Luật Đất đai 2024 có thể có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
28/03/2024 09:31 AM

Xin cho tôi hỏi có phải Luật Đất đai 2024 sẽ có thể có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 đúng không? – Ngọc Nguyên (Bạc Liêu)

Luật Đất đai 2024 có thể có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

Luật Đất đai 2024 có thể có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Luật Đất đai 2024 có thể có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

Luật Đất đai 2024 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ năm thông qua ngày 18/01/2024.

Luật Đất đai 2024 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các quy định trong Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, trừ các quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2024, bao gồm:

- Điều 190 quy định về hoạt động lấn biển

- Điều 248 - sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15.

Đối việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết 61/2022/QH15 về tiếp tục tăng, cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Khoản 9 Điều 60 Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày Nghị quyết 61/2022/QH15 hết hiệu lực.

Như vậy, theo nguyên tắc, Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 trừ hai điều luật có hiệu lực từ ngày 01/4/2024.

Tuy nhiên, với mong muốn đưa Luật Đất đai 2024 sớm áp dụng vào cuộc sống so với kế hoạch, Chính phủ sẽ có đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 01/7/2024.

Để có cơ sở với đề xuất trên, ngày 26/3/2024, Thủ tướng Chính phủ có Công văn 202/TTg-NN hỏa tốc gửi bộ, ngành và UBND tỉnh, thành về việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 31/3/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, trình Chính phủ về dự thảo tờ trình của Chính phủ (kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội) trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Đồng thời Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ các Nghị định và xây dựng, ban hành các Thông tư theo thẩm quyền của mình, cụ thể:

**Trình các Nghị định

- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2024;

- Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai;

- Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định quy định về giá đất;

- Nghị định quy định về lấn biển;

- Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

**Ban hành các Thông tư

- Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất;

- Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thông tư quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư quy định về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Từ các nội dung nêu trên, nếu đề xuất của Chính phủ được Quốc hội đồng ý thông qua thì Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 thay vì phải đầu năm 2025 mới chính thức có thể áp dụng.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 35,127

Bài viết về

Luật Đất đai 2024

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn