có nội dung giống nhau 38/2013/TT-NHNN
273 Ban điều hành Bao gồm Giám đốc (Tổng giám đốc), các Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc). 428/QĐ-UBCK
273 Ban điều hành Bao gồm Giám đốc (Tổng giám đốc), các Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) 212/2012/TT-BTC
274 Ban Điều hành chợ Là tổ chức quản lý chợ do doanh nghiệp trúng thầu thành lập để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, khai thác và quản lý chợ 75/2008/QĐ-UBND Tỉnh Đồng Nai
275 Ban Điều hành chương trình, dự án
Hết hiệu lực
Gồm đại diện các cơ quan liên ngành, được thành lập để hỗ trợ cơ quan chủ quản chỉ đạo các hoạt động thực hiện dự án, xem xét và kiến nghị với cấp có thẩm quyền phê duyệt những điều chỉnh của dự án 45/2004/QĐ-BNN
276 Ban điều hành Dự án
Hết hiệu lực
Là Ban quản lý do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập, chịu trách nhiệm thực hiện Dự án 05/2008/TT-BTC
277 Ban điều phối dự án trung ương Là đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập để điều phối chung hoạt động của dự án, và trực tiếp quản lý hợp phần phi tín dụng, có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Quyết định thành lập 80/2006/TT-BTC
278 Ban Điều phối dự án Trung ương Là đơn vị được thành lập theo quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có trách nhiệm và quyền hạn được quy định trong quyết định thành lập 123/2010/TT-BTC
279 Bản đồ
Hết hiệu lực
là lĩnh vực hoạt động khoa học kỹ thuật thu nhận và xử lý các thông tin, dữ liệu từ quá trình đo đạc, khảo sát thực địa để biểu thị bề mặt trái đất dưới dạng mô hình thu nhỏ bằng hệ thống ký hiệu và mầu sắc theo các quy tắc toán học nhất định. Các thể loại bản đồ bao gồm: bản đồ địa hình, bản đồ nền, bản đồ địa chính, bản đồ hành chính, bản đồ biển, bản đồ chuyên ngành và các loại bản đồ chuyên đề khác. 12/2002/NĐ-CP
279 Bản đồ
Hết hiệu lực
Là kết quả của hoạt động khoa học kỹ thuật thu nhận và xử lý các thông tin, dữ liệu từ quá trình đo đạc, khảo sát thực địa để biểu thị bề mặt trái đất dưới dạng mô hình thu nhỏ bằng hệ thống ký hiệu và mầu sắc theo quy tắc toán học nhất định. Các loại bản đồ bao gồm: bản đồ địa hình, bản đồ nền, bản đồ địa chính, bản đồ hành chính, bản đồ biển và các loại bản đồ chuyên đề khác 20/2012/QĐ-UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
279 Bản đồ Là sản phẩm của hoạt động khoa học kỹ thuật thu nhận và xử lý các thông tin, dữ liệu từ quá trình đo đạc, khảo sát thực địa để biểu thị bề mặt trái đất dưới dạng mô hình thu nhỏ bằng hệ thống ký hiệu và mầu sắc theo quy tắc toán học nhất định. Các loại bản đồ bao gồm: bản đồ địa hình, bản đồ nền, bản đồ địa chính, bản trích đo địa chính, bản đồ hiện trạng, bản đồ hành chính, bản đồ chuyên ngành và các loại bản đồ chuyên đề khác 32/2010/QĐ-UBND Tỉnh Long An
280 Bản đồ cao không - Bản đồ mặt đẳng áp
Hết hiệu lực
(AT): Bản đồ thời tiết tại các mặt đẳng áp tiêu chuẩn có ghi các số liệu khí tượng quan trắc được tại mặt đẳng áp đó; 29/2005/QĐ-BGTVT

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.174