Giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 63 tỉnh, thành

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Như Mai
26/01/2023 15:00 PM

Tôi muốn hỏi giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được quy định thế nào? - Trúc Linh (Cần Thơ)

Về vấn đề này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai 2013 và điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013, giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như sau:

- Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

- Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong trường hợp: tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo quy định nêu trên, Nhà nước sẽ căn cứ theo giá đất cụ thể để bồi thường khi tiến hành thu hồi đất.

Giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 63 tỉnh, thành

Giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 63 tỉnh, thành (Hình từ Internet)

Giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 63 tỉnh, thành

1. Hà Nội

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017quy định nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

2. Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

3. Cần Thơ

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

4. Hải Phòng

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

5. Đà Nẵng

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND ngày 15/03/2021 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

6. Vĩnh Phúc

Quyết định 61/2021/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

7. Lào Cai

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND 19/3/2021 quy định một số nội dung bồi thường, hỗ trợ về nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

8. Yên Bái

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 quy định về bồi thường nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

9. Điện Biên

- Quyết định 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

- Quyết định 05/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 sửa đổi Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

10. Hòa Bình

- Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 về quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

- Quyết định 17/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 bãi bỏ Khoản 3 Điều 32 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

- Quyết định 46/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

- Quyết định 47/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 về "Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

- Quyết định 18/2020/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 sửa đổi Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về ban hành Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

- Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 sửa đổi Điều 1 Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

11. Lai Châu

- Quyết định 30/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng vật nuôi và tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

- Quyết định 45/2022/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 bãi bỏ nội dung Quyết định 30/2017/QĐ-UBND đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

12. Sơn La

Quyết định 50/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

13. Hà Giang

- Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

- Quyết định 06/2022/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

14. Bắc Ninh

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

15. Hà Nam

Quyết định 48/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 về Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

16. Hải Dương

- Quyết định 37/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Quyết định 03/2020/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 sửa đổi Quyết định 37/2014/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Quyết định 28/2020/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương kèm theo Quyết định 37/2014/QĐ-UBND

- Quyết định 25/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 về "Đơn giá bồi thường một số loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương"

(Tiếp tục cập nhật…)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,552

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn